Notowania

wiadomości
21.02.2014 09:18

Sejm wznowił obrady

Sejm, który w piątek po godz. 9 wznowił obrady, zajmie się m.in. senackim projektem, który zakłada pomoc finansową dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. Odbędą się też głosowania.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Sejm, który w piątek po godz. 9 wznowił obrady, zajmie się m.in. senackim projektem, który zakłada pomoc finansową dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. Odbędą się też głosowania. *

Rano Sejm będzie głosował m.in. nad rządowym projektem ustawy dot. odszkodowań dla funkcjonariuszy z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby, a także nad uchyleniem immunitetów dwóch posłów: Romana Kotlińskiego (TR) i Ryszarda Zbrzyznego (SLD).

Posłowie zdecydują też o pilnym rządowym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który ma umożliwić ministrowi edukacji zlecenie opracowania i wydania podręczników szkolnych. Projekt ma pozwolić, by już 1 września 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik.

W Sejmie także głosowanie nad projektem ustawy o funduszu sołeckim oraz nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o powiecie metropolitalnym.

Posłowie zajmą się też senackim projektem, który zakłada pomoc finansową dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. Ma być ona świadczona tylko dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego.

Świadczenie specjalne ma być przyznawane co miesiąc w wysokości najniższej emerytury. Dostaną je osoby, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury (jeśli gospodarują samotnie) lub osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury.

Projekt ustawy przewiduje również jednorazową pomoc finansową, która przyznawana byłaby w związku ze zdarzeniem losowym na pokrycie kosztów np. zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego czy opłacenia pomocy pielęgnacyjnej.

Posłowie wysłuchają też informacji rządu o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 oraz w roku 2012. Później zapoznają się z rządowym dokumentem "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r." (PAP)

mkr/ par/ dym/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz