Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 4 września godz. 20

bEpEROZN

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 4 września godz. 20

PBG

PBG chce jak najszybciej zacząć podpisywać umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami, której projekt przedstawiło we wtorek. Cena emisyjna akcji na poziomie 0,02 zł, które będą obejmowane przez wierzycieli, uwzględnia planowane rozwodnienie - poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami Kinga Banaszak-Filipiak, wiceprezes spółki.

bEpEROZP

We wtorek zarząd PBG zatwierdził i przekazał wierzycielom projekt umowy restrukturyzacyjnej i propozycje układu, zgodnie z którą spółka może wyemitować ok. 700,5 mln nowych akcji, które obejmą w ramach konwersji wierzytelności niektórzy wierzyciele. Po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć 75 proc. akcji, Jerzy Wiśniewski 23,54 proc., a pozostali akcjonariusze 1,46 proc. Cena emisyjna nowych akcji ma wynieść 0,02 zł. PBG planuje też obniżyć cenę nominalna swoich akcji do 0,02 zł.

"Propozycje, które przedstawiliśmy są wynikiem konsultacji spółki z wierzycielami mających miejsce w ostatnich miesiącach. Cena nominalna w wysokości 0,02 zł uwzględnia planowane rozwodnienie i po przeprowadzeniu restrukturyzacji umożliwi uniknięcie sytuacji w której cena akcji na giełdzie byłaby niższa od ceny nominalnej" - powiedziała Banaszak-Filipiak.

"Rozwodnienie wynika też z konieczności zapewnienia wierzycielom 75 proc. w akcjonariacie i zapewnienia wpływu na spółkę gwarantowi układu jakim ma być Jerzy Wiśniewski. Chcemy mieć akcjonariat, który zapewni realizację układu" - dodała.

Obecnie kapitał zakładowy PBG dzieli się na 14,295 mln akcji serii od A do G. W środę ok. 16.40 jedna akcja spółki na GPW kosztuje 2,7 zł, po ponad 22 proc. spadku.

bEpEROZV

Wiceprezes poinformowała, że PBG chce jak najszybciej zacząć podpisywać umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami.

"Dalszy etap prac związany z dochodzeniem do zawarcia układu przewiduje podpisywanie z wierzycielami umowy restrukturyzacyjnej. Chcemy to zacząć robić możliwie najszybciej. Póki co nie mamy deklaracji wierzycieli ws. przystąpienia do umowy, ale podkreślę, że konsultacje warunków biznesowych restrukturyzacji zadłużenia były prowadzone od dłuższego czasu" - powiedziała.

"Przystąpienie wierzycieli do umowy oznacza, że zobowiązują się do zagłosowania nad układem zgodnie z zaproponowanymi im warunkami" - dodała.

16 wierzycieli PBG złożyło 21 sprzeciwów do listy wierzytelności, które teraz musi rozpatrzyć sąd - poinformowali przedstawiciele PBG. W ich ocenie na razie trudno powiedzieć kiedy może dojść do głosowania nad układem.

bEpEROZW

"Obecnie postępowanie układowe jest na etapie rozpatrywania zgłoszonych sprzeciwów i aktualizowania listy wierzytelności. Bezpośrednio do spółki wpłynęła informacja o 21 sprzeciwach od łącznie 16 wierzycieli. Ponadto, 7 sprzeciwów złożyło samo PBG z uwagi na zmiany wartości wierzytelności wynikających m.in. z wygaśnięcia roszczeń warunkowych" - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Bożena Ciosk, członek zarządu PBG.

"Sprzeciw zgłosiła też np. Hydrobudowa w sprawie uznania wierzytelności za 1,9 mld zł, ale sprzeciw dotyczy wierzytelności Hydrobudowy, które już zostały ujęte na liście jako wierzytelności głównie podmiotów finansowych, dlatego można je uznać za niezasadne. W ostatecznym rozrachunku nie spodziewamy się, aby lista wierzytelności uległa jakimś istotnym zmianom, które wykraczałyby poza obecnie przyjęte szacunki spółki stanowiące podstawę aktualnych propozycji" - dodała.

Pytana czy jest szansa, że głosowanie nad układem odbędzie się do końca roku powiedziała: "Trudno powiedzieć kiedy może dojść do głosowania nad układem. Samo głosowanie może trwać jakiś czas ze względu na liczbę grup".

"Nie wiemy jak długo sąd będzie rozpatrywał sprzeciwy do listy wierzytelności. Pierwsze posiedzenia sądu w tej sprawie zostały wyznaczone już na wrzesień" - dodała.

bEpEROZX

W czerwcu nadzorca sądowy PBG przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Łączna kwota uznanych i umieszczonych przez nadzorcę sądowego na liście wierzytelności, wynosiła 2,77 mld zł.

PBG do końca trwania układu, czyli 2019 r. ma wygenerować między 800, a 900 mln zł na jego spłatę, z czego większość będzie pochodziła z dezinwestycji. Dla powodzenia restrukturyzacji kluczowy będzie m.in. kontrakt w Jaworznie, gdzie nadal trwają prace nad pozyskanie gwarancji. Kontrakt w Opolu nie jest kluczowy z punktu widzenia układu PBG.

"Założenia odnośnie restrukturyzacji PBG zakładają, że spółka wygeneruje do końca trwania układu między 800 a 900 mln zł na jego spłatę" - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezes PBG Kinga Banaszak-Filipiak.

"Znaczna część tej kwoty to będą dezinwestycje. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale na pewno sprzedamy wszystkie aktywa PBG Dom i PBG Erigo, jak również projekt na Ukrainie. Cześć wspomnianej kwoty ma też pochodzić z dywidend od Rafako" - dodała.

bEpEROZY

Dla powodzenia restrukturyzacji istotny będzie m.in. kontrakt na budowę bloku w Jaworznie, na którego podpisanie czeka Rafako - spółka zależna PBG. Do podpisania umowy konieczne jest jednak przedstawienie gwarancji przez Rafako.

"Kontrakty energetyczne będą kluczowe dla powodzenia restrukturyzacji, a tym samym realizacji układu. Jeśli chodzi o podpisanie przez Rafako kontraktu w Jaworznie, to negocjacje ws. pozyskania gwarancji są prowadzone i cały czas trwają rozmowy z chińskim partnerem. Nie mogę powiedzieć jaka część prac Rafako może trafić do chińskiego partnera" - powiedziała Banaszak-Filipiak.

Jednocześnie konsorcjum, którego liderem jest Rafako, czeka na przedłużające się rozpoczęcie prac przy budowie bloków w Opolu.

"Z punktu widzenia układu PBG kontrakt w Opolu nie jest kluczowy. Przy aktualizacji listy potencjalnych kontraktów do szacunków stanowiących źródła spłaty układu nie uwzględniliśmy tego kontraktu ze względu na towarzyszącą mu niepewność" - powiedziała wiceprezes.

PZU

PZU zawarło porozumienie z PZU Życie w sprawie wypłaty dywidendy przez PZU Życie - poinformował ubezpieczyciel w komunikacie.

Dywidenda zostanie wypłacona w formie aktywów niepieniężnych, w postaci zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez TFI PZU, posiadanych przez PZU Życie.

"Różnica pomiędzy całkowitą kwotą dywidendy, a wartością aktywów niepieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy zostanie wypłacona w formie środków pieniężnych" - dodano.

PZU poinformowało, że wartość aktywów niepieniężnych zostanie ustalona w oparciu o oszacowanie wartości certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych przygotowanych przez TFI PZU.

"(...) Wstępne oszacowanie wykazuje, iż wartość aktywów niepieniężnych wyniesie ok. 2,4 mld zł. Aktywa niepieniężne (...) zostaną przeniesione na PZU w dniu 10 września 2013 roku" - napisano w komunikacie.

Zawarcie porozumienia jest związane z przyjętą przez spółkę polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015. (PAP)

gsu/ asa/ mki/ jow/

bEpERPaq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)