Notowania

wiadomości
12.12.2011 15:49

Tauron wyemitował obligacje o wartości 3,3 mld zł na zakup GZE

Tauron wyemitował obligacje o łącznej wartości 3,3 mld zł, a środki z emisji posłużą do sfinansowania kupna Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego - poinformował Tauron w komunikacie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tauron wyemitował obligacje o łącznej wartości 3,3 mld zł, a środki z emisji posłużą do sfinansowania kupna Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego - poinformował Tauron w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. Obligacje wyemitowano w dwóch transzach. Pierwsza z nich o łącznej wartości 300 mln zł z terminem wykupu w dniu 12 grudnia 2015 roku, a druga o wartości 3 mld zł z terminem wykupu w dniu 12 grudnia 2016 roku.

Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 100.000 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach półrocznych. Obligacje zostały objęte przez instytucje finansowe będące stronami umowy zwiększającej wartość programu emisji obligacji.

Na 30 września 2011 roku wartość zaciągniętych zobowiązań przez Tauron wynosiła 1.777.166.000 zł.

"Jednocześnie, m.in. z uwagi na realizację programu inwestycyjnego, w wykonaniu którego nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł, emitent przewiduje, iż poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji ulegnie znacznemu zwiększeniu. Zgodnie z przyjętymi na chwilę obecną założeniami wartość zaciągniętych zobowiązań spółki w grudniu 2015 r. może osiągnąć poziom 14,4 mld zł, a w grudniu 2016 r. - 16,8 mld zł" - napisano w komunikacie.(PAP)

pr/ osz/ je/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz