Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
04.12.2013 11:23

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się m.in. nowelami ustaw o finansach publicznych oraz o VAT, ustawą okołobudżetową, a także zmianami w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Izba rozpatrzy też ustawę o cudzoziemcach.

Podziel się
Dodaj komentarz

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się m.in. nowelami ustaw o finansach publicznych oraz o VAT, ustawą okołobudżetową, a także zmianami w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Izba rozpatrzy też ustawę o cudzoziemcach.

Ustawa okołobudżetowa na 2014 r., uchwalona przez Sejm na początku listopada, zakłada m.in., że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zostaną utrzymane na poziomie z 2013 r. Zamrożone zostaną też maksymalne pensje osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Ponadto utrzymane na poziomie z 2013 r. zostaną płace w budżetówce oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Założono podniesienie o 5 proc. stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i o 15 proc. na alkohol etylowy. W efekcie papierosy podrożeją o ok. 1 zł na paczce, a cena półlitrowej butelki wódki wzrośnie o ok. 2 zł. Zmiany będą dotyczyć także kwestii związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Rządowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych, którą rozpatrzą senatorowie, przewiduje wprowadzenie nowej, tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, która miałaby obowiązywać w finansach publicznych. Zastąpi ona obowiązującą dziś tymczasową regułę wydatkową, która przewiduje, że wydatki elastyczne nie mogą rosnąć szybciej niż o 1 proc. powyżej inflacji.

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje utrzymanie w nadchodzących latach obecnych stawek tego podatku, mimo że pierwotnie planowano obniżenie ich w przyszłym roku do poziomu z 2010 r.

W porządku obrad Senatu jest także ustawa o cudzoziemcach. Zawiera ona systemowe zmiany zgodne z kierunkami polskiej polityki migracyjnej. Ma ona zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy; wprowadza ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz chcących zalegalizować pobyt.

Ustawa wydłuża z 2 do 3 lat maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na 15 miesięcy, a kontynuującym studia na kolejnym roku - na okres do 2 lat, a nie jak do tej pory - na rok. Cudzoziemcy - absolwenci polskich uczelni, którzy poszukują w Polsce pracy, będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres roku.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zakłada ona wsparcie w latach 2014-2016 budżetu miasta stołecznego Warszawy środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji. Stolica otrzymywałaby corocznie kwotę 200 milionów zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za warszawskie nieruchomości, które na podstawie tzw. dekretu Bieruta przeszły na własność państwa.

Kolejny punkt obrad Senatu to nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zmiana jest związana z wcześniejszą dużą nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych z sierpnia 2011 r., która w dużej części weszła w życie od początku tego roku. Na jej mocy wprowadzono do polskiego sądownictwa tzw. menedżerskie podejście do zarządzania sądami i wzmocniono pozycję dyrektorów sądów. Dyrektor - który obok prezesa i kolegium uzyskał status odrębnego organu sądu - odpowiada za kadrę niesędziowską oraz infrastrukturę sądów, co uwolniło prezesa od obowiązków administracyjnych.

Okazało się jednak, że po wejściu w życie nowej ustawy dyrektorzy sądów są jedyną grupą zawodową pracującą w sądzie, która została pozbawiona prawa do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej czy dodatku stażowego. Dlatego konieczne stało się dokonanie modyfikacji w niektórych przepisach i przywrócenie dyrektorom sądów oraz ich zastępcom należnych uprawnień, jakie przysługiwały tej grupie zawodowej do końca zeszłego roku.

Senat zajmie się też nowelizacją Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym. Ma ona na celu przekazanie zadań ministra właściwego ds. transportu z zakresu homologacji Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Wnioskodawcy proponują ponadto, aby określone w zmienianych przepisach opłaty i kary stanowiły przychód Transportowego Dozoru Technicznego, a nie były dochodem budżetu państwa.

Ponadto senatorowie będą pracować nad nowelizacją Prawa ochrony środowiska, zakładającą przekazanie zysków z opłat środowiskowych gminy związkom międzygminnym oraz nowelą ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (PAP)

wni/ par/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz