Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rozpoczęło się posiedzenie rządu ws. projektu budżetu na 2012 r.

0
Podziel się

Rozpoczęło się posiedzenie rządu ws. projektu budżetu na 2012 r. Na ten
temat w środę wieczorem premier i ministrowie dyskutowali nieformalnie. Rząd chce, by w związku z
tegorocznymi wyborami parlamentarnymi i prezydencją, ustawa budżetowa została uchwalona przed
wakacjami.

bEgpHiJh

Rozpoczęło się posiedzenie rządu ws. projektu budżetu na 2012 r. Na ten temat w środę wieczorem premier i ministrowie dyskutowali nieformalnie. Rząd chce, by w związku z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi i prezydencją, ustawa budżetowa została uchwalona przed wakacjami.

Według informacji PAP ze źródeł rządowych Ministerstwo Finansów w przesłanym w poniedziałek do resortów projekcie budżetu na 2012 rok proponuje rządowi deficyt budżetowy na poziomie 35 mld zł. W projekcie zapisano dochody budżetowe na poziomie 292,7 mld zł, zaś wydatki w wysokości 327,7 mld zł.

Zgodnie z wieloletnim planem finansowym na lata 2011-2014, przyjętym przez rząd na początku kwietnia, deficyt budżetowy w 2012 roku nie mógł być wyższy niż 37 mld zł, dochody miały maksymalnie wynieść 292,7 mld zł, zaś wydatki maksymalnie wynieść 329,6 mld zł.

bEgpHiJj

Budżet na 2012 rok został skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 4 proc. i inflacji średniorocznej 2,8 proc. Stopa bezrobocia na koniec 2012 roku ma wynieść 10 proc.

W środę wieczorem odbyło się nieformalne spotkanie ws. projektu budżetu wszystkich ministrów z udziałem premiera. Ministrowie mieli się na nim zająć uwagami poszczególnych resortów do oszczędności proponowanych przez ministra finansów w projekcie.

Tusk w ubiegłym tygodniu odnosząc się do budżetu mówił, że "nie będzie jakiegoś wzrostu wydatków". Przypomniał, że jest kilka rzeczy, co do których rząd się zobowiązał np. zakończenia projektu podwyżek dla nauczycieli. "Nie będziemy nigdzie ciąć ostro tak, aby ludzi bolało, ale też nie będziemy mogli pieniędzy rozdawać" - zapowiedział Tusk.

Pod koniec marca premier Donald Tusk poinformował, że rząd chce, by projekt budżetu na 2012 r. trafił do Sejmu wiosną i by został uchwalony jeszcze przed wakacjami. Argumentował, że - ze względu na październikowy termin wyborów oraz rozpoczynającą się 1 lipca prezydencję - dobrze byłoby przyjąć ustawę budżetową wcześniej.

bEgpHiJp

Rząd na czwartkowym posiedzeniu może też podjąć decyzję w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi.

Przygotowany przez MSWiA projekt ma zastąpić ustawy przyjmowane do tej pory w razie wystąpienia powodzi. Według proponowanych rozwiązań w razie powodzi Rada Ministrów ma wydawać rozporządzenie z listą gmin i miejscowości dotkniętych powodzią lub innymi klęskami, w których do 12 miesięcy będą obowiązywały przepisy dotyczące usuwania skutków powodzi.

Zgodnie z zapisami projektowanej ustawy, będzie ona dotyczyła osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które poniosły szkody majątkowe na skutek powodzi albo utraciły możliwość (wystarczy, że czasowo) korzystania z nieruchomości lub lokalu. Osoby fizyczne otrzymają bezzwrotny zasiłek celowy w wysokości 2 tys. zł bez względu na to, jakie osiągają dochody. Decyzję w tej sprawie podejmie gmina w ciągu dwóch dni od wpłynięcia wniosku z prośbą o pomoc.

Ustawa pozwoli też jednostkom samorządu terytorialnego na odstąpienie od przetargowego zbywania nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe dla poszkodowanych osób fizycznych. Projekt przewiduje ponadto, że gdyby na skutek powodzi pracownik nie stawił się w pracy, jego nieobecność zostanie usprawiedliwiona, a szef wypłaci mu minimalnie wynagrodzenie (do dziesięciu dni).

bEgpHiJq

Starostowie będą mogli też wypłacać pracodawcom poszkodowanym w powodzi pieniądze z Funduszu Pracy pokrywające koszty wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych, którzy zostali skierowani do nich do pracy.

Kontrowersje budzą proponowana w projekcie likwidacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i siedmiu regionalnych zarządów oraz utworzenie w ich miejsce 16 zarządów wojewódzkich i stanowiska krajowego koordynatora gospodarki wodnej powoływanego przez premiera.

Resort środowiska podkreślał, że obecne rozwiązanie odpowiada unijnej dyrektywie wodnej, zgodnie z którą administrowanie rzekami ma obejmować całe ich dorzecze, a nie jedynie wycinek należący do danego województwa.

Zgodnie z projektem nowa ustawa weszłaby w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Likwidacja krajowego i regionalnych zarządów miałaby nastąpić 1 stycznia 2012 r.(PAP)

bEgpHiJr

pat/ son/ mag/

bEgpHiJK
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)