Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do budżetu na 2010 r.

0
Podziel się

Sejm przyjął w piątek 16 poprawek senackich do ustawy budżetowej na 2010 r.
Jak powiedział podczas czwartkowej debaty nad nimi przewodniczący sejmowej Komisji Finansów
Publicznych poseł Paweł Arndt (PO), są to poprawki "drobne i korygujące", które nie ingerują
zasadniczo w ustawę budżetową.

bEgsfgQB

Sejm przyjął w piątek 16 poprawek senackich do ustawy budżetowej na 2010 r. Jak powiedział podczas czwartkowej debaty nad nimi przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Paweł Arndt (PO), są to poprawki "drobne i korygujące", które nie ingerują zasadniczo w ustawę budżetową.

Największe znaczenie ma poprawka umożliwiająca ministrowi finansów udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (FUS) pożyczki w wysokości do 5,5 mld zł na wypłatę świadczeń gwarantowanych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakres takiej pożyczki musi być ustalony w ustawie budżetowej.

Według Ministerstwa Finansów prawdopodobieństwo konieczności udzielenia w 2010 r. pożyczki FUS wydaje się niewielkie. Niemniej zmiana, w razie przejściowych kłopotów z płynnością FUS, pozwoli rządowi na szybką reakcję bez konieczności zaciągania przez FUS kredytów w bankach. W odróżnieniu od nich pożyczka dla FUS byłaby nieoprocentowana.

bEgsfgQD

Inna przyjęta przez Sejm poprawka zakłada zmniejszenie o 474 tys. zł tegorocznych wydatków Kancelarii Senatu. Pieniądze zostaną przekazane na bieżące wydatki archiwów państwowych. Kancelaria Senatu "zaoszczędziła" wskazaną kwotę, realizując planowane na obecny rok zakupy w roku ubiegłym.

Sejm przyjął także poprawkę zwiększającą o 31 mln zł odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zmniejszeniu ulegną natomiast m.in. wydatki na zasiłki pogrzebowe z KRUS. Zmiana ma zapewnić dodatkowe środki na współfinansowanie programu realizowanego z kredytów z Banku Światowego, dotyczącego informatyzacji KRUS-u.

Zgodnie z inną poprawką, o 740 tys. zł zwiększy się budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowe pieniądze mają pochodzić z budżetu resortu pracy i będą przeznaczone na sfinansowanie 7 etatów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w rodzinie.

Sejm zgodził się także na zwiększenie o 5 mln zł budżetu więziennictwa (kosztem zmniejszenia wysokości dwóch rezerw celowych). Kwota ta zostanie przekazana na zakup świadczeń zdrowotnych w więziennej służbie zdrowia. Ponadto zwiększony o 1 mln zł zostanie budżet Wyższego Urzędu Górniczego (kosztem rezerwy na wybory), a o 2,5 mln zł wyższe będą środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na prewencję wypadkową, kosztem odpisu na ZUS. O 1 mln zł wyższe będą też środki na dotacje i subwencje związane z obchodami 30. rocznicy utworzenia "Solidarności".

bEgsfgQJ

Tylko jedna z zaproponowanych przez Senat i przyjętych przez Sejm poprawek zakłada zwiększenie dochodów. Chodzi o 22 mln zł, które mają pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Pieniądze te zostaną przekazane dla Agencji Wywiadu na dokończenie budowy siedziby tej instytucji.

Uchwalona przez Sejm w grudniu ub. r. ustawa budżetowa na 2010 r. przewiduje, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 52 mld 214 mln 216 tys. zł. Dochody mają wynieść 248 mld 868 mln 601 tys. zł, wydatki - nie więcej niż 301 mld 82 mln 817 tys. zł.

Przychody z prywatyzacji osiągną ok. 25 mld zł. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł. Z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3, PIT - 36 mld zł.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

bEgsfgQK

mmu/ je/ bk/

bEgsfgRe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)