Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm za ratyfikacją Konwencji dot. ochrony dzieci

0
Podziel się

Sejm opowiedział się w piątek za ratyfikowaniem Konwencji o jurysdykcji,
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej
oraz środków ochrony dzieci.

bEgFIeAB

Sejm opowiedział się w piątek za ratyfikowaniem Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci.

Za było 279 posłów, przeciw było 4, 134 wstrzymało się od głosu.

Konwencja zawarta w Hadze w 1996 r. ma zastąpić Konwencję dotyczącą uregulowania opieki nad małoletnimi z 1902 r. oraz Konwencję o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich z 1961 r.

bEgFIeAD

Regulacja doprecyzowuje pewne pojęcia, które w Konwencji z 1961 r. budziły wiele wątpliwości interpretacyjnych.

W konwencji wyraźnie powiedziane jest, że ma ona zastosowanie do dzieci od momentu ich urodzenia do ukończenia przez nie 18. roku życia. Tym sformułowaniem zastąpiono zastosowane w Konwencji z 1961 r. pojęcie "małoletni", budzące wiele wątpliwości wobec różnego uregulowania tej kwestii w ustawodawstwach poszczególnych państw.

Ważne jest również wprowadzenie definicji pojęcia "odpowiedzialność rodzicielska", definiując je jako władzę rodzicielską lub wszelki inny podobny stosunek władzy, który określa prawa, uprawnienia i obowiązki rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych w stosunku do osoby lub majątku dziecka. Definicja ta przyznaje zarówno rodzicom jak i innym osobom, z mocy i na warunkach określonych przez ustawodawstwa poszczególnych państw, prawa, uprawnienia i obowiązki w zakresie opieki nad dzieckiem, jego rozwoju, kształcenia, określenia miejsca pobytu oraz pilnowania dziecka, jak i jego majątku.

Przy stosowaniu Konwencji z 1961 r. znaczne trudności sprawiało stosowanie pojęcia "środków ochrony", które nie zostało bliżej określone. Obecna Konwencja przykładowo, ale dość obszernie wylicza środki zmierzające do ochrony dziecka lub jego majątku.

bEgFIeAJ

Zgodnie z ogólną przyjętą w niej zasadą, do rozpoznania danej sprawy właściwe będą organy państwa zwykłego pobytu dziecka. Konwencja odnosi się także do zasad współpracy pomiędzy organami państw - stron w realizowaniu jej postanowień. Upraszcza m.in. procedury uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych różnych państw przez przyjęcie zasady, że środki podjęte przez organy jednego państwa są z mocy prawa uznawane przez inne państwa.(PAP)

pru/ akw/ par/ jra/

bEgFIeBe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)