Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Raport: nieprawidłowości w domach pomocy i zakładach psychiatrycznych

0
Podziel się

W domach pomocy społecznej i zakładach psychiatrycznych zdarzają się
pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej i poniżające traktowanie osób - wynika z raportu
Krajowego Mechanizmu Prewencji za rok 2009. W środę w biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona
raportowi.

bEhEXQZN

W domach pomocy społecznej i zakładach psychiatrycznych zdarzają się pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej i poniżające traktowanie osób - wynika z raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji za rok 2009. W środę w biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona raportowi.

Krajowy Mechanizm Prewencji istnieje od 2008 roku i pozostaje w gestii Rzecznika Praw Obywatelskich. W jego ramach zespoły składające się z pracowników biura RPO i ekspertów odwiedziły 106 instytucji: więzień, ośrodków wychowawczych, szpitali psychiatrycznych, a także ośrodków dla cudzoziemców i innych placówek. Na tej podstawie został opracowany raport.

"Pierwszy raz zaczynamy kontrolować domy pomocy społecznej; i tam może się zdarzyć również poniżenie godności" - powiedziała w środę RPO Irena Lipowicz.

bEhEXQZP

Jej zdaniem np. "sytuacja, w której przyprowadzano nagie osoby do kąpieli, jest takim poniżającym traktowaniem". "W zakładach psychiatrycznych mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pozbawienie wolności i środki przymusu traktowane są jako część procesu leczenia" - mówiła RPO.

Z raportu wynika, że we wszystkich dziewięciu wizytowanych szpitalach psychiatrycznych (m.in. w Ząbkach, Pruszkowie, Kielcach, Krakowie) stwierdzono "nieprawidłowości w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego". Nie wszystkie przypadki stosowania przymusu wobec chorych , m.in. unieruchomiania pacjentów, były odnotowywane w dokumentacji. Zastrzeżenia wizytujących budził także brak pryszniców i brak poczucia intymności przy korzystaniu z łazienek.

Zdarzały się przypadki zamykania łazienki na klucz, tak że pacjenci nie mogli z niej korzystać. W jednym ze szpitali na kilkudziesięciu pacjentów przypadały dwie kabiny prysznicowe. W niektórych toaletach zainstalowane były kamery przemysłowe, co naruszało poczucie intymności. W kilku placówkach brakowało wystarczającej liczby lekarzy i pielęgniarek.

W regulaminach szpitali stwierdzono ograniczanie praw pacjentów i nakładanie na nich obowiązków niezgodnie z przepisami (np. reglamentowanie odzieży, zezwalanie na używanie dwóch par spodni, dwóch swetrów oraz jednej pary butów, stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, zakaz stosowania telefonów). Z kolei w wizytowanym domu pomocy społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn zdarzały się przypadki prowadzenia grupy nagich podopiecznych do łazienki, czy zezwolenia osobie z zewnątrz na fotografowanie nagich chorych.

bEhEXQZV

Raport wskazuje także na przeludnienie większości kontrolowanych więzień. Zastrzeżenia budzą także: umieszczanie w więzieniach kamer przemysłowych, uboga oferta zajęć kulturalnych dla więźniów, brak wystarczającej liczby pielęgniarek i lekarzy.

W przypadku wizytowanych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii zastrzeżenia budziły niedopuszczalne formy traktowania nieletnich (wyzwiska i wulgaryzmu stosowane przez wychowawców), regulaminy dotyczące stosowania kar i nagród, a także bezład - jak ocenili wizytujący - w zakresie stosowania opieki wychowawczej.

Raport jest przekazywany do instytucji państwowych, a także do organizacji pozarządowych.

W środę, w trakcie debaty w biurze RPO, prof. Zbigniew Lasocik z UW zwracał uwagę, że Krajowy Mechanizm Prewencji powinien funkcjonować "w oparciu o ustawę lub konstytucję". Obecnie - jak powiedział - funkcjonuje na podstawie pisma ministra sprawiedliwości, a to - jego zdaniem - za mało. Postulował wprowadzenie zapisu o Krajowym Mechanizmie Prewencji do ustawy.

bEhEXQZW

Mechanizm został ustanowiony na podstawie ratyfikowanego przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Celem działań jest poprawa stanu przestrzegania praw człowieka.

Elżbieta Dominik (PAP)

dom/ itm/ jbr/

bEhEXRaq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)