Notowania

polska
26.02.2009 17:38

Radziszewska: Polska może być pierwszym krajem, który ratyfikuje Konwencję z Lanzarote

Polska może być pierwszym krajem, który ratyfikuje Konwencję z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem - uważa pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Podziel się
Dodaj komentarz

Polska może być pierwszym krajem, który ratyfikuje Konwencję z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem - uważa pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska.

Jak powiedziała PAP w czwartek Radziszewska, Polska wypełniła już prawie wszystkie warunki niezbędne do ratyfikowania konwencji. "Brakuje nam tylko jednego zapisu: konieczne jest jeszcze podniesienie granicy wieku dotyczącej przestępstw seksualnych wobec małoletniego do 18. roku życia. U nas obecnie ta ochrona jest do 15. roku życia" - wyjaśniła Radziszewska.

Podkreśliła, że chodzi jedynie o ochronę przed wykorzystywaniem do celów pornograficznych i pedofilskich. "Chcemy, żeby określał to odrębny przepis w kodeksie karnym" - dodała.

Radziszewska zaznaczyła, że pozostałe zapisy zostały już wprowadzone do odpowiednich ustaw i kodeksów, które są obecnie w toku prac legislacyjnych w Sejmie. "Nad dostosowaniem polskiego prawa do wymogów konwencji pracował specjalny zespół, który powołałam. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich zainteresowanych resortów, wszystkich portali internetowych, dostawcy sygnału, producenci sprzętu" - mówiła.

Poinformowała, że do odpowiednich ustaw wprowadzono już m.in. zapis pozwalający na stosowanie prowokacji wobec pedofilów, karanie za zamiar wykorzystania dziecka, publikowania wirtualnych wizerunków dziecka w kontekście pornograficznym oraz kary za upublicznianie nagrania z sytuacji intymnej bez zgody osoby na nim uwiecznionej. W myśl nowych zapisów, przestępstwa pedofilskie będą przedawniać się nie wcześniej niż pięć lat po uzyskaniu pełnoletności przez poszkodowanego.

"Te zmiany sprawią, że znajdziemy się w czołówce Europy jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w internecie" - oceniła Radziszewska. Podkreśliła, że uzupełnieniem zmian legislacyjnych powinien być Kodeks Dobrych Praktyk. Przypomniała, że w wyniku prac zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji małoletnich w środkach masowego przekazu Kodeks podpisali przedstawiciele rynku gier komputerowych i wideo, a w najbliższych dniach podpisać go mają przedstawiciele telewizji i internetu.

Radziszewska dodała, że przygotowywana jest kampania medialna na ten temat. Telewizje zobowiązały się do bezpłatnego wyemitowania spotów. Zapowiedziała, że temat bezpieczeństwa dzieci w środkach masowego przekazu ma pojawić się w nowej podstawie programowej przygotowywanej przez MEN.

Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych ma przede wszystkim chronić dzieci oraz usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej. Podpisały ją już 32 państwa, ale żadne jeszcze jej nie ratyfikowało.

Konwencja wprowadza m.in. jednolitą definicję wykorzystywania seksualnego, dziecięcej prostytucji i pornografii dziecięcej.

Dokument zakłada również szkolenie osób pracujących z dziećmi - tak, aby każdy był świadomy tego problemu i potrafił rozpoznać niepokojące sygnały. Wprowadza również zakaz pracy z dziećmi osób wcześniej karanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich. Kładzie także nacisk na edukację dzieci na temat ryzyka i ochrony przed molestowaniem.

Konwencja nakłada także na państwa obowiązek tworzenia programów leczenia dla sprawców, jednak z zastrzeżeniem, że udział w nich nie jest obligatoryjny. Wprowadza też wymóg tworzenia programów terapeutycznych dla ofiar oraz podejmowania działań prewencyjnych.

Konwencja kładzie też nacisk na ułatwianie zgłaszania takich przypadków, np. przez tworzenie specjalnych linii telefonicznych. (PAP)

akw/ pz/ mow/

Tagi: polska, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz