Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pielęgniarki
29.06.2011 16:49

Sejm: Pielęgniarki jak funkcjonariusze publiczni

Kluby PO, PiS, SLD i PSL w Sejmie poparły projekt ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Igorvoronchikhin/Dreamstime)

Pielęgniarki i położne zostaną objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych - zakłada rządowy projekt ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który w Sejmie poparły kluby.

Uznanie pielęgniarek i położnych za funkcjonariuszy publicznych oznaczałoby, że zgodnie z Kodeksem karnym, za ich znieważanie podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, groziłaby kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Podczas prac w Komisji Zdrowia zaproponowano, by do projektu wprowadzić zabezpieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek i położnych pracujących na podstawie umowy o pracę. Ma to związek z ustawą o działalności leczniczej, która umożliwia zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów. Zgodnie z zapisem pracodawca nie będzie mógł podejmować _ działań dyskryminujących ze względu na sposób wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną _, a zmiana formy zatrudnienia nie może być uzasadnieniem do zwolnienia.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/81/t135761.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/kopacz;pisze;do;pielegniarek;czujcie;sie;bezpieczne,210,0,800722.html) Kopacz pisze do pielęgniarek: Czujcie się bezpieczne
Klub PO zgłosił do projektu dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Zdrowia. Poparcie dla projektu wyraziły wszystkie kluby, które wzięły udział w debacie.

Posłanka Jolanta Szczypińska (PiS) zaznaczyła, że systematyzuje on kwestie związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarek i położnych. Zwróciła uwagę, że przepisy określają go jako samodzielne zawody medyczne. Pozytywnie oceniła także uznanie pielęgniarek i położnych za funkcjonariuszy publicznych.

Elżbieta Streker-Dembińska (SLD) za korzystny uznała zapis, który ma przeciwdziałać dyskryminacji pielęgniarek pracujących na umowach o pracę. Zwróciła uwagę, że po wejściu w życie 1 lipca ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki mogą być namawiane do pracy na podstawie kontraktów.

Marian Starownik (PSL) zwrócił uwagę, że projekt porządkuje dotychczasowe ułomne i mało czytelne przepisy.

Zgodnie z projektem ustawy o zawodzie pielęgniarskim, pielęgniarki i położne będą zobowiązane, w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia życia chorego.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/191/t136127.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kontrakty;dla;pielegniarek;przeglosowane,232,0,801000.html) Kontrakty dla pielęgniarek przegłosowane
Pielęgniarki i położne będą miały prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

Projekt przewiduje, że pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód: w ramach umowy o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki. Warunkiem prowadzenia indywidualnej praktyki jest wpis do odpowiedniego rejestru.

Grupowa praktyka pielęgniarska może być prowadzona w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Dopuszczona zostaje także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym.

W projekcie zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu określać czynności wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Ustawa porządkuje także istniejące już przepisy.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/68/t135492.jpg ) ] (http://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/pielegniarki;kazda;okupacja;jest;trudna,34,0,796962.html) Pielęgniarki: Każda okupacja jest trudna Protestujące pielęgniarki spotkały się z minister zdrowia Ewą Kopacz.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/195/t136131.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/pielegniarki;wychodza;z;sejmu;koniec;protestu,3,0,800771.html) Pielęgniarki wychodzą z Sejmu. Koniec protestu Dziewięć przedstawicielek OZZPiP od dziewięciu dni okupowało sejmową galerię.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/120/t135800.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pielegniarki;poskarza;sie;komorowskiej,155,0,800411.html) Pielęgniarki poskarżą się Komorowskiej Kobiety domagają się przywrócenia umów o pracę jako jedynie obowiązujących form zatrudnienia.
Tagi: pielęgniarki, wiadomości, kraj, wiadmomości, gospodarka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz