Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

TK: osoby uczące się i wychowujące dziecko mają prawo do alimentów

0
Podziel się

Pozbawienie prawa do alimentów osób uczących się i jednocześnie
wychowujących dziecko narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa - orzekł we wtorek Trybunał
Konstytucyjny. TK badał regulujące to przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

bEhhkgjV

Pozbawienie prawa do alimentów osób uczących się i jednocześnie wychowujących dziecko narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. TK badał regulujące to przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wniosek do TK w tej sprawie skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z przepisami ustawy z 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli dana osoba jest pełnoletnia, uczy się i ma dziecko. Świadczenia wypłacane są jedynie niepełnoletnim oraz osobom, które ukończyły 18 lat, ale nie mają dzieci, a kontynuują naukę (do 25. roku życia) lub są niepełnosprawne (bezterminowo).

bEhhkgjX

RPO, zaskarżając przepis ustawy, podkreślał, że nie realizuje ona swojego podstawowego zadania, jakim jest pomoc w zdobyciu wykształcenia i docelowo - w finansowym usamodzielnieniu się. Przepis ustawy, w ocenie RPO, narusza konstytucyjną zasadę równości i pozostaje w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej. TK podzielił tę argumentację. Jednocześnie zaznaczył, że posiadania własnego dziecka nie może uzasadniać niewypłacania alimentów z funduszu osobom, na które zostały zasądzone takie świadczenia. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są wypłacane osobom w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.

Z chwilą wejścia wyroku w życie (ogłoszenia sentencji w Dzienniku Ustaw) art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej utraci moc obowiązującą. Oznacza to, że osoby pełnoletnie i uczące się, które nie osiągnęły 25. roku życia, mają prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, niezależnie od tego, czy posiadają własne dziecko. Mogą zatem złożyć stosowny wniosek o świadczenie alimentacyjne w urzędzie gminy lub miasta.

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego, gdy rodzic dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, mogą złożyć osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto. Maksymalne świadczenie z funduszu wynosi 500 zł.(PAP)

edom/ itm/ jbr/

bEhhkgky
prawo
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)