Notowania

wiadomości
09.05.2012 15:14

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15.15

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 maja godz. 15.15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 maja godz. 15.15

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS

Backlog Asseco Business Solutions na 2012 rok na koniec pierwszego kwartału miał wartość 98 mln zł i stanowił 62 proc. całości sprzedaży za 2011 rok - poinformowała spółka w materiałach na konferencją prasową.

Backlog Asseco Business Solutions w outsourcingu wynosił na koniec pierwszego kwartału 6,01 mln zł, w ERP 90,8 mln zł, a w pozostałych 1,2 mln zł.

W tym samym okresie rok wcześniej backlog Asseco Business Solutions w outsourcingu wynosił na koniec pierwszego kwartału 11,9 mln zł, w ERP 96,5 mln zł, a w pozostałych 2,4 mln zł.

ATLANTIS - RESBUD

Nie złożono żadnych zapisów w wezwaniu na 0,61 proc. akcji Resbudu ogłoszonym przez Atlantis - poinformował Atlantis w komunikacie.

"(...) w ramach przeprowadzonych zapisów na sprzedaż akcji Resbud SA (...) w dniach 23 kwietnia 2012 r. - 7 maja 2012 r. nie dokonano żadnych zapisów" - podano w raporcie.

Atlantis wezwał na początku kwietnia do sprzedaży 5.151 akcji Resbudu, stanowiących 0,61 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, po 20 zł za akcję. W wyniku wezwania Atlantis wraz z podmiotami zależnymi chciał mieć 554.400 akcji firmy, które uprawniają do wykonywania 66 proc. głosów.

BGŻ

Zysk netto grupy Banku BGŻ w I kwartale 2012 roku wyniósł 40,5 mln zł, czyli był o 20 proc. wyższy niż rok wcześniej - podał bank w raporcie.

Wskaźnik ROE w I kwartale 2012 roku wynosił 6,1 proc., podczas gdy w IV kwartale 2011 roku 4,1 proc.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wzrósł do 244,8 mln zł z 171,1 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy wzrósł 43 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w I kwartale spadła do 3 proc. z 3,1 proc. w IV kwartale 2011 roku.

Wynik z prowizji w pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 70,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 64,1 mln zł. Pozycja ta wzrosła 10 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów w I kwartale spadł do 72,2 proc. z 75,1 proc. w ostatnim kwartale 2011 roku i 77,5 proc. rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2012 roku 42,3 mln zł. Odpisy wzrosły o 82,6 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 r.

Bank podał, że do wzrostu tego przyczyniły się przede wszystkim wyższe odpisy na kredyty mieszkaniowe i hipoteczne, a także na należności od klientów instytucjonalnych, w szczególności z segmentu dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Koszty ryzyka w I kwartale 2012 roku wzrósł do 70 pb z 47 pb rok wcześniej.

Portfel kredytowy banku wzrósł rdr o 21 proc., w tym portfel kredytów dla klientów instytucjonalnych o 29 proc., a detalicznych o 8 proc.

Wskaźnik NPL w I kwartale wzrosły do 6,2 proc. z 5,7 proc. w IV kwartale 2011 roku, w tym dla kredytów instytucjonalnych wzrósł do 6,5 proc. z 5,9 proc., a detalicznych do 5,5 proc. z 5,4 proc.

Depozyty klientów wzrosły z kolei o 10 proc. rdr i 2 proc. kdk. Depozyty BGŻOptima wzrosły do 1,8 mld zł z 1,6 mld zł pod koniec 2011 r.

Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2012 roku obniżył się do 10,2 proc. z 11,4 proc. rok wcześniej. Bank podał, że rozważa możliwość podwyższenia kapitału w drugiej połowie 2012 r.

BNP PARIBAS BANK POLSKA

BNP Paribas Bank Polska planuje w okresie od czerwca 2012 roku do połowy 2013 roku zwolnić do 410 pracowników. Koszty tej restrukturyzacji obciążą wyniki finansowe II kwartału 2012 roku - poinformował bank w środowym komunikacie.

"Silna konkurencja na polskim rynku bankowym, w szczególności w segmentach o niższym profilu ryzyka, zaważyła na tempie rozwoju przychodów Banku" - napisano w komunikacie.

"Program poprawy wydajności będzie wymagał redukcji zatrudnienia maksymalnie o 410 pracowników w całym Banku od czerwca 2012 roku do połowy 2013 roku. Koszty tej restrukturyzacji, związane z programem wsparcia osób objętych zwolnieniami, obciążą wyniki finansowe II kwartału 2012" - dodano.

Bank podał, że zarząd postanowił realizować program podniesienia efektywności operacyjnej banku, głównie w obszarze funkcji centralnych i wspierających, jednocześnie zwiększając przychody, a także kontynuując rozwój działalności poprzez inwestycje w sieć sprzedaży i kompetencje biznesowe.

BOGDANKA

Zarząd Bogdanki planuje wziąć kredyt w wysokości około 100 mln zł, by móc wypłacić większą dywidendę - poinformował w środę Mirosław Taras, prezes spółki.

"Zarząd spółki proponował wypłatę 2 zł dywidendy na akcję, mieliśmy zaplanowane wydatki inwestycyjne, zaplanowane przepływy gotówkowe. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie większej dywidendy, więc będziemy musieli zdobyć gotówkę z kredytu, myślę, że ok. 100 mln zł" - powiedział dziennikarzom prezes.

Poinformował, że spółka planuje rozpocząć procedurę pozyskiwania kredytu, musi jednak wcześniej uzyskać zgodę rady nadzorczej.

WZA Bogdanki zdecydowało o wypłacie na dywidendę z ubiegłorocznego zysku 136,05 mln zł, co daje 4 zł dywidendy na akcję. Pozostała kwota, w wysokości 82,9 mln zł, trafi na kapitał rezerwowy. Zarząd Bogdanki chciał przeznaczyć dla akcjonariuszy do podziału 68,03 mln zł z ubiegłorocznego zysku, czyli 2 zł na akcję.

W 2011 roku spółka wypracowała prawie 219 mln zł.

Z zysku za 2010 roku Bogdanka wypłaciła 47,6 mln zł dywidendy, co dawało 1,4 zł na akcję.

Dynamika wzrostu zysku Bogdanki w II kwartale będzie r/r mniejsza niż dynamika w I kwartale, gdy wyniosła 176 proc. Spółka podtrzymuje, że tegoroczna produkcja węgla ma wynieść 8,1 mln ton - poinformował na konferencji prezes.

"Nie można przekładać wyniku I kwartału na cały rok. Mnożenie wyników razy cztery nic nie da. II i III kwartał będą dla spółki nieco gorsze, sprzedamy nieco mniej węgla, gdyż jego część będzie odkładana na zwały" - powiedział podczas konferencji Taras.

"Z uwagi na oddawanie części węgla na zwały i oddawanie elementów zakładu przeróbczego zmienią się relacje. Będzie nieco mniejszy przychód, bo około 300 tys. ton węgla odłożymy na zwały, i prawdopodobnie od czerwca do września zaczną nam wchodzić na amortyzację kolejne obiekty zakładu przeróbki mechanicznej węgla. W trzecim, może w czwartym kwartale będą zjeżdżać kolejne elementy ściany strugowej. Przewidujemy, że nie będzie takiej dynamiki, ale generalnie wynik całego roku będzie bardzo dobry" - dodał.

Pytany przez dziennikarzy o zysk netto w II kwartale, odpowiedział: "dynamika wzrostu zysku netto w II kwartale będzie mniejsza niż w I kwartale."

W I kwartale zysk netto wzrósł r/r o prawie 176 proc. do 99,2 mln zł.

Taras podtrzymał, że tegoroczna produkcja węgla wyniesie 8,1 mln ton. Zaznaczył, że zwiększenie zapasów w najbliższych miesiącach, do lipca, nie oznacza, że spółka nie sprzeda zaplanowanej na ten rok produkcji.

