Notowania

wiadomości
06.02.2013 18:56

RPO poprosiła komisję sejmową o zajęcie się problemem izb wytrzeźwień

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz poprosiła w środę sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka o rozważenie ewentualnych zmian w prawie, dzięki którym uporządkowane zostałyby kwestie izb wytrzeźwień i opieki nad osobami nietrzeźwymi.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz poprosiła w środę sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka o rozważenie ewentualnych zmian w prawie, dzięki którym uporządkowane zostałyby kwestie izb wytrzeźwień i opieki nad osobami nietrzeźwymi.

Według RPO z obecnego uregulowania tych zagadnień nikt nie jest zadowolony. "Jest odpowiedzialnością ustawodawcy doprowadzenie do takiej regulacji, w której podstawowe prawa człowieka, także nietrzeźwego, byłyby zachowane" - zaznaczyła prof. Lipowicz, która uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej komisji.

"Izby wytrzeźwień są starą instytucją, nieprzystającą do nowych warunków ustrojowych. Ich likwidacja jednak, bez wskazania alternatywy, wpędzi w nieszczęście szpitale i policję" - mówiła. Dodała, że funkcjonariusze policji nie mają przygotowania lekarskiego i możliwości odpowiedniego zajęcia się osobami pod wpływem alkoholu; do przyjmowania takich osób nie są również przygotowane szpitalne izby przyjęć.

W ocenie prof. Lipowicz potrzebne są "wyspecjalizowane jednostki nowego typu" - centra terapii uzależnień łączące w sobie funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinom. "Mógłby być to także wyspecjalizowany oddział podległy służbie zdrowia jako specjalistyczna jednostka zdrowotna" - zaznaczyła.

Jako przykład dobrego rozwiązania prof. Lipowicz wskazała funkcjonujące w czasie Euro 2012 w Polsce punkty udzielania pomocy nietrzeźwym w strefach kibica. "Wymagałoby to nowelizacji przepisów o organizacji imprez masowych. Częścią takiej imprezy jest pewna liczba osób wprowadzających się w stan nietrzeźwości. Dlaczego podatnik ma ponosić wszystkie koszty, skoro klub sportowy mógłby być zobowiązany do zapewnienia takiej pomocy" - zaznaczyła.

Rzecznik przedstawiała w środę posłom z komisji sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji. W ramach realizacji zadań tego mechanizmu - powołanego na mocy Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT) - RPO dokonuje wizytacji zakładów karnych, izb zatrzymań, aresztów śledczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i izb wytrzeźwień.

Innym problemem, na który podczas posiedzenia komisji wskazała RPO, jest kwestia kontaktów telefonicznych tymczasowo aresztowanych ze swoimi obrońcami. Zdaniem prof. Lipowicz obecne zapisy Kodeksu karnego wykonawczego odnoszące się do tego zagadnienia nie są jednoznaczne - aresztowany ma prawo do porozumiewania się ze swoim obrońcą, ale jednocześnie korzystanie z telefonu jest zabronione.

"Deklaruję, że poważnie zajmiemy się postulatami RPO, komisja jest otwarta na wszelkie propozycje legislacyjne" - zapewnił przewodniczący komisji Ryszard Kalisz (SLD). Dodał, że wiosną planowane jest na przykład spotkanie komisji z przedstawicielami Służby Więziennej, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia respektowania praw osób osadzonych.

W połowie stycznia prezydent Bronisław Komorowski zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ta regulowała zasady ustalania wysokości opłat za pobyt w izbach oraz przewidywała otwarty katalog środków przymusu bezpośredniego mogących być zastosowanych wobec przebywających w tych placówkach. Ta ostatnia kwestia stała się jednym z powodów skierowania ustawy do TK. (PAP)

mja/ bos/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz