Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd kontynuuje posiedzenie m.in. o polityce energetycznej Polski

0
Podziel się

Rząd we wtorek po godz. 9 kontynuuje rozpoczęte w poniedziałek wieczorem
posiedzenie. W porządku obrad jest m.in. informacja o realizacji w 2012 r. założeń zapisanych w
dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

bErwEvxN

Rząd we wtorek po godz. 9 kontynuuje rozpoczęte w poniedziałek wieczorem posiedzenie. W porządku obrad jest m.in. informacja o realizacji w 2012 r. założeń zapisanych w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Ten przyjęty w 2009 r. dokument przedstawia strategię państwa dotyczącą polskiej energetyki, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Aktualizując go przyjęto m.in. założenie, by Polska wykorzystywała maksymalnie zasoby własne - stąd utrzymanie dominującej roli energii z węgla w miksie energetycznym oraz rosnące znaczenie gazu - w tym i łupkowego, a także planowany udział energii z elektrowni jądrowej.

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe - tzw. "3x20 proc.", tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 proc. całkowitego zużycia energii w UE.

bErwEvxP

Ministrowie wysłuchają ponadto informacji resortu gospodarki na temat realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski w ramach tzw. Semestru Europejskiego 2013. Semestr Europejski to cykl, podczas którego koordynuje się politykę gospodarczą i fiskalną w UE. Jego najważniejsza część przypada na pierwszych sześć miesięcy w roku.

Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. Dzięki temu semestr ma zapewnić zdrowe finanse publiczne, sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, zapobiegać nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE.

Rząd zajmie się ponadto projektem uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego". Trzecia już edycja programu ma objąć lata 2014-18. Program dotyczy m.in. kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego, oceny występowania chorób odzwierzęcych oraz szkoleń dla Inspekcji Weterynaryjnej.(PAP)

mrr/ mok/ mow/

bErwEvyq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)