"Planowane wydobycie 8,1 mln ton będzie w całości sprzedane, bo na to mamy kontrakty" - powiedział prezes.

"Odkładanie części węgla na zwały wynika z harmonogramu dostaw węgla do elektrowni" - dodał.

W I kwartale 2012 roku wydobycie węgla handlowego wzrosło o 64,9 proc. r/r i wynosiło 2,18 mln ton (rok wcześniej 1,32 mln ton.)

W kwietniu Bogdanka osiągnęła poziom wydobycia węgla handlowego w wysokości 683,38 tys. ton, kilkadziesiąt tys. ton mniej niż w poprzednich miesiącach.

"W kwietniu jest kilka dni produkcyjnych mniej niż w marcu, ale jesteśmy zgodnie z planem. Lekko powyżej" - powiedział Taras.

Bogdanka chce też do wakacji rozliczyć z Mostostalem Warszawa w sprawie robót dodatkowych i kar umownych dotyczących prac realizowanych przy zakładzie przeróbki mechanicznej węgla - poinformował w środę prezes Bogdanki.

"Chcemy się rozliczyć z Mostostalem Warszawa. Po pierwsze, są roboty dodatkowe. Po drugie, będą kary umowne z powodu opóźnień w inwestycji. Chcemy z nimi spisać porozumienie, którego elementem będzie rozliczenie robót dodatkowych i kar. Negocjujemy te warunki" - powiedział dziennikarzom Taras.

"Chcielibyśmy do wakacji porozumieć się z Mostostalem" - dodał.

Bogdanka zawiązała w I kwartale 25 mln zł rezerw na ewentualne zobowiązania związane z rozliczeniem dodatkowych robót realizowanych przez Mostostal Warszawa przy zakładzie przeróbki mechanicznej węgla.

"Mamy do zapłaty pieniądze. Rozliczymy to, ale po porozumieniu, gdy będzie ostatecznie wiadomo, jakie będą końcowe kwoty. Część rezerwy może być rozwiązana. Część pójdzie w koszty, część w amortyzację" - powiedział prezes.

ING BANK ŚLĄSKI

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2012 roku wzrósł do 271,5 mln zł z 212,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się o 23 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 220,3 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich co do wyniku netto za I kwartał wahały się od 208 mln zł do 237 mln zł.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w I kwartale jest o 18 proc. wyższy niż rok wcześniej i 7 proc. wyższy niż w IV kwartale 2011 roku.

Wskaźnik ROE wzrósł do 15,1 proc. z 14,4 proc. rok wcześniej.

Bank podał, że pozytywny wpływ konsolidacji spółki ABL na zysk netto w I kwartale 2012 roku wyniósł 32,8 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 513,5 mln zł i okazał się nieznacznie, 5 proc., lepszy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 489,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 468-512 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 18 proc. r/r i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w I kwartale wzrosła do 2,91 proc. z 2,79 proc. w I kwartale 2011 roku.

Wynik z prowizji w I kwartale 2012 roku wyniósł 247 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 249,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 243 mln zł do 261 mln zł). Wynik z prowizji spadł 2 proc. r/r i 1 proc. kwartał do kwartału.

Koszty grupy ING BSK w I kwartale 2012 roku wyniosły 464,9 mln zł, czyli były o 8 proc. wyższe od oczekiwanych przez rynek (430 mln zł). Koszty wzrosły 14 proc. r/r i 12 proc. k/k.

Przychody w I kwartale 2012 roku wyniosły 846 mln zł, czyli były o 15 proc. większe niż rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do dochodów w I kwartale 2012 roku wynosił 54,8 proc., podczas gdy rok wcześniej 55,7 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 64,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 64,1 mln zł.

Kredyty klientów ogółem pod koniec I kwartału 2012 roku wynosiły 44,87 mld zł, czyli wzrosły 33 proc. w ujęciu rocznym i 14 proc. w ujęciu kwartalnym. Kredyty detaliczne wzrosły 17 proc. r/r i 2 proc. k/k, a kredyty korporacyjne wzrosły r/r o 43 proc i 21 k/k.

Portfel kredytów hipotecznych wynosi 11,2 mld zł, czyli jest o 24 proc. większy niż przed rokiem. Wartość kredytów hipotecznych przyznanych w I kwartale 2012 r. wyniosła 658 mln zł. Bank ma 8 proc. udział w rynku w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych.

Zobowiązania wobec klientów na koniec I kwartału 2012 roku wynosiły 52,85 mld zł, czyli wzrosły 12 proc. r/r i spadły 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank ma 3,12 mln klientów detalicznych, a w samym I kwartale 2012 roku przybyło ich 49 tys.

Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2012 roku wynosił 13,08 proc., podczas gdy rok wcześniej 12,74 proc.

SYGNITY/ DELL

Sygnity zawarło porozumienie partnerskie z Dell, którego przedmiotem jest realizacja wspólnych projektów w obszarze m.in. cloud-computing, rozwiązań mobilnych i skierowanych do klientów z sektora SMB. W ramach partnerstwa aplikacje Sygnity Quatra dedykowane małym i średnim firmom mogą być preinstalowane na komputerach Dell - podało Sygnity w komunikacie. W ocenie zarządu spółki nawiązane partnerstwo ma wygenerować przychody na poziomie 50 mln zł w ciągu dwóch lat.

Zawarte Porozumienie dotyczy również współpracy zagranicznej na terenie: Polski, krajów nadbałtyckich, Islandii, Kazachstanu, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Serbii i Chorwacji.

W ramach porozumienia firmy opracują m.in. wspólną ofertę łączącą produkty Dell z rozwiązaniami księgowo-finansowymi Quatra wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwami. Aplikacje Quatra będą preinstalowane na komputerach Dell sprzedawanych w Polsce, dzięki czemu użytkownicy pracujący na urządzeniach Dell będą mogli korzystać z pełnej funkcjonalności programów.

Porozumienie spółek obejmuje także obszary związane z platformą Dell SecureWorks oraz Dell Boomii.

"Dzięki inwestycjom w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w chmurze, Sygnity wykorzystując Dell SecureWorks, zaoferuje klientom technologie i wysoko wyspecjalizowane usługi pozwalające na szybszą transformację ich infrastruktury przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa" - napisano w raporcie.

"Sygnity zamierza także rozbudować istniejący zespół specjalistów i oferować zaawansowane usługi w obszarach Managed Security Services, doradztwa i zarządzania ryzykiem w transformacji IT do technologii +chmury+ oraz bezpieczeństwa rozwiązań mobilnych. Wykorzystanie platformy Dell Boom pozwoli Sygnity z kolei na szybsze budowanie rozwiązań i usług w obszarze brokera API pomiędzy różnymi platformami cloud -computingu" - dodano.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Sygnity spodziewa się, że po słabych wynikach V kw., kolejne kwartały roku będą zakończone zyskiem. Informatyczna firma podtrzymuje prognozę na 2012 r. W ocenie zarządu negatywny wpływ wezwania Asseco jest obecnie mniejszy niż początkowo, jednak zdecydowanie nie pomaga ono spółce - poinformował podczas telekonferencji Norbert Biedrzycki, prezes Sygnity.

"Zakładamy, że wszystkie pozostałe kwartały w tym roku będą na plusie. Nie widzimy potrzeby, aby weryfikować naszą prognozę na ten rok i mamy argumenty, które za tym przemawiają. Są to m.in. możliwość cięć w obszarze utilities i poprawienie rentowności tego sektora, podpisywanie umów o wyższych marżach, wprowadzamy też większą kontrolę nad kosztami w projektach i poprawiamy zarządzanie nimi" - powiedział Biedrzycki.

Zarząd Sygnity spodziewa się w 2012 r. wzrostu sprzedaży o 8 proc. r/r w sektorze publicznym, przy wysokim poziomie rentowności brutto, oraz wzrostu sprzedaży o 7 proc. dla sektora bankowo-finansowego przy stałym podnoszeniu rentowności brutto.

