Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

RPO: informacja o wyroku - także telefonicznie

0
Podziel się

Strony procesu powinny mieć możliwość uzyskiwania informacji o wydanym
przez sąd wyroku także przez telefon. Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do ministra
sprawiedliwości o rozważenie wprowadzenia takiej prawnej możliwości.

bEhcrvIl

Strony procesu powinny mieć możliwość uzyskiwania informacji o wydanym przez sąd wyroku także przez telefon. Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie wprowadzenia takiej prawnej możliwości.

W liście do ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego Trociuk napisał, że rozporządzenie ministra z 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych - wskazuje, co może być przedmiotem udzielonych telefonicznie informacji przez kierownika sekretariatu. Wymieniono tam: sygnaturę akt sprawy; terminy posiedzeń i rozpraw; datę rozstrzygnięcia i czynności postępowania międzyinstancyjnego. Nie zapisano zaś jednoznacznie możliwości udzielania telefonicznie informacji o orzeczeniu.

"Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, iż praktyka sądów w tym zakresie jest różnorodna, w szczególności bywa tak, iż strony lub uczestnicy postępowań sądowych spotykają się z odmową udzielenia informacji o treści orzeczenia" - napisał Trociuk.

bEhcrvIn

Według niego, brak możliwości uzyskania informacji o wyroku drogą telefoniczną może w szczególnych okolicznościach powodować konieczność złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w celu zapoznania się jedynie z sentencją orzeczenia. "Ma to miejsce w sytuacji, w której z różnych życiowych powodów osobista obecność w sądzie jest w znacznym stopniu utrudniona bądź niemożliwa" - dodał zastępca RPO.

Według niego niesie to implikacje zarówno dla stron postępowania, jak również dla sądów, które zobowiązane są do sporządzania uzasadnień, podczas gdy uzyskanie informacji drogą telefoniczną mogłoby w wielu przypadkach prowadzić do zaniechania przez stronę składania wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Trociuk przyznał, że głównym przeciwwskazaniem do udzielania informacji telefonicznie może być anonimowość rozmówcy, bo pracownik sekretariatu sądowego nie może być pewien, czy udziela informacji stronie postępowania. Zwrócił jednak uwagę, że treść orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie jest publicznie udostępniana w każdej sytuacji, także wówczas gdy posiedzenie sądu odbywa się z wyłączeniem jawności. "W świetle powyższych przepisów zatem nie tylko strony postępowania mają prawo do uzyskania informacji o treści orzeczenia" - dodał Trociuk.

Z praktyki PAP wynika, że także dziennikarze sądowi mają często problemy z uzyskiwaniem informacji o decyzji sądu w danej sprawie drogą telefoniczną w sekretariacie sądu. Nie pomagają wtedy nawet tłumaczenia, że np. rzecznik sądu jest nieuchwytny, bo jako sędzia prowadzi swoją rozprawę do końca godzin urzędowania. (PAP)

bEhcrvIt

sta/ pz/ jra/

bEhcrvIO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)