Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd m.in. o funkcjonowaniu systemu emerytalnego

0
Podziel się

Rząd na rozpoczętym we wtorek ok. godz. 12 posiedzeniu wysłucha informacji
na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. Ministrowie rozpatrzą też projekt uchwały w sprawie
wieloletniego finansowania modernizacji sił zbrojnych.

bEqEGTBx

Rząd na rozpoczętym we wtorek ok. godz. 12 posiedzeniu wysłucha informacji na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. Ministrowie rozpatrzą też projekt uchwały w sprawie wieloletniego finansowania modernizacji sił zbrojnych.

Zgodnie z ustawą z marca 2011 r. - która m.in. obniżyła składki przekazywane do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. wynagrodzenia brutto - rząd został zobowiązany do dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania Sejmowi informacji o skutkach obowiązywania tej ustawy wraz z propozycjami zmian.

Ustawa nałożyła obowiązek przedstawiania przeglądu nie rzadziej niż co 3 lata, a pierwszego rząd ma dokonać do końca 2013 r. W ramach tego obowiązku ministerstwa pracy i finansów przygotowały raport zatytułowany "Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu".

bEqEGTBz

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego, zgodnie z wytycznymi ministra pracy ma obejmować: poziom składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane do OFE lub ewidencjonowanej na subkoncie w ZUS oraz ich wpływu na deficyt finansów publicznych i dług publiczny, zmiany w OFE w zakresie poziomu opłat i kosztów, polityki inwestycyjnej, kryteriów efektywności, wpływu OFE na funkcjonowanie gospodarki itp., wypłaty emerytur ze środków gromadzonych w OFE oraz funkcjonowania IKE i IKZE.

Ministrowie zajmą się również projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", który określa, jakie są kluczowe programy operacyjne dla naszych sił zbrojnych oraz definiuje ich budżet zadaniowy do 2022 roku; sam program zostanie ujęty w projekcie budżetu na 2014 r.

"Uchwała wprowadza wieloletni program inwestycyjny, który daje większą pewność realizacji celów. Jeżeli jest to program wieloletni, to środki niewykorzystane w danym roku mogą być przenoszone na lata kolejne. Rozliczenie następuje w układzie wieloletnim" - powiedział PAP wiceszef MON Czesław Mroczek. Podkreślił, że po tym jak w 2013 r. budżet MON zostanie obniżony (projektem jego nowelizacji zajmuje się obecnie Senat), będzie większa pewność, że rok 2014 nie będzie się wiązał z utratą środków. Nawet gdyby pieniądze nie zostały wydane, to mogą być przesunięte na lata następne - wyjaśnił.

"To jest potwierdzenie wagi, którą rząd przykłada do modernizacji technicznej sił zbrojnych dlatego, że staje się to programem niejednego ministra, tylko programem rządowym i w dodatku programem wieloletnim" - zaznaczył Mroczek. Dodał, że rozliczanie priorytetowych zadań w cyklu kilkuletnim daje większą gwarancję, że zostaną one zrealizowane.

bEqEGTBF

Do tej pory, gdy MON nie wydał środków, na koniec roku zwracał je do kasy państwa. W 2012 r. z samej tylko puli na modernizację techniczną był to 1 mld zł. Po przyjęciu programu nie będzie to automatyczne. MON będzie mógł wnioskować o przesunięcie realizacji zakupów - zarówno o ich przyspieszenie względem harmonogramu, jak i opóźnienie. Decyzja, czy zostawić pieniądze na koncie MON, będzie należała do rządu.

W przeszłości wieloletnim programem zbrojeniowym był np. ten dotyczący samolotów F-16. "Chcemy do tego nawiązać" - powiedział Mroczek.

Zgodnie z polskim prawem budżet obronny co roku wynosi przynajmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego. W tym roku zasada ta ma zostać jednorazowo zawieszona w związku z cięciami w budżecie państwa.

W niedzielę MON poinformował, że na najważniejsze plany zbrojeniowe - 14 programów operacyjnych w ramach planu modernizacji technicznej sił zbrojnych do 2022 r. wyda 91 mld zł, z czego do 2016 r. będzie to prawie 16 mld zł. Pozostałe wydatki na modernizację wojska mają osiągnąć prawie 40 mld zł. Łącznie do 2022 r. zaplanowano wydanie ok. 139 mld zł.

bEqEGTBG

MON podkreśla, że modernizacja techniczna sił zbrojnych ma się odbywać z maksymalnie dużym udziałem krajowego przemysłu obronnego. Import sprzętu i uzbrojenia ma się natomiast łączyć z optymalną "polonizacją" powiązaną z pozyskaniem nowoczesnych technologii.

Najważniejszym programem w planie modernizacji technicznej na lata 2013-2022 jest system obrony powietrznej. Wojsko chce pozyskać przeciwlotnicze zestawy rakietowe średniego i krótkiego zasięgu Wisła i Narew (te pierwsze z możliwością zwalczania rakiet), samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom i Piorun, przeciwlotnicze systemy rakietowo-artyleryjskie bliskiego zasięgu Pilica i mobilne radary Soła i Bystra.

Wśród 14 najważniejszych programów zbrojeniowych jest też pozyskanie śmigłowców, zarówno wielozadaniowych (transportowych, poszukiwawczo-ratowniczych i do zwalczania okrętów podwodnych), jak i szturmowych i do przewozu VIP. Kolejne programy dotyczą zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki oraz modernizacji sił pancernych i zmechanizowanych.

W planach jest też program zwalczania zagrożeń na morzu. Obejmuje on pozyskanie okrętów podwodnych, niszczycieli min, okrętów obrony wybrzeża, patrolowych, rozpoznania elektronicznego, jednostki ratowniczej i wsparcia działań połączonych, stacji demagnetyzacyjnej oraz nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego wraz z kolejnymi pociskami.

bEqEGTBH

Wśród najważniejszych programów modernizacyjnych jest też rozpoznanie obrazowe i satelitarne, obejmujące m.in. zakupy całej gamy bezpilotowców, indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza (program Tytan), modernizacja wojsk rakietowych i artylerii (w tym 155-milimetrowe armato-haubice Krab, wyrzutnie rakietowe Homar, 120-milimetrowe moździerze Rak, radary artyleryjskie Liwiec oraz zestawy kierowania ogniem).

W planach są też zakupy symulatorów i trenażerów, samolotów szkolno-treningowych, samolotów transportowych C-295M i M-28 Bryza, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike oraz systemów rozpoznawczych.

Rząd ma też zmienić rozporządzenie w sprawie państwowych firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Zmiana dotyczy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Opinię w sprawie powołania jej rady nadzorczej będzie wyrażał minister spraw wewnętrznych, a nie jak do tej pory szefowie resortów finansów i administracji. MSW motywuje zmianę tym, że firma przede wszystkim wytwarza dokumenty takie jak dowody osobiste, paszporty, tzw. dokumenty komunikacyjne i dla cudzoziemców.

Rada Ministrów rozpatrzy również założenia do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem jest uregulowanie wymagań, jakim odpowiadać ma sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzany na polski rynek oraz zasad postępowania ze zużytym sprzętem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.(PAP)

bEqEGTBI

mrr/ ral/ agy/ son/ bk/

bEqEGTCa
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)