Notowania

wiadomości
25.10.2013 17:54

Śląskie: Związek gmin i powiatów negatywnie o projekcie ws. samorządów

Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) negatywnie ocenił prezydencki projekt ustawy samorządowej. Za "szczególnie niebezpieczną" Związek uznał propozycję, by referenda lokalne były ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

Podziel się
Dodaj komentarz

Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) negatywnie ocenił prezydencki projekt ustawy samorządowej. Za "szczególnie niebezpieczną" Związek uznał propozycję, by referenda lokalne były ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

Zdaniem samorządowców uznawanie referendów za ważne bez względu na frekwencję narusza kluczową dla demokracji zasadę rządów większości. Uchwałę dotyczącą prezydenckiego projektu przyjęło zgromadzenie ogólne Związku, które obradowało w piątek w Lublińcu (Śląskie).

Zdaniem ŚZGiP rezygnacja z wymogu 30-procentowego udziału wyborców w głosowaniu jest "szczególnie niebezpieczna" w powiązaniu z przepisami określającymi na bardzo niskim poziomie wymaganą liczbę osób, które mogą zainicjować referendum. Związek uważa, że przy takiej konstrukcji przepisów lokalne referenda mogą mieć destrukcyjne następstwa dla wspólnoty samorządowej, np. gdy dotyczą ładu przestrzennego lub bezpieczeństwa publicznego, nie powodując przy tym zwiększenia wydatków.

Samorządowcy zaznaczyli, że niektóre rozwiązania z tej części projektu idą w dobrym kierunku, co jednak nie zmienia ich ogólnej opinii, że narusza to kluczową dla demokracji zasadę rządów większości.

Samorządowcy zrzeszeni w ŚZGiP uważają, że prezydencki projekt wymaga ponownej, starannej analizy i porównania z innymi inicjatywami legislacyjnymi w tej samej dziedzinie. "Brak koordynacji szczegółowych regulacji, które powstaną w wyniku tych inicjatyw mogą doprowadzić bowiem do całkowitego rozregulowania dotychczasowych ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu lokalnego, i to w warunkach poważnego kryzysu" - ostrzegli samorządowcy w przyjętej uchwale.

Wątpliwości Związku budzi też m.in. konieczność ustawowego narzucania zasad współdziałania samorządów na szczeblu województwa w postaci tzw. konwentu wojewódzkiego. Uczestnicy piątkowego zgromadzenia podkreślili, że to same gminy i powiaty powinny decydować o zasadach współpracy pomiędzy sobą. Nie warto niszczyć obecnych rozwiązań, sprawdzonych - przekonują.

Pod koniec sierpnia prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy samorządowej, który zakłada m.in. że referenda lokalne byłyby ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób - obecnie referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyjątkiem w prezydenckiej propozycji jest referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu wyłonionego w wyborach bezpośrednich - dla ważności takiego referendum konieczna byłaby frekwencja nie mniejsza, niż w czasie wyborów tego organu. Obecnie referendum takie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, które stawia sobie za cel działanie na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W organizacji zrzeszonych jest obecnie 116 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 8 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje prawie 4 mln mieszkańców. Przewodniczącym Związku jest prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

kon/ son/ mow/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz