Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 marca godz. 20

bEgxWlyt

*Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 marca godz. 20 *

GREMPCO

Grempco, spółka o charakterze portfelowym, zadebiutuje na rynku NewConnect 24 marca - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

bEgxWlyv

"W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej spółka pozyskała kapitał o wartości ok. 3,3 mln zł. Pozyskane z emisji akcji środki zostaną przeznaczone na rozwój wysoce innowacyjnych spółek portfelowych. Spółka planuje również przejście na rynek regulowany GPW SA w perspektywie najbliższych trzech lat" - podano w komunikacie.

Grempco jest podmiotem o charakterze portfelowym, posiadającym większościowe udziały w trzech spółkach wysokich technologii: spółce CIAT, spółce GRYFITLAB oraz w FLUID DESK.

CIAT jest producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych, a także importerem i dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Kolejną spółką jest GRYFITLAB, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów budowlanych i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

bEgxWlyB

Trzecią spółką w portfelu Grempco jest FLUID DESK, oferująca specjalistyczne oprogramowanie CAD dla inżynierii sanitarnej.

PEKAES

Zarząd operatora logistycznego PEKAES planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

"Zarząd PEKAES SA (...) informuje, iż w dniu 22 marca 2011 roku, podjął uchwałę i wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o pozytywne zaopiniowanie i zarekomendowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 33.020.870 złotych, tj. kwoty 1 złoty na jedną akcję, która może zostać przeznaczona do podziału (...) do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki" - podała spółka.

bEgxWlyC

Spółka podała też, że 22 marca 2011 roku rada nadzorcza zgodziła się na propozycję zarządu.

Spółka podała, że wypłata dywidendy uzasadniona jest m.in.: stabilną sytuacją finansową PEKAES oraz Grupy Kapitałowej (spółka dysponuje nadwyżką wolnych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy); pozytywnymi prognozami wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2011 (Grupa zakłada w tym roku dalszą poprawę wyników finansowych oraz dodatnie przepływy pieniężne); realizacją przyjętej w strategii na lata 2010-12 polityki dywidendowej, w ramach której PEKAES dokonuje wypłaty akcjonariuszom nadwyżek pieniężnych oraz planowaną dalszą sprzedażą aktywów nie służących działalności podstawowej PEKAES i oczekiwanymi wpływami pieniężnymi z tej sprzedaży.

W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 19,5 proc. do 563,8 mln zł, strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł, a strata netto 703 tys. zł.

PGNiG

bEgxWlyD

Walne zgromadzenie PGNiG, które ma zdecydować o podziale zysku netto za 2010 rok i o zmianach w radzie nadzorczej, zostało zwołane na 20 kwietnia - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd PGNiG podjął decyzję o przeznaczeniu z zysku za 2010 rok kwoty 354 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na jedną akcję.

PGNiG podało, że część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa, w kwocie nie wyższej niż 254.999.999,54 zł, zostanie przekazana w formie dywidendy niepieniężnej, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała WZA. Różnica między łączną kwotą dywidendy, która zostanie ustalona na dzień dywidendy na rzecz Skarbu Państwa, a kwotą dywidendy niepieniężnej ostatecznie ustalonej przez Walne Zgromadzenie PGNiG będzie wypłacona w formie dywidendy pieniężnej. Pozostali akcjonariusze otrzymają dywidendę pieniężną.

Zarząd spółki zaproponował, aby dzień dywidendy ustalić na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 6 października.

bEgxWlyE

Z zysku PGNiG za 2009 rok na dywidendę trafiło 472 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję. (PAP)

pr/ bas/ gor/ je/

bEgxWlyW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)