Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rozpoczął się X Krajowy Zjazd Lekarzy

0
Podziel się

Kilkuset delegatów uczestniczy w X Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w
czwartek po południu rozpoczął się w Warszawie. Podczas trzydniowych obrad ma zostać wybrany nowy
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

bEhEFewR

Kilkuset delegatów uczestniczy w X Krajowym Zjeździe Lekarzy, który w czwartek po południu rozpoczął się w Warszawie. Podczas trzydniowych obrad ma zostać wybrany nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zjazd potrwa do soboty. Jego uczestnicy wysłuchają m.in. sprawozdań: kadencyjnego NRL za lata 2005-2009, finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz z działalności Naczelnego Sądu Lekarskiego. Zaplanowano dyskusję oraz głosowania nad przyjęciem tych dokumentów.

Najistotniejszym z punktów zjazdu będą wybory prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kandydowanie na urząd prezesa potwierdził m.in. były wiceminister zdrowia i były przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Andrzej Włodarczyk. Obecny prezes NRL Konstanty Radziwiłł pełni funkcję prezesa NRL od 2001 r. i nie może ponownie ubiegać się o to stanowisko.

bEhEFewT

Podczas obrad zaplanowano m.in. wystąpienia ustępującego prezesa NRL i jego spodziewanego następcy. Wręczone zostaną także nagrody Meritus pro Medicis.

Prezes NRL tuż przed rozpoczęciem zjazdu podkreślił w rozmowie z PAP, że podstawowym i niezmiennym od lat postulatem środowiska lekarskiego jest lepsze finansowanie systemu ochrony zdrowia i usprawnienie kontraktowania świadczeń, tak by "pieniądze szły za pacjentem".

"Z całą pewnością sytuacja w ciągu ostatnich lat się poprawiła. Ale są tacy lekarze, którzy zarabiają niecałe 3500 zł brutto albo jeszcze mniej, i to jest skandal" - dodał Radziwiłł. Podkreślił także, że samorząd lekarski jest gotowy do tego, by na wzór niemiecki prowadzić kształcenie podyplomowe.

Wśród sukcesów mijającej kadencji NRL, Radziwiłł wymienił przyczynienie się do uchwalenia ustawy o izbach lekarskich. Dodał, że obecnym wyzwaniem samorządu jest dbanie o wizerunek lekarzy, a także o przestrzeganie ich praw.

bEhEFewZ

Konstanty Radziwiłł, oprócz pełnienia funkcji prezesa NRL, jest także prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) na kadencję 2010-2011. Od 2005 r. asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Warszawie.

W Krajowym Zjeździe Lekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby.

Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Mandat delegata trwa 4 lata.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich w skład NRL wchodzą: prezes i członkowie wybrani przez krajowy zjazd oraz przewodniczący okręgowych rad lekarskich. Rada kieruje działalnością samorządu lekarzy. Uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy. Może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania.

bEhEFexa

NRL wydaje Biuletyn i Gazetę Lekarską. Przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o działalności samorządu lekarzy. (PAP)

pro/ gdy/ itm/ mow/

bEhEFexu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)