Sygnity planuje dalszą redukcję zatrudnienia.

"W pierwszym kwartale zatrudnienie w firmie spadło o ponad 100 osób, głównie współpracowników i to jeszcze nie jest koniec. Myślę, że może odejść jeszcze kilkadziesiąt osób, głównie współpracowników" - powiedział prezes.

Prognoza Sygnity na 2012 r. zakłada wypracowanie przychodów na poziomie 580-620 mln zł oraz rentowności EBIT na poziomie 5-7 proc.

W ocenie Biedrzyckiego w przyszłych latach spółka powinna działać przy wyższych poziomach rentowności.

"Celem na kolejne lata powinno być 8-10 proc. rentowności EBIT - obecnie sektor publiczny przy takiej rentowności już działa, a sektorowi bankowo-finansowemu niewiele brakuje do takiego poziomu" - powiedział.

Słabe wyniki piątego kwartału roku obrotowego 2011/12 Sygnity tłumaczyło m.in. negatywnym wpływem wezwania Asseco Poland.

W ocenie prezesa obecnie wezwanie nie ma tak silnie negatywnego wpływu na spółkę jak poprzednio.

"W pierwszym okresie wezwanie Asseco destabilizowało sytuację w firmie, teraz jest lepiej, nie ma już takiej destabilizacji i zaczyna powoli być normalnie. Prawda jednak jest taka, że przedłużające się wezwanie uderza w naszą firmę i najlepsze byłoby szybkie rozstrzygnięcie, a takie przedłużanie wezwania zdecydowanie nam nie pomaga" - powiedział.

Biedrzycki powiedział, że Sygnity niebawem poinformuje o umowie partnerskiej z dużym dostawcą oprogramowania dla sektora utilities, a pierwsze przychody z tego tytułu powinny pojawić się w przyszłym roku.

Sygnity prowadzi też działania zmierzające do rozpoczęcia sprzedaż systemów Quatra w sieci sprzedaży jednego z polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz rozmawia z innym telekomem, dla którego chce dostarczyć rozwiązanie i zarządzać telewizją mobilną na jego potrzeby.

QUMAK-SEKOM

Na koniec I kw. 2012 r. Qumak-Sekom posiadał największy w historii pakiet podpisanych do realizacji i realizowanych umów wynoszący ponad 430 mln zł (łącznie ze zrealizowaną sprzedażą w I kw.). Okres realizacji tych projektów to lata 2012, 2013 i 2014 - podała spółka w raporcie.

"Największy w historii spółki backlog sięgający na koniec marca 2012 roku 430 mln zł, pomimo niepewnej sytuacji rynkowej i spodziewanego zmniejszenia wzrostu PKB, pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość spółki" - podał zarząd w raporcie.

W I kw. 2012 r. zysk netto spółki spadł do 1,28 mln zł z 2,84 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej spadł do 1,03 mln zł z 3 mln zł, a przychody wzrosły do 76,32 mln zł z 74,4 mln zł.

VIVID GAMES

Vivid Games, polski producent gier komputerowych, chce zadebiutować w czerwcu na rynku NewConnect. Z prywatnej oferty akcji spółka pozyskała 3 mln zł - poinformował Vivid Games w komunikacie prasowym.

Doradcą Vivid Games w procesie przygotowania spółki do wejścia na NewConnect jest Capital One Advisers.

W bieżącym roku przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 4,65 mln zł (2,53 mln zł w 2011 r.), Vivid Games zamierza wypracować 0,74 mln zł zysku netto. Spółka poinformowała, że prognozy są ostrożne.

Vivid Games działa na rynku od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na telefony Smartphone i konsole przenośne. W trakcie swojej działalności firma wyprodukowała ponad 150 gier, m.in. serię Ski Jumping, FIM Speedway GP, oraz Speedball 2. (PAP)

seb/ asa/ morb/ gsu/ jow/ pel/ jtt/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz