Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd m.in. o projekcie PO dotyczącym zmian w konstytucji

0
Podziel się:

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 12 posiedzeniu ma przyjąć stanowisko
wobec przygotowanego przez PO projektu zmian w konstytucji, dotyczącego zmniejszenia liczby
parlamentarzystów i osłabienia prezydenckiego weta. Ministrowie zajmą się też m.in. projektem tzw.
ustawy żłobkowej.

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 12 posiedzeniu ma przyjąć stanowisko wobec przygotowanego przez PO projektu zmian w konstytucji, dotyczącego zmniejszenia liczby parlamentarzystów i osłabienia prezydenckiego weta. Ministrowie zajmą się też m.in. projektem tzw. ustawy żłobkowej.

Propozycja PO dotycząca nowelizacji konstytucji, której założenia przedstawili w lutym premier Donald Tusk i ówczesny szef klubu PO Grzegorz Schetyna, zakłada zmniejszenie liczby posłów z 460 do 300 oraz powiązanie liczby mandatów w Senacie z liczbą mieszkańców w województwie w ten sposób, że na każdy rozpoczęty milion mieszkańców przypadałby jeden mandat.

Wnioskodawcy obliczyli, że obecnie województwom przypadałoby od dwóch do sześciu mandatów, a Senat liczyłby 49 senatorów, ale w przyszłości mogłoby się to zmienić. Ponadto prawo zasiadania w Senacie otrzymaliby byli prezydenci wybrani w wyborach powszechnych; mogliby się jednak zrzec tego uprawnienia.

PO opowiada się też za tym, aby Sejm mógł odrzucać prezydenckie weto bezwzględną większością głosów - a nie jak obecnie większością 3/5 głosów. Prezydent nadal byłby wybierany w wyborach powszechnych, ale warunkiem startu w wyborach byłoby zebranie 300 tys. podpisów z poparciem (obecnie - 100 tys.)

Platforma proponuje, by immunitet parlamentarny był nadawany posłom i senatorom tylko wtedy, gdy istniałoby zagrożenie, że władza nadużywa służb czy wymiaru sprawiedliwości przeciw parlamentarzyście. Projekt zakłada też likwidację selektywnego wotum nieufności, kierowanego przeciwko wybranemu ministrowi.

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki tej tzw. ustawie żłobkowej łatwiej będzie założyć żłobek, dzięki czemu tego typu placówki będą bardziej dostępne. W tej chwili do żłobków chodzi tylko 2 proc. dzieci.

Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia. Oznacza to, że wszelkie czynności opiekuńcze nad dzieckiem są świadczeniami zdrowotnymi, a zakładanie żłobków jest skomplikowane i kosztowne. Gdy projektowana ustawa wejdzie w życie, nadzór nad placówkami będzie sprawować resort pracy, przepisy będą uproszczone, a wymagania, np. lokalowe, zostaną znacznie obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.

Projekt przewiduje, że jako formy opieki dla najmłodszych dzieci funkcjonować będą żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i niania. W projekcie przewidziano też zachęty dla pracodawców do tworzenia przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych

Rząd rozpatrzy też projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki niej ma powstawać więcej zawodowych rodzin zastępczych; powołane zostaną też instytucje asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

Projekt przewiduje m.in. stopniowe wyeliminowane dużych placówek opiekuńczych, docelowo mają pozostać jedynie małe domy dziecka, najwyżej dla 14 wychowanków, przeznaczone tylko dla dzieci od 10. roku życia, wymagających szczególnej opieki lub działań terapeutycznych, które mają trudności w przystosowaniu się do życia rodzinnego.

Rada Ministrów ma też zająć stanowisko wobec projektu noweli ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, autorstwa posłów PSL. Zmiany zakładają większą dostępność pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego. Według wnioskodawców, zmiana ustawy ma prowadzić do ochrony miejsc pracy, a przedsiębiorcom pomóc zwiększyć dostęp do środków finansowych, obniżyć koszty pracy i umożliwić bezzwrotne zainwestowanie w rozwój zawodowy pracowników.

Ministrowie rozpatrzą także projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz o ochronie przyrody. Rząd zajmie się też propozycjami zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.

Jak co tydzień ministrowie wysłuchają informacji o wykorzystaniu funduszy unijnych.(PAP)

mrr/ mok/ bk/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)