Notowania

wiadomości
16.11.2012 21:52

Toruń: Deficyt w 2013 roku mniejszy o 40 mln zł

Mniejszy o 40 mln zł deficyt budżetowy, większe wydatki na utrzymanie oświaty i opieki społecznej ale mniej pieniędzy na remonty, inwestycje i wynagrodzenia przewiduje projekt budżetu Torunia na 2013 rok, zaprezentowany przez prezydenta miasta.

Podziel się
Dodaj komentarz

Mniejszy o 40 mln zł deficyt budżetowy, większe wydatki na utrzymanie oświaty i opieki społecznej ale mniej pieniędzy na remonty, inwestycje i wynagrodzenia przewiduje projekt budżetu Torunia na 2013 rok, zaprezentowany przez prezydenta miasta.

Jak poinformował w piątek prezydent Torunia Michał Zaleski, w projekcie budżetu zaplanowano na 2013 rok dochody w wysokości 1,03 mld zł i wydatki na poziomie 1,14 mld zł, w tym na cele inwestycyjne ponad 436 mln zł. Deficyt wyniesie 114,2 mln zł.

"Toruń - będący liderem wśród samorządów pozyskujących środki z funduszy UE - w roku 2013 oraz w dwóch kolejnych latach będzie kontynuował realizację 19 projektów infrastrukturalnych. Na ich realizację pozyskaliśmy ponad 449 mln zł dotacji inwestycyjnych" - podkreślił Zaleski.

W projekcie budżetu na 2013 rok zapisano dwie nowe opłaty lokalne: miejscową oraz za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej. Jak zaznaczył prezydent, dotyczą one niemal wyłącznie osób spoza miasta i nie dotkną bezpośrednio mieszkańców Torunia.

"Większe wydatki bieżące ponosić będziemy na sferę pomocy społecznej: dodatki mieszkaniowe, pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, usługi opiekuńcze, program wsparcia dla rodzin, zasiłki i pomoc w naturze, opiekę pielęgniarską w szkołach, utrzymanie mieszkań chronionych i interwencji kryzysowych. Zwiększono również wydatki na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli pobyt w żłobkach, na utworzenie nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, zapewnienie standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na organizację sportu dzieci i młodzieży" - dodał Zaleski.

W 2013 roku Toruń czekają wyższe koszty obsługi zadłużenia. Wzrost wydatków w tej dziedzinie został sfinansowany oszczędnościami w wydatkach bieżących, głównie w zakresie remontów kapitalnych dróg, planowanej "optymalizacji" zatrudnienia, mniejszymi wydatkami na organizację sportu kwalifikowanego. Nie przewidziano podwyżek płac w żadnej instytucji finansowanej z budżetu.

Na inwestycje miasto przeznaczy w przyszłym roku 436 mln zł, czyli o 40,4 mln zł mniej niż w roku 2012. Wynika to głównie z harmonogramów realizacji już prowadzonych inwestycji, a także przeniesienia finansowania trzech projektów do spółek miejskich. Inwestycje to 38 proc. ogółu planowanych na 2013 rok wydatków, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na drogi i transport (w tym budowę mostu drogowego przez Wisłę), sport i turystykę, gospodarkę komunalną, oświatę oraz opiekę społeczną i zdrowie.

Deficyt zaplanowano na 114,2 mln zł, czyli o prawie 41 mln zł mniej w bieżącym roku. "Czynnikiem warunkującym poziom deficytu są wyłącznie inwestycje, gdyż działalność bieżąca miasta wygeneruje nadwyżkę budżetową w wysokości 158,7 mln zł" - zaznaczyła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik Torunia.

Pokryciem zaplanowanego deficytu będą długoterminowe kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. (PAP)

olz/ drag/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz