Notowania

wiadomości
08.06.2011 12:28

Sejm zdecyduje, co dalej z projektem ustawy o usługach płatniczych

Klub PiS, jako jedyny sprzeciwił się w środę, by dalej pracować nad rządowym projektem ustawy o usługach płatniczych. Wniosek poseł Gabrieli Masłowskiej z tego klubu o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu trafi na najbliższe głosowanie.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Klub PiS, jako jedyny sprzeciwił się w środę, by dalej pracować nad rządowym projektem ustawy o usługach płatniczych. Wniosek poseł Gabrieli Masłowskiej z tego klubu o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu trafi na najbliższe głosowanie. *

Wiceminister finansów Wiesław Szczuka powiedział w środę podczas pierwszego czytania projektu ustawy o usługach płatniczych, że regulacje te mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy z 2007 r. w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym, tzw. PSD.

Podkreślił, że to dyrektywa pełnej harmonizacji, co oznacza, że ujednolica przepisy na terenie całej Wspólnoty. "To pierwsze systemowe uregulowanie w Polsce zarówno usług płatniczych jak i samej działalności polegającej na świadczeniu tych usług" - powiedział.

Szczuka dodał, że obecnie takie usługi są świadczone jako swobodna działalność gospodarcza, ale po wejściu w życie przygotowanych przez rząd rozwiązań będzie to działalność regulowana podlegająca kontroli m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyjaśnił, że główne cele projektu to usunięcie barier dla realizacji usług płatniczych (także świadczonych trans granicznie), zwiększenie konkurencji między podmiotami świadczącymi takie usługi, zwiększenie zaufania konsumentów do nowoczesnych usług płatniczych i pełna harmonizacja polskich przepisów z unijnymi. Zdaniem Szczuki nowe regulacje zwiększą wykorzystanie obrotu bezgotówkowego. Ustawa obejmie m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały, SKOK-i, operatorów pocztowych i pośredników świadczących usługi płatnicze, tzw. okienka kasowe oraz nowe instytucje - biura usług płatniczych.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w sumie ustawie będą podlegać 22 tys. 534 podmioty. "Ustawa przyniesie wiele korzyści konsumentom. Ma wybitnie pro konsumencki charakter. Wprowadza szeroki dostęp do informacji dla użytkowników usług płatniczych oraz jednolite zasady wykonania usługi na terenie wspólnego rynku" - podkreślił Szczuka.

Jego zdaniem objęcie instytucji płatniczych nadzorem KNF przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środków powierzanych tym podmiotom.

Danuta Olejniczak z PO zapowiedziała, że jej klub popiera proponowane rozwiązania i będzie głosował za ich przyjęciem. Także Stanisław Stec z SLD i Jan Łopata z PSL opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem.

Masłowska powiedziała, że cel ustawy jest szczytny, ale obecny kształt projektu budzi wątpliwości i poważne obawy. "Przyspieszenie transgranicznych przepływów płatniczych z Polski do innych krajów UE budzi obawy, czy w sytuacji kryzysu finansowego w strefie euro, którego końca nie widać, w Polsce nie wystąpią perturbacje płatnicze, w przypadku znaczącego przepływu środków z Polski do innych krajów" - powiedziała.

Masłowska wątpiła, czy będą powstawały instytucje płatnicze z polskim kapitałem i czy rzeczywiście ochrona konsumentów zostanie zapewniona. Krytykowała wysokie wymagania dla podmiotów, które chcą utworzyć krajowe instytucje płatnicze oraz brak definicji rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą. "Rząd powinien pochylić się jeszcze raz nad projektem tak ważnej ustawy, porównywalnej do prawa bankowego" - powiedziała Masłowska i złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Zgodnie z projektem na rynek usług finansowych będą mogli wejść nowi dostawcy usług - instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Instytucja taka, po otrzymaniu zezwolenia KNF albo odpowiedniego organu nadzoru jednego z państw członkowskich, będzie mogła świadczyć usługi na terenie całej UE, na zasadzie jednolitego paszportu.

Instytucja płatnicza będzie musiała posiadać kapitał założycielski, dostosowany do prowadzonej działalności (w wysokości 20, 50 lub 125 tys. euro) oraz fundusze własne. Natomiast biura usług płatniczych będą mogły świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie (np. przekazy pieniężne, wpłaty na rachunki), na ograniczoną skalę (obroty do 500 tys. euro miesięcznie) oraz działać tylko w Polsce. Nadzór nad biurami będzie sprawować KNF.

Drobni przedsiębiorcy, np. podmioty prowadzące działalność o charakterze rodzinnym czy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - będą mogły kontynuować swoją działalność w formie uregulowanej.

Do usług płatniczych będą zaliczane m.in.: prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy, zlecenia. Ponadto w katalogu takich usług znajdą się też płatności przekazywane przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu będącemu pośrednikiem między użytkownikiem zlecającym transakcję a odbiorcą (gdy płatność przekazywana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego cyfrowego lub informatycznego), usługi płatnicze polegające na wydawaniu instrumentów płatniczych czy zawierania umów o przyjmowanie zapłaty przez użyciu tych instrumentów.(PAP)

mmu/ mki/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz