Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 26 listopada godz. 20

bEqabKfF

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 26 listopada godz. 20

BGŻ

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Józefa Wancera na prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej - podała Komisja we wtorkowym komunikacie.

bEqabKfH

Rada nadzorcza BGŻ powołała Wancera na stanowisko wiceprezesa oraz powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa BGŻ od 16 września 2013 r.

CIECH

Ciech nie wyklucza pozostawienia w grupie Organiki-Sarzyny, jeśli nie otrzyma satysfakcjonującej ceny za spółkę - poinformował dziennikarzy prezes spółki Dariusz Krawczyk.

"Negocjacje trwają i będą trwały do momentu, gdy uzyskamy satysfakcjonującą cenę. Zainteresowany kupnem jest już po due-diligence" - powiedział Krawczyk.

bEqabKfN

Dodał, że nie można wykluczyć scenariusza, w którym spółka pozostanie w grupie.

"Mamy nadpłynność, nie jesteśmy zmuszeni do sprzedaży spółki. Nie jest to konieczne" - powiedział.

Poinformował, że Sarzyna pomyślnie przeszła proces restrukturyzacji i osiąga satysfakcjonujące wyniki.

Zainteresowana kupnem spółki jest Grupa Azoty Puławy. Prezes poinformował, że sam Ciech zamierza kontynuować proces restrukturyzacji i zwiększać swoje moce produkcyjne. Spółka chce rozwijać się organicznie.

bEqabKfO

"Nie planujemy akwizycji" - poinformował Krawczyk.

Dodał, że pewnym zagrożeniem dla firmy jest planowany wzrost mocy produkcyjnych jeśli chodzi o sodę na rynku tureckim.

"Mocno przyglądamy się konkurencji tureckiej. Musimy przygotować się kosztowo na wejście na rynek nowych mocy" - powiedział prezes Ciechu.

Dodał, że kontynuowana jest restrukturyzacja spółki sodowej w Rumuni.

bEqabKfP

"Zespół rumuński włączył się w proces zmian. Przeżyliśmy tam ciężkie chwile, byliśmy bliscy decyzji o zamknięciu zakładu, ale w ostatnich tygodniach uzyskaliśmy kilka znaczących zdobyczy restrukturyzacyjnych, które pozwalają nam myśleć o utrzymaniu zakładu" - poinformował Krawczyk.

Spółka analizuje też kwestie związane z długiem.

"W połowie 2014 r. będziemy mogli skorzystać z opcji call na połowę obligacji polskich o wartości 160 mln zł. Będziemy mogli spłacić tę część zadłużenia, ale będziemy też mogli przeznaczyć te środki na inwestycje rozwojowe" - powiedział.

"Niektóre nasze projekty inwestycyjne mają wysoką stopę zwrotu, co uzasadniałoby realizację scenariusza rozwojowego. Do połowy roku podejmiemy decyzję, którą opcję będziemy realizować" - dodał.

bEqabKfQ

Obecnie zdolności produkcyjne Ciechu wynoszą ok. 2,2 mln ton, z czego 1,2 mln ton zainstalowanych jest w Polsce. Plany spółki zakładają zwiększenie mocy o kolejnych 200 tys. ton. Koszt inwestycji to około 240 mln zł. Realizacja projektu, według zapowiedzi przedstawicieli spółki, zajmie około dwóch lat.

PEP

Farma Wiatrowa 1 i Farma Wiatrowa 6, z grupy PEP, podpisały umowy z Polenergia Obrót na sprzedaży energii wytwarzanej w farmach wiatrowych Gawłowice i Rajgród oraz umowy na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach. Łączna wartość umów to około 1,52 mld zł- podał PEP.

Farma Wiatrowa 1 podpisała z Polenergia Obrót umowę sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii - Farmie Wiatrowej Gawłowice. Wynagrodzenie z tytułu umowy ustalane będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej oraz stawki określonej w umowie. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania to około 509,4 mln zł.

Farma Wiatrowa 1 podpisała też z Polenergią Obrót umowę sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach. Całkowita szacunkowa wartość tej umowy wynosi około 502,9 mln zł.

Farma Wiatrowa 6 podsiała z Polenergią Obrót umowę sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w Farmie Wiatrowej Rajgród. Szacunkowa wartość umowy to 254,9 mln zł.

Farma Wiatrowa 6 podpisała także umowę sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach. Całkowita szacunkowa wartość tej umowy wynosi około 251,83 mln zł.

Każda z umów obowiązywać będzie do dnia przypadającego 15 lat od dnia uzyskania przez spółkę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w farmach wiatrowych Gawłowice/Rajgród.

POLIMEX

Zamawiający odstąpił od umowy z Polimeksem na modernizację stadionu w Zabrzu i wezwał spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 18,5 mln zł brutto - poinformował Polimex w komunikacie.

Jako przyczynę odstąpienia od umowy zamawiający wskazał m.in. zawinione opóźnienia spółki.

"Spółka wielokrotnie oraz na bieżąco informowała zamawiającego o brakach i błędach w dokumentacji projektowej dotyczącej sieci zewnętrznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z harmonogramem. Spółka przekazała również uwagi zamawiającemu do dokumentacji projektowej w zakresie sieci zewnętrznych, rozwiązań zawartych w projekcie instalacji oddymiania garażu oraz w zakresie zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych, które według spółki były niezgodne z aprobatami technicznymi i uniemożliwiały wykonanie kanałów zgodnie z umową" - napisał Polimex w komunikacie.

"Spółka przekazała również uwagi do rozwiązań zawartych w projekcie drogowym w konsekwencji których zamawiający zmienił projekt drogowy określony w umowie, zwracała również uwagę na problemy komunikacyjne oraz zwłokę w kontakcie z inżynierem umowy oraz zamawiającym w zakresie akceptacji wniosków materiałowych oraz projektów warsztatowych" - dodano w komunikacie spółki.

Polimex poinformował, że w jego ocenie zamawiający nie ma podstaw do odstąpienia od umowy.

(PAP)

seb/ gsu/ asa/ morb/ jtt/ mki/

bEqabKgi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)