Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Raport prokuratury: 88 śledztw, 41 podejrzanych ws. rasistowskich

0
Podziel się

88 śledztw w sprawie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich lub
ksenofobicznych prowadziły prokuratury z całego kraju w I półroczu tego roku - poinformowała
Prokuratura Generalna. Zarzuty przedstawiono 41 osobom, aresztowano 2 osoby - czytamy w raporcie.

bEhVsToB

88 śledztw w sprawie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych prowadziły prokuratury z całego kraju w I półroczu tego roku - poinformowała Prokuratura Generalna. Zarzuty przedstawiono 41 osobom, aresztowano 2 osoby - czytamy w raporcie.

Ze statystycznego opracowania opublikowanego w piątek na stronach internetowych prokuratury wynika, że najwięcej takich śledztw było lub jest prowadzonych na terenie apelacji warszawskiej (21 spraw), wrocławskiej (12), krakowskiej i lubelskiej (po 10 spraw), katowickiej i gdańskiej (po 9), białostockiej i szczecińskiej (po 5 postępowań), rzeszowskiej (4), łódzkiej (2), a na terenie apelacji poznańskiej - jedno postępowanie.

"Zakończono ogółem 73 sprawy, 15 spraw jest w toku. W 13 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 17 osobom, a w jednej sprawie skierowano wniosek przeciwko 1 osobie o warunkowe umorzenie postępowania" - podała prokuratura.

bEhVsToD

Z udostępnionych danych wynika, że 40 postępowań umorzono. Niewykrycie sprawców było podstawą 19 takich decyzji, brak znamion przestępstwa - w 15 sprawach, w 5 sprawach śledztwo umorzono z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Żadnej sprawy nie umorzono z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość - podkreślają autorzy sprawozdania.

48 decyzji o umorzeniu lub odmowie wszczęcia śledztwa było badanych w ramach nadzoru służbowego prokuratur nadrzędnych.

Według Prokuratury Generalnej, w porównaniu z 2009 r. liczba przestępstw popełnionych na tle rasowym w pierwszym półroczu 2010 r. utrzymała się na nieco niższym poziomie, ale jest większa w porównaniu do lat 2006 i 2007; podobna do 2008 r. Odnotowano też zauważalną od kilku lat tendencję wzrastającą co do wykrywalności tego rodzaju przestępstw, która wzrosła nieznacznie w I połowie 2010 r. w porównaniu do 2009 r.

W pierwszych 6 miesiącach tego roku zarejestrowano 55 nowych postępowań, pozostałe 33 postępowania to kontynuacja z wcześniejszego okresu. "W całym 2006 r. łącznie prowadzono 60 postępowań, zaś w 2007 r. łącznie prowadzono 62 postępowania" - podała dla porównania prokuratura.

bEhVsToJ

Według oceny Prokuratury Generalnej w zasadzie prawidłowo są realizowane zalecenia byłej Prokuratury Krajowej co do postępowania z czynami popełnionymi z pobudek rasowych lub ksenofobicznych.

Większość spraw zakończonych prawomocnymi postanowieniami o umorzeniu lub odmowie wszczęcia śledztwa była już badana przez prokuratury nadrzędne. "Na 48 zbadanych decyzji o odmowie wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu w 35 przypadkach decyzje merytoryczne uznano za zasadne a w 13 przypadkach - za niezasadne" - czytamy w sprawozdaniu.

W 12 z tych 13 przypadków polecono podjęcie na nowo postępowania. W jednej sprawie przygotowany będzie wniosek do Prokuratora Generalnego o uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania, które toczyło się już nie w sprawie, a przeciwko osobom.

Na prowadzonych w I półroczu 2010 r. 88 spraw, w 23 sprawach przedstawiono zarzuty 41 osobom. Liczba spraw umorzonych z powodu niewykrycia utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2009 r. - na 146 spraw zakończonych w 2009 r. z powodu niewykrycia sprawców umorzono aż 42 postępowania (średnio w półroczu - 21), natomiast w I półroczu 2010 r. na 73 sprawy zakończone z powodu niewykrycia sprawców umorzono 19 spraw.

bEhVsToK

W I półroczu 2010 r. skierowano 13 aktów oskarżenia i 1 wniosek o warunkowe umorzenie postępowania - na poziomie zbliżonym do zeszłego roku.

W prowadzonych sprawach w stosunku do 2 osób podejrzanych zastosowano areszt, a wobec 8 osób zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenia majątkowe oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z określonymi osobami. W porównaniu do lat wcześniejszych liczba stosowanych środków zapobiegawczych zmniejszyła się - odnotowują autorzy raportu.

W I połowie tego roku zapadło 9 orzeczeń sądowych. W 8 sprawach zapadły wyroki skazujące, w 1 sprawie sąd umorzył postępowanie z uwagi na brak znamion przestępstwa. Prokurator złożył apelację. (PAP)

wkt/ wkr/

bEhVsTpe
raport
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)