Notowania

sejm
06.11.2008 20:43

Sejm: "tak" dla poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej reformę służby zdrowia

Sejm poparł w czwartek wieczorem poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej reformę systemu ochrony zdrowia. Zakłada ona m.in, że spółki kapitałowe zarządzające zakładami opieki zdrowotnej otrzymają ich nieruchomości tylko w dzierżawę.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejm poparł w czwartek wieczorem poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej reformę systemu ochrony zdrowia. Zakłada ona m.in, że spółki kapitałowe zarządzające zakładami opieki zdrowotnej otrzymają ich nieruchomości tylko w dzierżawę.

Przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Jedna z przyjętych zmian doprecyzowuje kwestię dzierżawienia spółkom zarządzającym zoz ich nieruchomości. Według przyjętej poprawki, organ dokonujący przekształcenia, w zamian za udział albo akcje, będzie wnosił tytułem wkładu niepieniężnego do spółki prawo dzierżawy nieruchomości wskazanych przez podmiot, który utworzył zoz.

W ustawie określono m.in. szczegółowe zasady przekształcenia zoz- ów w spółki. Zakłada ona możliwość umorzenia zobowiązań publicznoprawnych przekształcającym się zoz-om (chodzi o zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r.).

Wprowadzono podział zakładów na trzy kategorie - A, B lub C - w zależności od wskaźników rentowności i płynności, które będą określone przez biegłego rewidenta niezwłocznie po wejściu w życie ustawy. Zoz, który do 1 stycznia 2011 roku nie będzie przekształcony w spółkę, zostanie zlikwidowany. Ugody restrukturyzacyjne zawarte przez zoz-y z wierzycielami do 2009 r. zachowają ważność po ich przekształceniu.

Skarb Państwa będzie udzielał zoz-om, przed ich przekształceniem w spółki, poręczeń spłaty zobowiązań cywilnoprawnych będących przedmiotem ugody z wierzycielami.

Do wniosku o udzielenie poręczenia powinno być dołączone oświadczenie o zamiarze przekształcenia zoz-u w spółkę. Minister finansów będzie nadzorował procedury udzielania kredytów i poręczeń przekształcanym zoz-om.

W ustawie znajduje się także zapis mówiący, że w planie naprawczym, sporządzanym przez zoz w celu skorzystania z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, może znaleźć się ograniczenie dostępności i jakości świadczeń medycznych. Warunkiem jest określenie sposobu i formy zapewnienia pacjentom tych świadczeń. Wymaga to także opinii wojewody, gminy i powiatu, na terenie których znajduje się zoz.

Plan naprawczy sporządzony przez zoz będzie akceptował lub odrzucał Bank Gospodarstwa Krajowego. To od jego opinii uzależniono możliwość korzystania przez szpitale przekształcające się w spółki z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Zgodnie z ustawą istnieje możliwość ustanowienia zarządu przymusowego w przypadku, gdy BGK uzna, że plan naprawczy nie jest realizowany.

Zoz-y będą musiały dokonać na własny koszt jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w ich posiadaniu (chodzi o stan na dzień 1 stycznia 2009 r.).

W ustawie uregulowano procedury powoływania aptek przyszpitalnych. Trzeba je tworzyć w szpitalach, które mają więcej niż 150 łóżek. Placówki mniejsze są zobowiązane zatrudniać osobę sprawującą nadzór nad gospodarką lekami lub zawrzeć umowę ze szpitalem posiadającym aptekę albo dział farmacji szpitalnej. Osoba sprawująca nadzór nad gospodarką lekami musi być farmaceutą.

W ustawie znalazł się także zapis mówiący o wyłączeniu żłobków spod nadzoru resortu zdrowia.

Zgodnie z konstytucją prezydent może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Lech Kaczyński jest krytyczny wobec pomysłów koalicji na zmiany w służbie zdrowia, przede wszystkim wobec przepisów dotyczących przekształcania szpitali w spółki. Prezydent chciał, by o tej sprawie zdecydowali Polacy w referendum, ale Senat odrzucił wniosek prezydenta o zorganizowanie takiego referendum. Pod koniec października prezydent zapowiedział weto wobec ustaw zdrowotnych. Mówił również, że w jego przekonaniu zgodność ustaw zdrowotnych z konstytucją "jest wątpliwa".(PAP)

pro/ akw/ ura/ gma/

Tagi: sejm, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz