Notowania

sejm
10.02.2010 09:18

Sejm wznowił posiedzenie

W środę po godz. 9.00 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie rozpatrzą m.in. umowę o statusie wojsk USA w Polsce oraz projekt ustawy wprowadzający zakaz palenia w większości miejsc publicznych.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W środę po godz. 9.00 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie rozpatrzą m.in. umowę o statusie wojsk USA w Polsce oraz projekt ustawy wprowadzający zakaz palenia w większości miejsc publicznych. *

Podpisana w grudniu ubiegłego roku umowa o statusie amerykańskich wojsk w Polsce (SOFA) ma dotyczyć w pierwszej kolejności mobilnej baterii wyrzutni rakiet Patriot, która ma stacjonować w Polsce - początkowo rotacyjnie, potem na stałe.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu wprowadza zakaz palenia m.in. w miejscach pracy, obiektach użytku publicznego, środkach transportu publicznego, obiektach sportowych i rekreacyjnych. Zapisy projektu mają też doprowadzić do ograniczenia palenia w obecności dzieci. Projekt ujednolica sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów, wprowadza zakaz reklamy tytoniowej, określa wymagania techniczne i sanitarne dla palarni.

Posłowie będą też dyskutować nad projektem zmian w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, który wprowadza zakaz kandydowania osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. W ubiegłym roku parlament wprowadził identyczną zmianę do konstytucji.

Rozpatrzony będzie także projekt noweli ordynacji w wyborach prezydenckich. Zgodnie z propozycją, w dniu wyborów prezydenckich lokale wyborcze miałyby być otwarte od godz. 8 do 22. Obecnie głosowanie w tych wyborach trwa od godz. 6 do 20.

Posłowie zajmą się ponadto rządowym projektem ustawy o ewidencji ludności, który znosi obowiązek meldunkowy oraz rządowym projektem ustawy o Służbie Więziennej, który umożliwia strażnikom więziennym używanie paralizatorów i środków utrudniających więźniom ucieczkę.

Sejm rozpatrzy też projekty nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów (rządowy i poselski). Projekt przygotowany przez klub Lewicy ogranicza liczbę stanowisk sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz reguluje kwestie dotyczące obsady personalnej w gabinetach politycznych premiera, wicepremierów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. Rządowy projekt ma z kolei na celu uporządkowanie terminologii odnoszącej się do określenia wewnętrznej struktury ministerstw. (PAP)

ajg/ par/ jra/

Tagi: sejm, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz