Notowania

stanowisko
11.10.2010 20:46

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej ws. pakietu ustaw zdrowotnych

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała w poniedziałek część ustaw z pakietu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Negatywnie oceniła m.in. propozycję likwidacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Podziel się
Dodaj komentarz

Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała w poniedziałek część ustaw z pakietu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Negatywnie oceniła m.in. propozycję likwidacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Pakiet ustaw zdrowotnych ma jeszcze jesienią trafić do Sejmu. W ocenie MZ pakiet ten ma wprowadzić większą odpowiedzialność podmiotów założycielskich szpitali za ich funkcjonowanie i jakość świadczeń medycznych, umożliwić pacjentom szybsze dochodzenie swych praw oraz poprawić dostęp do leków refundowanych. Nowe przepisy mają też przyspieszyć wchodzenie młodych lekarzy na rynek pracy.

NRL w stanowisku zamieszczonym w poniedziałek na swej stronie internetowej opowiedziała się za zachowaniem stażu podyplomowego jako "niezbędnego uzupełnienia wiedzy i umiejętności praktycznych" a także Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Ich likwidację zakłada nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zastrzeżenia Rady budzi skrócony czas studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, co w ocenie NRL może doprowadzić do obniżenia poziomu wykształcenia lekarzy i lekarzy dentystów a w konsekwencji do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim uzyska samodzielność zawodową.

NRL ma zastrzeżenia do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, która umożliwi dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów medycznych bez konieczności występowania na drogę sądową. Zgodnie z nowelą wniosek o ustalenie błędu medycznego będzie można skierować do specjalnej wojewódzkiej komisji.

W ocenie NRL dochodzenie odszkodowania przez pacjenta przed komisją wojewódzką w oparciu o kategorię błędu medycznego wymaga pośrednio udowodnienia winy osoby odpowiedzialnej za błąd. Zdaniem Rady przenosi to procedurę dowodzenia winy poza sąd i oddaje ją w ręce "innego, nieprzygotowanego do prowadzenia tego typu postępowań, ciała". Ponadto - zdaniem NRL - przyjęte rozwiązanie wymaga powołania publicznego funduszu, z którego odszkodowania byłyby finansowane.

NRL sprzeciwia się też przekazaniu wojewodom prowadzenia rejestru praktyk lekarskich oraz nadzoru nad nimi, co oznacza "pozbawienie samorządu lekarskiego możliwości tak rejestracji jak i kontroli nad praktykami lekarskimi".

Pozytywnie zaopiniowano natomiast kierunek zmian w projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt zakłada, że leki finansowane ze środków publicznych będą miały stałą cenę i marżę. MZ będzie negocjowało cenę z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. NRL zastrzegła jednak, że nie znajduje uzasadnienia dla obowiązku zawierania umowy między NFZ a lekarzami i dentystami na wystawianie recept leków refundowanych.

NRL jest zaniepokojona "widocznym w projekcie ustawy uznaniem działalności leczniczej za jeden z rodzajów działalności gospodarczej, poddanych prawom wolnego rynku". "Należy mieć na uwadze, że poddanie systemu ochrony zdrowia bezwzględnym regułom rynku może zagrozić dostępności świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski" - podkreślono.

Projekt ustawy o działalności leczniczej przewiduje, że choć nie będzie obligatoryjnego przekształcenia szpitali w spółki, to samorządy, które tego nie uczynią, będą musiały przejąć długi lecznic. Te, które zdecydują się na przekształcenie otrzymają pomoc finansową z budżetu państwa. Ujemny wynik finansowy szpitala, który nie jest spółką, samorząd będzie musiał pokryć w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą musiały zmienić formę organizacyjno-prawną szpitala (przekształcenie w spółkę kapitałową, jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy albo instytucję gospodarki budżetowej).

Ustawa uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. (PAP)

kno/ pz/ jra/

Tagi: stanowisko, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz