Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
śląskie
12.07.2010 15:08

Tytuł doktora h.c. Politechniki Śląskiej dla prof. Jakuba Siemka

Wybitny specjalista z dziedziny górnictwa i inżynierii środowiska prof. Jakub Siemek otrzymał w poniedziałek tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest 39. naukowcem, wyróżnionym w ten sposób przez gliwicką uczelnię.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wybitny specjalista z dziedziny górnictwa i inżynierii środowiska prof. Jakub Siemek otrzymał w poniedziałek tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest 39. naukowcem, wyróżnionym w ten sposób przez gliwicką uczelnię.

Prof. Siemek jest członkiem - korespondentem Polskiej Akademii Nauk, specjalistą z dziedziny fizyki i inżynierii złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz przepływów w ośrodkach porowatych; przyczynił się także do rozpropagowania zastosowania metod matematycznych w górnictwie.

Jak głosi uchwała Senatu Politechniki Śląskiej, tytuł został nadany profesorowi w dowód uznania jego wielkiego wkładu w rozwój nauk górniczych i geologicznych, w szczególności za "wniesienie wartości poznawczych i utylitarnych w inżynierii złóż węglowodorów oraz hydrodynamiki ośrodków porowatych". Wyróżniono go też za inicjatywę w wyznaczaniu nowych kierunków badań naukowych oraz wieloletnią kreatywną współpracę w promocji Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

"Jestem głęboko przekonany, że dokonania wybitnej osobistości świata nauki, górnika, fizyka i matematyka w jednej osobie, urodzonego niedaleko stąd, na Śląsku, w pełni uzasadniają decyzję Wysokiego Senatu Politechniki Śląskiej o nadaniu mu najwyższej godności akademickiej" - podkreślił w laudacji prof. Krystian Probierz.

Prof. Jakub Siemek urodził się w 2 marca 1937 r. w Brzozowicach - Kamieniu, obecnie dzielnicy Piekar Śląskich. Jest absolwentem aż trzech uczelni - Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w AGH w 1968 r., zaś doktora habilitowanego w 1973 r. W roku 1979 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 r. profesorem zwyczajnym.

Do 1964 r. pracował w Katedrze Kopalnictwa Naftowego, a następnie do 1976 r. na stanowisku kierownika Zakładu Maszyn Matematycznych w Instytucie Naftowym w Krakowie. W latach 1976-1981 pracował w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W 1981 r. powrócił do Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydział Wiertniczo-Naftowy, gdzie kierował Zakładem Przepływów w Złożach i Termodynamiki, a następnie do 2008 r. Katedrą Gazownictwa Ziemnego. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, zaś w latach 1999-2002 dziekana tego wydziału.

Działalność naukowa prof. Jakuba Siemka dotyczy między innymi zagadnień z zakresu: fizyki złóż, hydromechaniki i gazodynamiki ośrodków porowatych i szczelinowatych, inżynierii złożowej złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, metod matematycznych i komputeryzacji w górnictwie naftowym i gazownictwie, przepływu gazów w pokładach węgla, w tym w aspekcie wyrzutów gazowych, a także transportu i dystrybucji gazu ziemnego oraz problematyki podziemnego magazynowania gazu ziemnego i dwutlenku węgla w ośrodkach porowatych, wypełnionych gazem lub wodą.

Jest autorem ponad 400 publikacji, w tym dwóch książek, a także 5 patentów. Uczestniczył i przewodniczył Światowym Kongresom Naftowym oraz Światowym Kongresom Gazowniczym. Od 2004 r. jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Polskiej Akademii Nauk "Archives od Mining Sciences" - jedynego polskiego wydawnictwa z obszaru nauk górniczych, które znalazło się na tzw. liście filadelfijskiej. "Znaczna część spośród ponad 100 prac naukowo-badawczych profesora została wdrożona w przemyśle. () Wdrożono także wiele programów eksploatacji polskich złóż gazu ziemnego" - podkreślał prof. Krystian Probierz.

W roku 2002 prof. Siemek uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu w Rumunii. W roku 2000 r. nadano mu tytuł profesora honorowego Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, w 2004 r. Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku, a w 2009 r. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. (PAP)

lun/ ls/ gma/

Tagi: śląskie, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz