Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Uwaga redakcje!

0
Podziel się:

We wtorek, 9 czerwca, o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się
posiedzenie Rady Ministrów.

bEIPhrTV

We wtorek, 9 czerwca, o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

FOTO przed posiedzeniem.

Akredytacje na FOTO przyjmuje Sekretariat CIR, tel. (022) 694-61- 02, (022) 694-70-72. Akredytowani fotografowie oraz operatorzy kamer proszeni są o przybycie do KPRM do godz. 10.50.

bEIPhrTX

Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie następujących dokumentów:

- założenia projektu budżetu państwa na rok 2010,

- propozycje na 2010 r. odnośnie średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2010,

- informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2010 oraz o proponowanym maksymalnym rocznym wskaźniku przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2010 r.,

bEIPhrUd

- projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe,

- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła",

- projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

bEIPhrUe

- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz infrastrukturą techniczną na miejscu zniszczonego wskutek pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim,

- projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe",

- projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów",

- stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r.,

bEIPhrUf

- informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

Informacja o godzinie ewentualnej konferencji prasowej w oddzielnym komunikacie.

wni/

bEIPhrUy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)