Notowania

wiadomości
25.04.2012 16:58

Sondaż CBOS: 68 proc. badanych źle o pracy rządu

68 proc. badanych źle ocenia pracę rządu Donalda Tuska; dobrze myśli o niej 24 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Lepiej respondenci oceniają samego premiera - 30 proc. uważa, że dobrze wypełnia on swoje obowiązki; przeciwnego zdania jest 61 proc. ankietowanych.

Podziel się
Dodaj komentarz

68 proc. badanych źle ocenia pracę rządu Donalda Tuska; dobrze myśli o niej 24 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Lepiej respondenci oceniają samego premiera - 30 proc. uważa, że dobrze wypełnia on swoje obowiązki; przeciwnego zdania jest 61 proc. ankietowanych.

Najlepiej badani oceniają działalność prezydenta Bronisława Komorowskiego - ponad połowa z nich ma dobre zdanie o jego pracy: 8 proc. zdecydowanie dobre, a 49 proc. raczej dobre. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent - 21 proc. badanych ma na ten temat umiarkowaną opinię (odpowiedzi "raczej nie"), a 11 proc. zdecydowaną.

Działalność rządu zdecydowanie dobrze ocenia mniej niż co setny badany (0 proc.). Blisko co czwarty (24 proc.) uważa jego działalność za raczej dobrą. Negatywnie o pracy rządu mówi większość ankietowanych - zdecydowanie źle 45 proc., a raczej źle 23 proc. 8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

W porównaniu z wynikami sprzed miesiąca, ocena rządu praktycznie nie zmieniła się - w marcu raczej lub zdecydowanie źle oceniało ją łącznie 69 proc. badanych. Dobrze lub bardzo dobrze o działalności Rady Ministrów myślało 26 proc. respondentów. 5 proc. badanych nie miało zdania.

Jak wskazuje CBOS, porównanie bieżących wyników z poprzednimi pokazuje, że od lutego bieżącego roku oceny rządu są stosunkowo stabilne, a więc utrzymuje się bardzo znacząca przewaga ocen negatywnych i nie widać w tym względzie poprawy.

Według ośrodka centrowe poglądy polityczne w największym stopniu sprzyjają pozytywnym ocenom pracy rządu - odsetek ocen pozytywnych wynosi 36 proc. wśród osób o poglądach politycznych centroprawicowych i 44 proc. centrolewicowych. Wśród innych grup respondentów udział ten waha się od 22 proc. (dla osób o poglądach politycznych prawicowych) do 30 proc. (dla badanych o poglądach politycznych lewicowych).

Wraz ze wzrostem zainteresowania polityką rośnie odsetek pozytywnych ocen rządu. Wynosi on 16 proc. wśród osób, które w ogóle nie interesują się polityką i 38 proc. wśród tych, które tematem tym interesują się bardzo. Wśród sympatyków PO udział osób, które pozytywnie wypowiadają się o pracy rządu, jest zdecydowanie najwięcej - 70 proc. Elektoraty pozostałych partii w swoich ocenach są zdecydowanie bardziej sceptyczne - odsetek ocen pozytywnych wśród sympatyków PSL wynosi 35 proc., Ruchu Palikota 26 proc., SLD 24 proc. i PiS 10 proc.

Pozytywnie o funkcjonowaniu rządu respondenci wypowiadają się tym częściej, im lepiej są wykształceni (13 proc. badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym i 36 proc. z wyższym). W porównaniu do innych dobre zdanie o pracy gabinetu rządzącego częściej mają też mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. ludności (42 proc.).

Jak wynika z sondażu CBOS, działalność premiera Donalda Tuska oceniana jest lepiej niż całego rządu. 30 proc. badanych uważa, że premier dobrze wypełnia swoje obowiązki (2 proc. zdecydowanie, 28 proc. raczej), a 61 proc. jest zdania, że swoją pracę wykonuje źle - zdecydowaną opinię ma 23 proc., a 38 proc. umiarkowaną. Trudności z odpowiedzią na pytanie o ocenę pracy premiera ma 9 proc. respondentów.

Jak zauważa pracownia, w przypadku premiera - podobnie jak przy ocenach rządu - od lutego 2012 roku oceny pracy nie zmieniły się znacząco. Osób źle oceniających działalność Donalda Tuska jest dwa razy więcej niż tych, które są przeciwnego zdania, a oznak polepszenia nastrojów nie widać. W marcu pracę szefa rządu raczej lub zdecydowanie źle postrzegało 62 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 32 proc. badanych; 6 proc. z nich nie miało zdania w tej sprawie.

W porównaniu do ogółu badanych pozytywnie o pracy premiera częściej wypowiadają się osoby o poglądach politycznych centrolewicowych (56 proc. ocen pozytywnych) i centroprawicowych (44 proc.). Podobnie jak w przypadku całego rządu, wraz ze wzrostem zainteresowania polityką rośnie odsetek osób, które o premierze wypowiadają się pozytywnie (26 proc. wśród w ogóle się nieinteresujących, 36 proc. wśród bardzo się interesujących).

Przychylni wobec pracy Donalda Tuska są przede wszystkim zwolennicy PO (77 proc.). Sympatycy pozostałych partii działalność premiera pozytywnie oceniają rzadziej - 45 proc. zwolenników PSL, 30 proc. - Ruchu Palikota, 20 proc. - SLD i 11 proc. - PiS.

Wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie odsetek pozytywnych ocen premiera (od 20 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym do 46 proc. - z wyższym). Podobna zależność występuje w przypadku wielkości miejsca zamieszkania - udział przychylnych opinii o działalności Donalda Tuska wynosi 25 proc. wśród osób mieszkających na wsi i 47 proc. wśród mieszkańców największych miast powyżej 500 tys. ludności.

Jeśli chodzi o prezydenta Bronisława Komorowskiego, to ponad połowa Polaków ma dobre zdanie o jego pracy - 8 proc. zdecydowanie, a 49 proc. raczej. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent - 21 proc. badanych ma na ten temat umiarkowaną opinię (odpowiedzi "raczej nie"), a 11 proc. zdecydowaną. Brak konkretnego zdania na temat działalności prezydenta deklaruje 11 proc. ankietowanych.

Od lutego 2012 roku ocena pracy prezydenta poprawia się. Przez ostatnie 2 miesiące udział ocen pozytywnych wzrósł z 49 proc. do 57 proc., a odsetek ocen negatywnych spadł z 38 proc. do 32 proc.

Wśród osób o poglądach politycznych centrolewicowych najwięcej jest osób pozytywnie oceniających Bronisława Komorowskiego (81 proc.). Najmniej przychylnie na pracę prezydenta patrzą badani o poglądach politycznych prawicowych (52 proc). Odsetek pozytywnych ocen prezydenta zwiększa się wraz ze wzrostem zainteresowania polityką - wśród w ogóle niezainteresowanych tym tematem ocen pozytywnych jest 43 proc., a wśród tych, których kwestia ta interesuje bardzo, odsetek ten wynosi 68 proc.

Najbardziej pozytywnie Bronisław Komorowski oceniany jest wśród zwolenników PO (94 proc.). W elektoratach pozostałych partii przychylnie na prezydenta patrzy 85 proc. sympatyków PSL, 76 proc. - Ruchu Palikota, 68 proc. - SLD i znacznie mniej - 34 proc. - popierających PiS.

Podobnie jak we wcześniej omawianych przypadkach (oceny rządu i premiera), wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie życzliwość wobec pracy prezydenta (od 46 proc. ocen pozytywnych wśród osób z wykształceniem podstawowym do 73 proc. wśród badanych z dyplomem szkoły wyższej).

W porównaniu z marcem również ocena działalności prezydenta zmieniła się w niewielkim stopniu. Miesiąc temu raczej lub zdecydowanie dobrze pracę Bronisława Komorowskiego postrzegało 55 proc. respondentów. Źle jego pracę oceniało 35 proc. badanych; 10 proc. nie miało zdania na ten temat.

Sondaż zrealizowano w dniach 13-18 kwietnia 2012 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

mkr/ son/ mow/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
  1. Polecane
  2. Najnowsze
  3. Popularne