Notowania

uniwersytet
03.12.2010 15:53

Uniwersytet Adama Mickiewicza najlepszy dla doktorantów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce. Według doktorantów, UAM najlepiej - poprzez liczne stypendia doktoranckie i finansowanie badań - wspiera ich rozwój naukowy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce. Według doktorantów, UAM najlepiej - poprzez liczne stypendia doktoranckie i finansowanie badań - wspiera ich rozwój naukowy.

W piątek na Politechnice Poznańskiej rozpoczął się XI Krajowy Zjazd Doktorantów i V Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Poza ogłoszeniem wyników konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce - PRODOK - doktoranci wybiorą w sobotę nowe władze, a także określą program działalności na 2011 r.

Według GUS, w Polsce w roku akademickim 2009/2010 było 35,5 tys. doktorantów, ponad 25 tys. z nich to uczestnicy studiów doktoranckich stacjonarnych.

"UAM zdobył najwięcej punktów w obszarze zabezpieczenia materialnego doktorantów; przede wszystkim odznaczył się wysokim odsetkiem przyznawanych stypendiów doktoranckich. Dodatkowo oferuje szereg możliwości dofinansowania badań prowadzonych przez doktorantów, ma rozwiniętą wymianę międzynarodową i skutecznie pomaga aplikować o różne granty zewnętrzne" - poinformował PAP przewodniczący kapituły konkursu Jacek Lewicki z Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Do udziału w konkursie PRODOK, który w tym roku ma trzecią edycję, zgłosiło się 36 uczelni prowadzących studia doktoranckie. Uczelnie odpowiadały na szczegółowe pytania dotyczące sytuacji doktorantów w pięciu obszarach: zabezpieczenia finansowego doktorantów, wsparcia ich aktywności naukowej, samorządności, wpływu na program studiów, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wygrał konkurs po raz trzeci. Drugie miejsce zajęła Politechnika Warszawska, a trzecie - Politechnika Gdańska. Uniwersytet Warszawski zajął czwarte miejsce, a Uniwersytet Jagielloński - piąte. "Konkurs ma za zadanie promować dobre praktyki dotyczące doktorantów. Mamy nadzieję, że wyniki PRODOK-a zachęcą uczelnie do przeanalizowania sytuacji młodych naukowców, a następnie do podjęcia konkretnych działań, wspierając ich rozwój naukowy" - wyjaśnił szef kapituły konkursu.

W programie Zjazdu jest dyskusja dotycząca spraw środowiska młodych naukowców, w której udział weźmie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Witold Jurek. Planowane jest też spotkanie doktorantów z rektorami poznańskich uczelni.

Jak powiedziała PAP przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Kinga Kurowska, doktoranci mają trzy zasadnicze grupy problemów. "Pierwszą z nich są finanse. Stypendium doktoranckie jest niskie i dostaje je mniej niż połowa doktorantów w Polsce. Obecnie minimalne stypendium wynosi 1044 zł. Drugim problemem, szczególnie ważnym w naukach technicznych, przyrodniczych czy medycznych, jest brak aparatury, sprzętu lub brak dostępu do niego. Często doktoranci zmuszeni są prowadzić badania w weekendy i są na samym końcu +kolejki+, nawet za magistrantami" - podkreśliła Kurowska.

Jej zdaniem, istotne jest także poprawienie relacji między doktorantami a ich opiekunami naukowymi. "Zdarzają się przypadki, gdy promotor nie angażuje się w pracę doktoranta lub wręcz nie ma dla niego czasu. Właściwy promotor nie tylko pomaga merytorycznie w pisaniu pracy, ale także zaprasza doktoranta do różnego rodzaju projektów i grantów, co pozwala po części rozwiązać problemy finansowe" - tłumaczyła szefowa Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Działająca od 2006 r. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.(PAP)

nno/ hes/

Tagi: uniwersytet, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz