Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd m.in. o wspieraniu rodziny i opiece zastępczej nad dziećmi

0
Podziel się

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się
m.in. założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
opieki zastępczej nad dzieckiem. W myśl projektu, już w 2010 r. do
domów dziecka nie trafiałyby dzieci poniżej 7. roku życia, a od
2015 r. - poniżej 10. roku życia. Natomiast do 2020 r.
wyeliminowane mają zostać duże placówki - powyżej 14 wychowanków.

bEgImcjV

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej nad dzieckiem. W myśl projektu, już w 2010 r. do domów dziecka nie trafiałyby dzieci poniżej 7. roku życia, a od 2015 r. - poniżej 10. roku życia. Natomiast do 2020 r. wyeliminowane mają zostać duże placówki - powyżej 14 wychowanków.

We wstępnym porządku obrad rządu nie ma punktu dotyczącego projektów związanych z pakietem antykryzysowym. Jednak w sobotę w Rzeszowie premier Donald Tusk zapowiedział, że pakiet antykryzysowy zostanie przyjęty prawdopodobnie na wtorkowym posiedzeniu rządu. Tusk dodał, że szczegóły pakietu mają zostać ogłoszone również we wtorek w Stalowej Woli.

Pakiet antykryzysowy to 13 punktów dotyczących zmian w prawie pracy, podpisanych przez związki zawodowe i pracodawców w końcu marca. W połowie maja z pracodawcami i związkami na temat pakietu rozmawiał premier Donald Tusk, ogłaszając wstępne porozumienie partnerów społecznych i rządu w sprawie jego wspólnej realizacji.

bEgImcjX

Tusk zapowiedział wówczas, że zaraz po wakacjach może wejść w życie specustawa zapewniająca płatne urlopy postojowe dla pracowników firm zagrożonych zwolnieniami grupowymi z powodu kryzysu. Źródłem finansowania wynagrodzeń w czasie urlopów postojowych ma być m.in. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Szanse na szybkie wejście w życie mają także elastyczne rozwiązania dotyczące rozliczania czasu pracy. Wstępne ustalenia przewidywały rozliczenia czasu pracy w ciągu 12 miesięcy oraz możliwość zawierania umów na czas określony na okres 24 miesięcy.

Autorzy założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny, którymi zajmie się rząd, chcą doprowadzić do stopniowego ograniczenia liczby dzieci w domach dziecka i rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej. Projekt kładzie nacisk na pracę z rodziną naturalną, aby tam, gdzie to możliwie, nie dopuszczać do odebrania dziecka oraz na skuteczne wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Ustawa wprowadzić ma duże zmiany w organizacji rodzinnej opieki zastępczej, m.in. na nowo zdefiniować rodziny spokrewnione. Autorzy ustawy chcą postawić na rodziny zawodowe. W tej chwili większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione, które zwykle borykają się z podobnymi problemami co rodzina naturalna.

Ustawa wprowadzi urząd asystenta rodziny, którego zadaniem będzie praca z rodzinami mającymi trudności. Jego opinią mają się kierować sądy rodzinne. Asystent będzie sprawował w gminie opiekę nad zastępczymi rodzinami spokrewnionymi. Natomiast każda rodzina zastępcza niespokrewniona będzie pod opieką zaakceptowanego przez siebie koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

bEgImckd

Jak wynika z danych resortu pracy i polityki społecznej, w rodzinach zastępczych wychowuje się prawie 65 tys. dzieci, z czego ponad 48 tys. w rodzinach spokrewnionych, ok. 10 tys. w rodzinach niespokrewnionych, a ok. 6 tys. w zawodowych rodzinach zastępczych. Ok. 2,5 tys. dzieci trafia do rodzinnych domów dziecka.

Ministrowie mają też zająć się dokumentem "Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych".

Rząd rozpatrzy też projekt ustawy o związkach zawodowych, będacy realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2008 r. Projekt, zgodnie z zaleceniami TK, umożliwia precyzyjne wskazanie, za jakie czyny niezgodne z ustawą można pociągnąć do odpowiedzialności członków związków zawodowych w związku z pełnioną przez nich funkcją.

Rząd rozpatrzy również projekt ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Projekt zakłada przekazanie prawa własności ponad 20 cerkwi Kościołowi prawosławnemu. Kościół greckokatolicki ma otrzymać na własność jedną cerkiew i odszkodowanie za kolejne dwie.

bEgImcke

Projekt - jak podkreślono w uzasadnieniu - ma na celu rozwiązać kwestię własności i użytkowania obiektów sakralnych, które zostały znacjonalizowane na podstawie dekretu z 1947 r. o przejściu na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR.

Nieruchomości pozostałe po wysiedlonej ludności ukraińskiej i łemkowskiej od lat były przedmiotem sporu pomiędzy przedstawicielami Kościołów prawosławnego i greckokatolickiego. Nieruchomości te w 1947 r. przeszły na własność państwa, a następnie zostały przekazane we władanie Kościołowi prawosławnemu. Od kilku lat o ich odzyskanie starają się przedstawiciele Kościoła greckokatolickiego, którzy podkreślają, że wszystkie cerkwie były budowane przez grekokatolików.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez MSWiA, Kościołowi greckokatolickiemu przyznana zostanie cerkiew pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Panny w Bielance. Kościół prawosławny dostanie za te tereny i budynki odszkodowanie od państwa. Z kolei cerkwie Zaśnięcia NMP w Przemyślu oraz św. Michała w Wysowej zostaną przekazane na własność Kościoła prawosławnego. W tym przypadku Skarb Państwa wypłaci odszkodowanie Kościołowi greckokatolickiemu. Z wyliczeń projektodawców wynika, że te trzy nieruchomości warte są łącznie 760 tys. złotych.

Rząd zajmie się też projektami rozporządzeń w sprawie mieleckiej i kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ministrowie jak co tydzień wysłuchają informacji o wykorzystaniu funduszy unijnych.(PAP)

bEgImckf

mrr/ laz/ ura/ gma/

bEgImcky
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)