Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wobec maklerów mają być stosowane łagodniejsze przepisy

0
Podziel się

W sprawie maklerów, czy doradców finansowych, wobec których toczyło się
postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi z 2005 r., powinny być stosowane wcześniejsze przepisy, jeśli są one łagodniejsze -
przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

bEiruvbF

W sprawie maklerów, czy doradców finansowych, wobec których toczyło się postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r., powinny być stosowane wcześniejsze przepisy, jeśli są one łagodniejsze - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Nowelizacja została uchwalona jednogłośnie. Głosowało za nią 416 posłów.

Zmiana dostosowuje regulacje ustawy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepis przejściowy w niej zawarty. Zgodnie z tą regulacją do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie zastosowanie mają mieć nowe przepisy. Według TK regulacja ta naruszyła zasadę niedziałania prawa wstecz.

bEiruvbH

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, wcześniejsze prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które obowiązywało przed dniem wejścia w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierało łagodniejsze przepisy. Nie przewidywały one np. sankcji za naruszenie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych. Kara zawieszenia w wykonywaniu zawodu maklera lub doradcy wynosiła od 3 do 6 miesięcy, a obecnie wynosi od 6 miesięcy do 2 lat.

"W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że zastosowane rozwiązanie nie tylko nie poprawia, ale wręcz pogarsza sytuację maklerów i doradców w zakresie ich odpowiedzialności. Na gruncie nowych przepisów ocena postępowania maklerów i doradców jest oparta o mniej elastyczne kryteria odpowiedzialności. Ponadto można zastosować w stosunku do nich zawieszenie uprawnień na okres czterokrotnie dłuższy, niż przewidywały to regulacje zawarte w poprzednio obowiązującym stanie prawnym" - napisano w uzasadnieniu.

Zmiana przewidująca stosowanie poprzednich, łagodniejszych przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji. (PAP)

mmu/ je/ dym/

bEiruvci
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)