Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm przyjął poprawki do ustawy o pomocy w dochodzeniu np. podatków

0
Podziel się

Sejm przyjął w piątek 36 z 38 zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o
wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Wprowadzone
poprawki to głównie zmiany legislacyjne, które mają doprecyzować i ujednolicić przepisy.

bEpNbOjp

Sejm przyjął w piątek 36 z 38 zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Wprowadzone poprawki to głównie zmiany legislacyjne, które mają doprecyzować i ujednolicić przepisy.

Sejm zgodził się, by tytuł wykonawczy przekazywany do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej miał zawierać bezpieczny podpis elektroniczny.

Przyjęta została też poprawka, która określa zasady wykorzystywania informacji otrzymywanych w ramach udzielania wzajemnej pomocy także do celów innych niż dochodzenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Posłowie przyjęli też wniosek Senatu, który wprowadza do ustawy definicję dnia roboczego. Zgodnie z nią jest to dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dnia ustawowo wolnego od pracy.

bEpNbOjr

Uchwalona przez Sejm w połowie września ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych zakłada ściślejszą współpracę Polski z innymi państwami UE. Chodzi o wymianę informacji o zobowiązaniach, współpracę dotyczącą powiadamiania o dokumentach, wspólne dochodzenie lub zabezpieczanie należności pieniężnych, w tym podatków i ceł każdego rodzaju oraz związanych z nimi należności pieniężnych.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Mają gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa członkowskiego w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych. Katalog informacji, które mają podlegać wymianie, jest otwarty.

Ustawa przewiduje m.in. współpracę przy wymianie takich informacji, jak: adres zamieszkania, siedziba podmiotu, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia, a także rodzaj prowadzonej działalności.

W ramach wzajemnej pomocy przewiduje się również powiadomienie, tj. doręczenie podmiotowi dokumentu odnoszącego się do należności pieniężnych ciążących na tym podmiocie. (PAP)

bEpNbOjx

mmu/ mki/ ura/

bEpNbOjS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)