Notowania

budżet
29.09.2009 13:46

Rząd: Dług nie przekroczy 55 proc. PKB

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Dług publiczny ma się utrzymać na granicy 55 proc. PKB.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kprm.gov.pl)

W latach 2010-2012 relacja długu publicznego do PKB będzie utrzymywać się poniżej progu 55 proc., w granicach 54,5-54,8 procent - twierdzi Rada Ministrów.

Rada Ministrów przyjęła _ Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012 _, przygotowaną przez ministra finansów. Zawiera ona prognozy wielkości państwowego długu publicznego, spójne z założeniami polityki fiskalnej, przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r.

_ Zakłada się, że relacja długu do PKB przekroczy próg 50 proc. w 2010 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50 proc. w 2010 r. oznaczać będzie konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. W latach 2010-2012 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. (54,5-54,8 proc.) _ - czytamy w komunikacie.

Oznacza to znaczne ryzyko przekroczenia tego progu i uruchomienia sankcji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Strategia zakłada, iż w 2012 r. koszty obsługi długu względem PKB wzrosną do 3,0 proc.

_ _Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Udział finansowania zagranicznego może ulegać okresowemu zwiększeniu, a przy emisjach zagranicznych rolę rynku strategicznego będzie pełnił rynek euro. Ponadto priorytetem polityki emisyjnej ma być budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro.

Służby prasowe rządu podały, że zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych od 2010 r. _ Strategia _ będzie przygotowywana na cztery lata.

_ W 2007 r. znaczne umocnienie złotego umożliwiło przejściowe obniżenie długu poniżej 45 proc. PKB. W 2008 r. i w pierwszej połowie 2009 r. dług publiczny zaczął rosnąć - odpowiednio o 70,3 mld zł i 37,8 mld zł (w tym dług Skarbu Państwa o 68,4 mld zł i 38,2 mld zł). Powodem, oprócz osłabienia złotego, był także wzrost potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych w wyniku spowolnienia gospodarczego _- wyjaśniają.

_ _

Tagi: budżet, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz