Notowania

wiadomości
16.01.2013 17:33

PwC prognozuje: Polska będzie dynamicznie się rozwijać do 2030 r.

Do 2030 r. PKB Polski z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wzrośnie z 813 mld dolarów do 1415 mld dolarów - wynika z raportu PwC. Autorzy badania przewidują jednak, że później nasza gospodarka będzie rozwijać się znacznie wolniej.

Podziel się
Dodaj komentarz

Do 2030 r. PKB Polski z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wzrośnie z 813 mld dolarów do 1415 mld dolarów - wynika z raportu PwC. Autorzy badania przewidują jednak, że później nasza gospodarka będzie rozwijać się znacznie wolniej.

Z raportu "World in 2050", przygotowanego przez firmę doradczą PwC wynika, że polskie PKB w 2030 r. - z uwzględnieniem siły nabywczej - osiągnie poziom dzisiejszego produktu krajowego brutto tak znaczących gospodarek jak Korea Południowa czy Kanada. "Po 2030 roku rozwój niestety wyhamuje. Według prognoz w 2050 roku, w porównaniu do roku 2030, Polska, podobnie jak Australia, znajdzie się poza czołową dwudziestką najsilniejszych gospodarek świata, a w zestawieniu pojawią się nowe kraje, takie jak Wietnam czy Nigeria" - napisano w środowym komunikacie.

Z danych PwC wynika, że do 2050 r. PKB Polski będzie rósł średnio w tempie około 2,5 proc. rocznie. Aby zobrazować zmiany w poziomie produktu krajowego brutto w poszczególnych okresach, analitycy PwC zestawili dane oraz prognozy dla Polski i Niemiec.

"Na początku procesu reform z 1990 r. polskie PKB stanowiło, według rynkowych kursów walut, jedynie 8 proc. niemieckiego (obydwu państw niemieckich), a produkt krajowy brutto w przeliczeniu na głowę mieszkańca, uwzględniający parytet siły nabywczej - 32 proc. Bieżące wskaźniki porównujące Polskę i Niemcy wynoszą odpowiednio 30 proc. i 54 proc." - wskazał cytowany w komunikacie starszy ekonomista w PwC Mateusz Walewski.

Eksperci stwierdzili, że dotychczas polska gospodarka rozwijała się znacznie szybciej niż niemiecka, co było efektem kumulacji kilku czynników. "Polska to nadal stosunkowo biedny kraj, który ciągle się modernizuje. Poziom zatrudnionych w rolnictwie sięga 12 proc. i należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Dzięki obecności w UE nasz kraj jest jednak postrzegany jako atrakcyjny rynek dla inwestorów zagranicznych" - ocenił Walewski.

Analitycy PwC prognozują, że szybki rozwój polskiej gospodarki ma szansę trwać do 2030 r. Później jednak różnice w tempie rozwoju zaczną się wyrównywać, co oznacza, że Polska praktycznie przestanie doganiać zachodniego sąsiada. Z raportu wynika, że podstawowym czynnikiem zahamowania tempa wzrostu dla naszego kraju jest demografia. "W wieku produkcyjnym, pomiędzy 15. a 64. rokiem życia, w 2035 r. będzie nas aż o 14 proc. mniej. Polska ma jeden z najniższych wskaźników dzietności w UE (1,3), co więcej, nie jest tak atrakcyjnym miejscem dla emigrantów jak np. sąsiednie Niemcy" - napisano w raporcie.

Kolejną barierą na drodze do szybkiego rozwoju, według PwC, jest niska skłonność do oszczędzania. Znaczna część inwestycji w Polsce w ostatnich latach była finansowana przez napływ kapitału zagranicznego. "Średni deficyt obrotów bieżących w polskiej gospodarce od 2004 r. wynosi 4,5 proc. PKB" - wskazano.

"Aby proces rozwoju polskiej gospodarki po 2030 r. mógł być kontynuowany, konieczne jest podniesienie poziomu zarówno krajowych oszczędności, jak i inwestycji" - podsumował Walewski.

Raport "Word in 2050" został opublikowany przez firmę doradczą PwC po raz pierwszy w marcu 2006 r. i zawierał prognozy dotyczące potencjalnego wzrostu PKB w 17 wiodących gospodarkach świata w okresie do 2050 r. Obejmował on kraje z tzw. grupy G7 (USA, Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Kanadę), Australię, Koreę Południową, Hiszpanię oraz kraje z tzw. grupy E7, czyli siedem najszybciej rozwijających się krajów na świecie (Chiny, Indie, Brazylię, Rosję, Indonezję, Meksyk i Turcję). Prognozy te były aktualizowane w marcu 2008 r. i styczniu 2011 r., przy rozszerzeniu listy krajów o Argentynę, RPA, Arabię Saudyjską, Wietnam i Nigerię. Obecna analiza obejmuje również Polskę jako wiodącą gospodarkę UE w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Malezję jako szybko rozwijającą się średnią gospodarkę w regionie Azji i Pacyfiku. (PAP)

rbk/ je/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz