Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

TNS Polska: w listopadzie poprawiły się nastroje polskich konsumentów

0
Podziel się

W listopadzie poprawiły się nastroje polskich konsumentów - wynika z
listopadowych badań TNS Polska dotyczących klimatu konsumenckiego.

bEqAAMbp

W listopadzie poprawiły się nastroje polskich konsumentów - wynika z listopadowych badań TNS Polska dotyczących klimatu konsumenckiego.

Zgodnie z raportem w listopadzie wskaźnik klimatu konsumenckiego (TNS Consumer Index) wyniósł minus 21,6 pkt, niemniej wzrósł o 7,7 pkt proc. wobec października br. Poprawiły się także elementy składowe głównego wskaźnika.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wynosi minus 28,5 pkt, co oznacza wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z październikiem. Wzrosły też wszystkie trzy podwskaźniki, które tworzą wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju. "O 11 punktów procentowych poprawiła się ocena prognozy zmian w ciągu najbliższego roku. Natomiast ocena zmian w sytuacji ekonomicznej wzrosła o 9 punktów procentowych, a ocena obecnej sytuacji ekonomicznej Polski poprawiła się o 7 punktów procentowych" - napisano w komunikacie TNS Polska.

bEqAAMbr

Z danych wynika, że 5 proc. Polaków dobrze ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski, 56 proc. ocenia częściowo dobrze/ częściowo źle, a 38 proc. - źle. (Dane nie sumują się do 100 proc., co wynika z zaokrągleń dokonanych przez TNS Polska).

Jednocześnie 7 proc. badanych uważa, że obecnie sytuacja jest lepsza niż rok temu, 43 proc., że gorsza, a 50 proc., że taka sama. Natomiast 14 proc. badanych jest zdania, że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza niż obecnie, 30 proc., że będzie gorsza, a 56 proc., że się nie zmieni.

Zgodnie z komunikatem wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wyniósł minus 14,60 pkt, co oznacza wzrost w porównaniu z październikiem o 6,5 pkt proc. "Fakt, że wskaźnik poprawił się, jest spowodowany wzrostem poszczególnych podwskaźników, które go tworzą. Wskaźnik oceny zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrósł o 7 punktów procentowych, natomiast wskaźnik rocznej prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego poprawił się o 6 punktów procentowych" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że 9 proc. badanych uważa, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego poprawiła się w ciągu ostatniego roku, 31 proc., że jest gorsza, a 60 proc., że się nie zmieniła. 13 proc. sądzi, że w nadchodzącym roku sytuacja finansowa się poprawi, 20 proc. - że się pogorszy, a 67 proc. - że się nie zmieni.

bEqAAMbx

TNS Polska wyjaśniło, że wskaźnik klimatu konsumenckiego (TNS Consumer Index) jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od minus 100 do 100 i odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów, wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika, tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Zgodnie z komunikatem TNS Polska badanie nastrojów ekonomicznych przeprowadzono w dniach 8-15 listopada na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Respondentów pytano o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych. (PAP)

mmu/ amac/

bEqAAMbS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)