Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
04.12.2013 20:03

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 4 grudnia godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

*Przegląd wiadomości ze spółek, środa 4 grudnia godz. 20 *

BUDVAR CENTRUM

Marek Trzciński podniósł cenę w wezwaniu do sprzedaży 1,6 mln akcji Budvar Centrum do 1,5 zł za papier z 1,49 zł wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

22 listopada Marek Trzciński wezwał do sprzedaży 1,6 mln akcji Budvar Centrum, stanowiących 16,17 proc. głosów na walnym spółki.

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w dniach 12 grudnia 2013 - 10 stycznia 2014 r.

Zawarcie transakcji nabycia akcji w wezwaniu nastąpi najpóźniej do 15 stycznia, a rozliczenie transakcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do 20 stycznia.

W wyniku wezwania Marek Trzciński zamierza osiągnąć 95,45 proc. głosów na WZ spółki.

Marek Trzciński ma obecnie akcje dające 79,28 proc. głosów na walnym spółki, a wraz z żoną Urszulą Trzcińską dysponuje akcjami dającymi 83,83 proc. głosów na WZ spółki.

W komunikacie podano, że po wezwaniu Marek Trzciński nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na GPW.

POLIMEX, GDDKiA

GDDKIA od 14 października nalicza konsorcjum, którego liderem jest Polimex, po około 200 tys. zł kary dziennie w związku z opóźnieniem przy budowie odcinka drogi ekspresowej S69. Z uwagi na ubywający niedługo termin obecnego zabezpieczenia kontraktu GDDKiA oczekuje na złożenie kolejnej gwarancji.

"Na chwilę obecną, obowiązująca data zakończenia kontraktu określona jest aneksem nr 6, podpisanym w dniu 17 września 2013 r., z terminem zakończenia robót do 14 października 2013 r. Przedłużanie robót przez wykonawcę, poza termin przyznany w aneksie nr 6 do umowy, skutkowało będzie konsekwencjami określonymi w warunkach kontraktu" - poinformował PAP Marek Prusak p.o. specjalista ds. komunikacji społecznej w katowickim oddziale GDDKiA.

"W pierwszej kolejności przewidują one między innymi naliczanie kar finansowych za każdy dzień przekroczenia terminu kontraktowego w wysokości 0,03 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej, co stanowi w przybliżeniu wartość około 200 tys. zł dziennie. Na dzień dzisiejszy zawansowanie robót na kontrakcie wynosi 73,6 proc." - dodał.

Prusak poinformował, że GDDKiA tak jak innych generalnych wykonawców, wielokrotnie wspierała Polimex w ramach obowiązującego prawa, w celu umożliwienia dokończenia zadania zgodnie z podpisaną umową.

"Pomimo licznej korespondencji, kierowanej przez zamawiającego, wskazującej na nienależyte wykonywanie kontraktu przez wykonawcę, które było i jest spowodowane niskim stanem zaangażowania, brakiem mobilizacji oraz odpowiedniego dofinansowania kontraktu, wykonawca nie podjął oczekiwanych działań, mających na celu ukończenie robót zgodnie z założeniami przedstawionymi w kolejnych harmonogramach" - poinformował Prusak.

Przedstawiciel GDDKiA informuje, że mając na względzie w szczególności trudną sytuację finansową Polimeksu, drogowa dyrekcja podjęła się rozmów w celu wypracowania skutecznego zakończenia kontraktu w 2014 r., z możliwością wcześniejszego oddania do ruchu odcinka od Bielska-Białej do węzła Buczkowice w Rybarzowicach.

"W celu urzeczywistnienia powyższego w listopadzie br. zamawiający przedstawił wykonawcy pierwszy projekt porozumienia. W odpowiedzi, bez ustosunkowania się do złożonych propozycji przez GDDKiA, wykonawca przesłał swój autorski projekt porozumienia, który w ocenie GDDKiA nie zabezpieczał interesów skarbu państwa oraz zawierał zapisy sprzeczne z treścią kontraktu. Stanowisko wykonawcy było nie do zaakceptowania przez zamawiającego, który mając na uwadze zarówno dobro kontraktu, jak również dobro społeczne, dążąc do osiągnięcia kompromisu w sprawie, ponownie wyszedł naprzeciw przedstawiając projekt założeń do przyszłej ugody sądowej" - poinformował Prusak.

"Wobec stanowiska wykonawcy, który ponownie nie odniósł się merytorycznie do przesłanej propozycji przyszłej ugody sądowej, zamawiający wezwał wykonawcę do podjęcia merytorycznej polemiki z przesłanym projektem i oczekuje, że w najbliższym czasie wykonawca przedstawi swoje stanowisko uwzględniające stan faktyczny i prawny na kontrakcie. Zamawiający zwrócił również uwagę, iż oczekuje na złożenie kolejnej gwarancji z uwagi na upływający w przyszłym tygodniu termin obecnego zabezpieczenia kontraktu" - dodał.

Konsorcjum, którego liderem jest Polimex-Mostostal w lipcu 2010 r., podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice - Żywiec". Wartość umowy wynosiła 646 mln zł netto, w tym prace przypadające na Polimex to 34 proc.

Pierwotny okres realizacji umowy wynosił 27 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do czasu na ukończenie nie wlicza się okresu zimowego.

(PAP)

gsu/ osz/ pel/ asa/ mki/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz