Notowania

wiadomości
09.06.2011 17:45

Senat za ratyfikacją konwencji ws. dziedzictwa architektonicznego

Senat opowiedział się w czwartek jednogłośnie za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Ratyfikowanie konwencji będzie miało znaczenie formalne, bo Polska spełnia już wszystkie jej wymogi.

Podziel się
Dodaj komentarz

Senat opowiedział się w czwartek jednogłośnie za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Ratyfikowanie konwencji będzie miało znaczenie formalne, bo Polska spełnia już wszystkie jej wymogi.

Za poparciem ustawy o ratyfikacji konwencji głosowało 79 senatorów, nikt nie był przeciwko, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, choć Polska do tej pory nie ratyfikowała konwencji, to wszelkie kwestie, które ona obejmuje, są uregulowane w prawie polskim. Są one zawarte w: ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie prawo budowlane i ustawie o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Dlatego ratyfikacja konwencji nie pociągnie za sobą konieczności zmian w polskim prawie, będzie to akt formalny.

Konwencja została sporządzona w Grenadzie w październiku 1985 r. Aktualnie jej stronami jest 40 państw.

Polska jest jednym z pięciu krajów członkowskich Rady Europy, które do dnia dzisiejszego jej nie ratyfikowały, ani do niej nie przystąpiły. Obok naszego kraju, są to: Albania, Islandia, Monako i San Marino. Austria i Luksemburg podpisały konwencję w 1985 r., ale dotychczas jej nie ratyfikowały. Polska podpisała ją w marcu 2010 r.

Konwencja ma na celu harmonizację działań inwestycyjnych z koniecznością zachowania dziedzictwa architektonicznego. Zgodnie z nią, jako "dziedzictwo architektoniczne" rozumie się dobra trwałe obejmujące zabytki, zespoły budynków i tereny. Pod pojęciem "zabytki" mieszczą się wszelkie budowle i obiekty wyróżniające się szczególną wartością historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną, włącznie z ich częściami składowymi i wyposażeniem.

Pod pojęciem "zespoły budynków" rozumie się natomiast: jednolite zespoły zabudowy miejskiej lub wiejskiej wyróżniające się szczególną wartością, na tyle zwarte, aby tworzyć określoną jednostkę urbanistyczną. "Tereny" zaś to: dzieła stworzone wspólnie przez człowieka i naturę, stanowiące obszary częściowo zabudowane, dostatecznie wyodrębnione i jednolite, aby tworzyły jednostkę urbanistyczną, mającą szczególną wartość.

Konwencja nakazuje m.in. zidentyfikowanie obiektów podlegających ochronie, wprowadzenie systemu ochrony prawnej dziedzictwa architektonicznego, zapewnienie przez organy publiczne, w ramach dostępnego budżetu, pomocy finansowej na utrzymanie i restauracje dziedzictwa.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o ratyfikacji konwencji z Grenady, konwencja dotyczy organów władzy państwowej odpowiedzialnych za tworzenie prawa i prowadzenie polityki kulturalnej i zobowiązuje te organy do starań w zakresie wprowadzania takich uregulowań. A także do prowadzenia takiej polityki, aby sprzyjały one ochronie dziedzictwa architektonicznego.

Zaznaczono w nim także, że konwencja nie dotyczy podmiotów prawa prywatnego, czyli osób fizycznych i prawnych, a w szczególności nie nakłada nowych obowiązków na te podmioty. Nie nakłada także nowych obowiązków na samorządy.

Ustawa o ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy trafi teraz do prezydenta. (PAP)

dsr/ ls/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz