Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

W Senacie - spór między PiS a PO w sprawie porządku obrad

0
Podziel się

#
dochodzą wypowiedzi z konferencji PiS
#

bEifKZQR

# dochodzą wypowiedzi z konferencji PiS #

26.05. Warszawa (PAP) - PiS nie chce, by na obecnym posiedzeniu Senat zajął się sprawozdaniem KRRiT za 2009 rok. Wnioskuje o informację rządu nt. katastrofy smoleńskiej. To obstrukcja obrad - zarzuca PO. Do godz. 14 trwa przerwa w obradach Senatu.

W środę, po rozpoczęciu posiedzenia Senatu, PiS złożył dwa wnioski w sprawie porządku obrad: o zdjęcie punktu dotyczącego sprawozdania z działalności KRRiT w 2009 roku i wprowadzenie informacji rządu na temat katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wnioski zostały odrzucone głosami senatorów PO.

bEifKZQT

W kolejnym głosowaniu - nad przyjęciem ostatecznego porządku obrad - senatorowie PiS nie wzięli udziału, co spowodowało, że zabrakło kworum. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zarządził przerwę w obradach do godz. 11.10, a następnie przedłużył ją do godz. 14. Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski powiedział PAP, że jeżeli marszałek Borusewicz nie uwzględni postulatów PiS to "nie będzie miał innego wyjścia jak zakończyć bieżące posiedzenie i zwołać nowe"

"Stworzyliśmy nowy precedens. (...) Gratuluję tym, co chcą zerwać obrady" - powiedział marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, zarządzając przerwę.

Z kolei wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski podczas konferencji prasowej mówił: "Protestujemy przeciwko praktykom sprzecznym z dobrym obyczajem parlamentarnym". Podkreślił, że PiS uznaje liczebną przewagę Platformy w Senacie, ale - według niego - nie oznacza to, że opozycja musi milczeć.

"Niezaakceptowanie możliwości włączenia do porządku dziennego informacji o katastrofie smoleńskiej jest dla nas bardzo bulwersujące. Na jakiej zasadzie mamy w Senacie na temat tragedii smoleńskiej milczeć. To jest odbieranie nam istotnych praw parlamentarzystów do kontrolowania, do zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi" - zaznaczył Romaszewski.

bEifKZQZ

Wicemarszałek Senatu zarzucił Borusewiczowi i Platformie wplątywanie wysokiej izby w gry partyjne i łamanie dotychczasowych tradycji.

"Łamanie tradycji ze względu na interesy polityczne ugrupowań to nie jest rola Senatu, a tak się właściwie stało. Jeżeli do porządku dziennego nagle pod koniec maja włączane jest sprawozdanie KRRiT to jest to novum. Myśmy to zawsze rozpatrywali pod koniec lipca" - powiedział Romaszewski.

Przekonywał, że brak zgody na przełożenie sprawozdania KRRiT wynika z chęci odwołania Rady, co będzie możliwe, gdy Senat i Sejm odrzucą jej sprawozdanie, a nie sprzeciwi się temu marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który pełni obowiązki prezydenta. "Łatwo jest w tej sytuacji spowodowanej katastrofą smoleńską zlikwidować Krajową Radę przed czasem" - powiedział Romaszewski.

W ubiegłym roku Senat rozpatrywał sprawozdanie ostatniego dnia lipca, a Sejm w połowie września. O przyspieszenie tych terminów apelowali wówczas w liście, opublikowanym na łamach największych gazet przedstawiciele organizacji twórczych. Marszałek Komorowski nie zgodził się wtedy na wcześniejsze rozpatrywanie sprawozdania. Wówczas ocenił, że "każde odwlekanie lub przyspieszanie w sposób nieuzasadniony postawi pytanie, komu na tym zależy".

bEifKZRa

Senatorowie PiS zapowiadają, że po wznowieniu obrad ponowią wniosek o to, by izba nie zajmowała się sprawozdaniem KRRiT, a wysłuchała informacji rządu o katastrofie smoleńskiej.

"Apelujemy i domagamy się od marszałka Borusewicza zdjęcia z porządku obrad sprawozdania KRRiT i uzupełnienie obrad o informację rządu na temat katastrofy smoleńskiej. Jeśli marszałek Senatu nie uwzględni naszych postulatów, może dojść do zerwania posiedzenia" - powiedział PAP sekretarz klubu senatorów PiS Stanisław Karczewski.

Według niego, zgodnie z regulaminem Senatu, aby jakiś punkt mógł być rozpatrywany na posiedzeniu plenarnym, trzy dni wcześniej musi być gotowe sprawozdanie komisji (senacka komisja zaopiniowała sprawozdanie KRRiT we wtorek, rekomenduje odrzucenie) chyba, że zgodę na skrócenie procedury wyrazi marszałek Senatu. Ten zaś - według PiS - odrzucił wniosek szefa senackiej komisji kultury Piotra Andrzejewskiego o skrócenie tej procedury, więc sprawozdanie KRRiT może być rozpatrywane dopiero na kolejnym posiedzeniu Senatu.

Z kolei PO zarzuca PiS, że zmierza do obstrukcji obrad. "PiS podjął udaną próbę zerwania obrad poprzez utratę kworum. Wydaje się, że PiS pokazuje tę starą, dobrze wypróbowaną twarz robienia awantury, bo jest niezadowolenie z tego, że nie ma większości. Zobaczymy jak zachowają się senatorowie PiS po przerwie, ale nie można wykluczyć całkowitej obstrukcji obrad Senatu, która doprowadzi do zerwania posiedzenia" - powiedział PAP Mieczysław Augustyn (PO).

bEifKZRb

Augustyn dodał, że klub PO - choć formalnie ma większość, liczy 56 senatorów - obecnie nie może samotnie uzyskać wymaganego kworum do przyjęcia porządku obrad, bo niektórzy senatorowie są nieobecni. "Wielu senatorów Platformy pełni funkcję w organizacjach międzynarodowych i ich nieobecność jest uzasadniona" - zaznaczył.

Ustawa o radiofonii i telewizji mówi, że jeśli sprawozdanie Krajowej Rady odrzucą Sejm i Senat, kadencja KRRiT wygaśnie po dwóch tygodniach chyba, że nie potwierdzi tego prezydent. Dwa kolejne lata z rzędu (2009 i 2008 r.) sprawozdania KRRiT odrzucały Sejm i Senat, na przerwanie kadencji KRRiT nie zgadzał się jednak prezydent Lech Kaczyński. Jeśli w tym roku scenariusz się powtórzy i obie izby parlamentu odrzucą sprawozdanie przed wyborami prezydenckimi (przed 20 czerwca), decydujący głos w sprawie losów KRRiT będzie miał pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski.

Komorowski już zapowiedział, że jeśli obie izby dokument odrzucą on sam "nie znalazłby w sobie wewnętrznego przekonania, że należy się przeciwstawić Senatowi i Sejmowi", bo sam podziela bardzo krytyczne opinie o pracy KRRiT i o tym, co się dzieje w telewizji publicznej.

We wtorek odrzucenie sprawozdania zarekomendowała już - na wniosek senatorów PO - senacka komisja kultury. W Sejmie sprawozdanie ma być rozpatrzone między 9 a 11 czerwca. Gdyby Sejm je odrzucił, po 14 dniach wygasłaby kadencja wszystkich członków KRRiT.

bEifKZRc

Obecną KRRiT powołano w 2006 r. Pierwotnie jej skład tworzyli: Elżbieta Kruk i Wojciech Dziomdziora (wskazani przez prezydenta), Witold Kołodziejski (wskazany przez Senat z rekomendacji PiS) Tomasz Borysiuk i Lech Haydukiewicz (wskazani przez Sejm z rekomendacji Samoobrony i LPR). W trakcie kadencji rezygnację złożyło dwoje członków, nominowanych przez prezydenta. Elżbietę Kruk zastąpiła Barbara Bubula, a Wojciecha Dziomdziorę - Piotr Boroń. W tym składzie KRRiT funkcjonuje do dziś. Kadencja KRRiT trwa sześć lat.(PAP)

agy/ js/ ura/ jbr/

bEifKZRu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)