Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Śląskie: W Sosnowcu powstanie Rada Seniorek i Seniorów

0
Podziel się:

Licząca ok. 20 osób Rada Seniorek i Seniorów powstanie przy prezydencie
Sosnowca. Ma decydować o sprawach dotyczących osób starszych. Jej członkami będą mogły zostać osoby
po 60. roku życia. Pracę mają rozpocząć w listopadzie - poinformowano w środę w urzędzie miasta.

bEEwqQzV

Licząca ok. 20 osób Rada Seniorek i Seniorów powstanie przy prezydencie Sosnowca. Ma decydować o sprawach dotyczących osób starszych. Jej członkami będą mogły zostać osoby po 60. roku życia. Pracę mają rozpocząć w listopadzie - poinformowano w środę w urzędzie miasta.

Pomysłodawcą utworzenia Rady Seniorek i Seniorów jest Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca, które realizuje na terenie miasta projekt "Seniorzy decydują" mający zaangażować osoby starsze w życie publiczne miasta. Partnerem projektu jest Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych - referat w Urzędzie Miejskim.

Członkowie Rady - jak poinformowała PAP kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Paulina Adamus - swe funkcje będą pełnić społecznie, a ich praca będzie polegała m.in. na opiniowaniu lokalnych rozwiązań prawnych związanych z zapobieganiem i przełamywaniem marginalizacji ludzi starszych, profilaktyką i promocją zdrowia. Zajmą się też sprawami dotyczącymi przełamywania stereotypów nt. seniorów oraz dostępu do edukacji i kultury. Rada będzie organem opiniodawczym i doradczym, funkcjonującym przy prezydencie miasta.

bEEwqQzX

Powołanie do życia Rady Seniorek i Seniorów, może - według stowarzyszenia - znacznie poprawić sytuację osób starszych w Sosnowcu, które jest jednym z najszybciej "starzejących się" miast w woj. śląskim. Jak wynika z danych wydziału ewidencji miasta z 2012 r, na które powołuje się stowarzyszenie, osoby powyżej 60. roku życia stanowią 25 proc. mieszkańców. Według stowarzyszenia, jest to jednocześnie najmniej aktywna grupa osób. "Dzięki Radzie głos seniorów będzie bardziej słyszalny" - powiedziała PAP Katarzyna Głuc ze stowarzyszenia.

O miejsce w Radzie będzie mógł starać się każdy mieszkaniec Sosnowca, który ukończył 60 lat oraz przedstawi rekomendację np. organizacji pozarządowej działającej w mieście na rzecz seniorów. Tworzyć ją mogą seniorzy reprezentujący różne środowiska, w tym m.in. słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osoby z dziennych domów pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami seniorów. Swych przedstawicieli mają mieć również prezydent miasta oraz rada miejska. "Ostateczna decyzja co do składu Rady (ok. 20 osób) będzie należała do prezydenta miasta" - poinformowała Głuc.

Projekt zarządzenia powołującego Radę ma być rozpatrywany w przyszłym tygodniu. Kolejnym etapem będzie rekrutacja członków. Pierwsze prace Rada ma rozpocząć w listopadzie.

Projekt "Seniorzy decydują" jest realizowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i gminę Sosnowiec oraz współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych.

bEEwqQAd

Ze strony samorządu nie jest to pierwsza akcja na rzecz osób starszych. We wrześniu samorząd poinformował, że w styczniu przyszłego roku ruszy program "Aktywny Senior 60 +", który poprzez system ulg i rabatów umożliwi seniorom korzystanie z oferowanych, m.in. przez jednostki miejskie, usług z zakresu sportu, rekreacji, kultury. O Kartę Seniora, która będzie uprawniała do zniżek, można już się ubiegać w wydziale polityki społecznej Urzędu Miejskiego. (PAP)

ktp/ pz/

bEEwqQAy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)