Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przewodnik po Świętokrzyskim Szlaku Architektury Drewnianej

0
Podziel się

Opisy pięciu tras samochodowych zawiera bogato ilustrowany przewodnik
"Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej" autorstwa Romana Mirowskiego wydany przez
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

bEgdSJSJ

Opisy pięciu tras samochodowych zawiera bogato ilustrowany przewodnik "Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej" autorstwa Romana Mirowskiego wydany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Cztery trasy prowadzą turystów do prawie 50 miejscowości w regionie świętokrzyskim, w których zobaczyć mogą drewniane zabytki. Piąta trasa, tzw. Pętla Kielecka, pokazuje obiekty w stolicy regionu i graniczących z nią wsiach.

Najliczniejszą grupą drewnianych zabytków zgromadzonych na świętokrzyskim szlaku są obiekty sakralne - kościoły, kaplice, dzwonnice. Autor wylicza w przewodniku, uwzględniając trudności z precyzyjđnym datowaniem, że w regionie jest 14 drewnianych kościołów XVII-wieczđnych i starszych, 16 - XVIII-wiecznych, dwa kościoły i pięć kaplic z wieku XIX, a siedem kościołów - z wieku XX.

bEgdSJSL

Mirecki podkreśla, że w Zborówku koło Pacanowa stoi kościół nazywany "najstarszym w Polsce z pewnie datowađnych". Być może jest on także "najstarszym z zachowanych". Zbudowany został w 1459 roku. Data ta wyryta została na belce, a potwierdziły ją badania dendrochronologiczne.

Według autora, kilkanaście drewnianych kościołów zaliczyć można do grupy wybitnych - albo za sprawą wieku, albo unikalności, albo wysokiego poziomu ich architektury. Do najstarszych drewnianych należy - obok tego w Zborówku - kościółek z Chotelka koło Buska wybudowany w 1527 roku. Stare i bardzo interesujące co do formy są kośđcioły reprezentujące typ małopolski: w Glinianach, Kossowie, buski kościółek św. Leonarda, a także kościoły w Strzegomiu i Niekrasowie. Z obiektów barokowych najwybitniejszym przykładem jest kościół z Mnichowa.

Wśród najciekawszych dzwonnic Mirecki wymienia dzwonnicę typu "obronnego" w Beszowej i obiekt z Mieronic. Niezwykle interesującą i całkowicie unikalną (nie ma takiej drugiej w Polsce) jest dzwonnica-brama w Krynđkach, zarówno, jeśli chodzi o jej bryłę, jak i z uwagi na bogatą dekorację snycerską. Sporo zachowało się w regionie drewnianych kapliczek.

Autor zauważa, że niewiele zostało drewnianych dworów, chałup czy domów miejskich. Przykładem wiejskiego domostwa jest chałupa w Kakoninie, a zagrodę zamożnego gospodarza turyści zobaczą w Bodzentynie na przykładzie zagrody Czerniđkiewiczów. Jedynym w miarę zwartym i nienajgorzej zachowanym zespołem zabudowy małomiasteczkowej jest natomiast ulica Głowackiego w Daleszycach.

bEgdSJSR

Na szlaku znalazły się dwa dworki: dworek Laszczyków w Kielcach, w którym mieści się dyrekcja Muzeum Wsi Kieleckiej, oraz przeniesiony do skansenu w Tokarni dworek z Suchedniowa. Relikty zabudowy uzdrowiskowej ocalały w Busku-Zdroju. Przykładem obiektów przemysłowych jest dawna kuźnica w Starej Kuźnicy koło Końskich.

Ważnym elementem szlaku jest Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie znajduje się m.in. sektor małomiasteczkowy, zagrody chłopskie, dwór, kościół z dzwonnicą i plebanią ze spichlerzem, organistówka, wiatraki i kuźnia.

Dokładne opisy tras ilustrowane są w przewodniku mapami i zdjęciami zabytkowych obiektów. Wstępny opis opatrzony został wiadomościami na temat różnych stylów w architekturze drewnianej i rysunkami. Jest też słownik terminów architektonicznych.

Publikacja zawiera nie tylko wiadomości o zabytkach, ale także krótkie opisy atrakcji turystycznych znajdujących się w pobliżu. Są w niej też niezbędne dla turystów informacje o bazie noclegowej i gastronomicznej.

bEgdSJSS

Przewodnik posłuży jako wydawnictwo promocyjne Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, będzie bezpłatnie rozdawany na targach turystycznych i imprezach promocyjnych, pojawi się także w Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.

Publikacja jest też dostępna w internecie, na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego . (PAP)

agn/ hes/

bEgdSJTm
architektura
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)