Notowania

senat
04.11.2008 15:00

Sejmowa komisja poparła poprawki Senatu do ustaw zdrowotnych

Sejmowa komisja zdrowia poparła we wtorek wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat do sześciu ustaw zdrowotnych. Dotyczą one m.in. uprawnień dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Sejmowa komisja zdrowia poparła we wtorek wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat do sześciu ustaw zdrowotnych. Dotyczą one m.in. uprawnień dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej. *

Chodzi o ustawy, które w październiku uchwalił Sejm: o ZOZ-ach, o ochronie praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej. Sejm uchwalił także ustawę wprowadzającą reformy. W ubiegłym tygodniu Senat wprowadził do nich ponad 40 poprawek. Nie zmieniają one głównych założeń ustaw.

Ustawy, przygotowane przez rząd, i zgłoszone przez posłów PO, zakładają m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Sejmowa komisja zdrowia poparła m.in. poprawkę do ustawy o ZOZ- ach, zakładającą utworzenie kierowniczych stanowisk dla pielęgniarek. Zmiana ta rozbudowuje katalog stanowisk medycznych w ZOZ-ach i wprowadza funkcje: zastępcy kierownika do spraw pielęgniarstwa, naczelnej pielęgniarki albo położnej oddziałowej - w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator - oraz kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej.

Posłowie opowiedzieli się także za poprawkami przyjętymi przez senatorów do ustawy o pracownikach ZOZ-ów. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami będą oni mieli prawo m.in. do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, odpraw emerytalnych i rentowych. Przyjęto poprawkę Senatu umożliwiającą im ubieganie się u pracodawcy o pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego.

"Te zmiany są pewnego rodzaju kompromisem. Pozwalają one funkcjonować ZOZ-om, a jednocześnie zabezpieczyliśmy stanowiska kierownicze kadry pielęgniarskiej" - mówił wiceminister zdrowia Marek Haber.

W ocenie przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Gardias, przyjęte poprawki nie spełniają oczekiwań związkowców, nie są zgodne z ustaleniami "białego szczytu" i obietnicami premiera. Jak mówiła Gardias, po przekształceniu szpitali w spółki, "będzie istniało realne zagrożenie obniżenia płac pielęgniarek". Dodała także, iż w ustawach nie zagwarantowano "kroczącego wzrostu płac".

Podobnie wypowiadała się przedstawicielka Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sejmowa komisja poparła również poprawki do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jedna z nich zakłada, że jeżeli chory nie wyda upoważnienia niezbędnego do wglądu w dokumentację choroby, to jego bliscy nie będą mogli się z nią zapoznać.

Posłowie opowiedzieli się też za zmianami do ustawy wprowadzającej reformę. Poparli m.in. poprawkę doprecyzowującą kwestię dzierżawienia spółkom zarządzającym ZOZ-ami ich nieruchomości. Organ dokonujący przekształcenia, w zamian za udział albo akcje, będzie wnosił tytułem wkładu niepieniężnego do spółki prawo dzierżawy nieruchomości wskazanych przez podmiot, który utworzył ZOZ.

Komisja poparła także zmianę wycofującą możliwość przeprowadzenia lokalnego referendum w przypadku zamiaru rozwiązania spółki zarządzającej ZOZ lub zbycia przez samorząd jej udziałów albo akcji.

Debata i głosowanie nad poprawkami Senatu wprowadzonymi do ustaw zdrowotnych mają odbyć się podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu.

W ub. tygodniu Senat odrzucił wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego o przeprowadzenie referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia. Prezydent zapowiedział wtedy, że zawetuje ustawy prowadzące do prywatyzacji szpitali.

Minister zdrowia Ewa Kopacz podkreślała w rozmowie z PAP, że ewentualne weto prezydenta nie zdejmuje z rządu obowiązku pracy nad reformą systemu ochrony zdrowia. "Będzie trudniej, ale pamiętajmy, że rząd musi być przygotowany również na ten wariant i takie rozwiązanie posiadamy" - zaznaczyła Kopacz. (PAP)

pro/ bno/ jbr/

Tagi: senat, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz