Notowania

sejm
24.06.2010 20:50

Sejm przyjął ustawę ułatwiającą wykup gruntu na cele przeciwpowodziowe

Sejm przyjął w czwartek ustawę pozwalająca na prosty i szybki wykup gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe: wały, poldery czy zbiorniki retencyjne. Projekt ustawy złożył marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki prezydenta.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejm przyjął w czwartek ustawę pozwalająca na prosty i szybki wykup gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe: wały, poldery czy zbiorniki retencyjne. Projekt ustawy złożył marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki prezydenta.

Za przyjęciem ustawy głosowało 407 posłów, nikt nie był było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Posłowie przyjęli też 6 z 7 proponowanych poprawek. Wśród nich poparcie uzyskała ta proponowana przez Jerzego Polaczka (Polska Plus), by inwestycje powstające na podstawie przyszłej ustawy były uzgadniane z planami przeciwpowodziowymi.

Zgodnie ustawą, dotychczasowe trzy etapy inwestycji przeciwpowodziowych - lokalizację, wywłaszczanie i zatwierdzanie projektu budowlanego - zostaną połączone w jedną decyzję. W odrębnym postępowaniu - w drodze negocjacji - będzie ustalana wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cele przeciwdziałania powodzi.

Projekt łagodzi wymogi administracyjne i pozwala na wywłaszczania za "słusznym odszkodowaniem" w przypadku planowania budowli, które mają chronić przed powodzią.

Ustawa wyłącza ze stosowania uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowych. W debacie posłowie zwracali uwagę, że do tej pory jedna osoba mogła przez wiele lat blokować inwestycje przeciwpowodziowe, potrzebne ogółowi mieszkańców danego terenu.

Inwestycje przeciwpowodziowe, o których mowa w projekcie, to m.in.: poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, tzw. kanały ulgi, wały przeciwpowodziowe, stopnie wodne na rzekach, urządzenia wodne, które kierują we właściwy sposób ujścia rzek do morza oraz wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe.

Połączenie kilku decyzji w jedną ma znacznie przyspieszyć procedurę inwestycyjną. Obecne przepisy przewidują dwu- lub trzy-etapowy proces lokalizacji i nabywania nieruchomości na cele inwestycji przeciwpowodziowych. Pierwszym etapem jest wydanie przez właściwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Drugi - to negocjacje z właścicielami nieruchomości; w sytuacji, gdy nie przynoszą one skutków, prawo przewiduje ich wywłaszczenie. Następnie wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Inwestorem, zgodnie z projektem, mają być: dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta lub partner prywatny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt tej ustawy marszałek Sejmu Bronisław Komorowski złożył 10 czerwca. Trafiła do komisji nadzwyczajnej, która podczas posiedzenia we wtorek przyjęła go. Sejm w środę przeprowadził drugie czytanie projektu, a w czwartek przegłosował ustawę. Teraz trafi ona do Senatu, który ma ją omawiać 2 lipca - wraz z innymi ustawami pozwalającymi na pomoc powodzianom.(PAP)

ago/ drag/ gma/

Tagi: sejm, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz