Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w ustawie o odpadach - ponownie do komisji

0
Podziel się

Przed głosowaniami propozycji zmian w ustawie o odpadach, Sejm skierował
projekt ponownie do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. W drugim czytaniu
zgłoszono poprawki i komisja musi je zaopiniować.

bEhhKSgR

Przed głosowaniami propozycji zmian w ustawie o odpadach, Sejm skierował projekt ponownie do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. W drugim czytaniu zgłoszono poprawki i komisja musi je zaopiniować.

Pomimo zgłoszenia poprawek, wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w środę za uchwaleniem nowelizacji.

Posłowie podkreślali, że najwięcej kontrowersji budził zapis dotyczący odpadów medycznych i pozwalający na ich unieszkodliwianie przez sterylizację lub unieszkodliwianie w autoklawach. Obecnie odpady szpitalne muszą być spalane. Rząd chciał dopuścić inne metody, ze względu na ich niższe koszty, w pracach podkomisji zapis ten został jednak wykreślony.

bEhhKSgT

W debacie Krzysztof Brejza (PO) przypominał, że projekt pozwoli na zamykanie z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów prawa. Obszerny projekt nowelizacji ustawy ma też m.in. ułatwić działalność firm, które zajmują się budownictwem, rozbiórkami, remontami, ponieważ wprowadza jedną - ogólnopolską decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami.

Mirosław Masłowska (PiS) podkreślała w klubowym wystąpieniu, że odpady medyczne, nawet po ich sterylizacji nie powinny trafiać na składowiska. Zaznaczyła, że w żadnym kraju UE nie jest to dozwolone ani w przypadku niesterylizowanych odpadów, ani pozbawionych zakaźnych właściwości. "Metody alternatywne do spalania mogą być tylko metodą pośrednią ich utylizacji, a nie ostateczną" - podkreślała.

Również Adam Krzyśków (PSL) popierał rozwiązanie przyjęte w podkomisji. Według niego odpady szpitalne powinny być utylizowane poza nim, w specjalistycznych monitorowanych stale instalacjach. "Najważniejsze jest, żeby system gospodarki tymi odpadami był hermetyczny" - ocenił.

Grażyna Ciemniak (SdPl) przypomniała, że zgodnie z nowymi zasadami nie będzie można wywozić poza granice województwa odpadów nie zawierających odpadów niebezpiecznych. Będą one musiały być zagospodarowywane lub utylizowane tam, gdzie zostały wytworzone, chyba, że bliżej będzie instalacja do unieszkodliwiania odpadów - np. spalarnia w sąsiednim województwie.

bEhhKSgZ

Prace nad projektem w Sejmie trwały od 15 lipca. Powołana w tym celu podkomisja spotykała się ponad 10 razy.

Rządowy projekt zakłada m.in. zakaz zbierania specyficznych grup odpadów - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, osadów ściekowych, zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także odpadów z unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Projekt proponuje zmiany w przepisach dotyczących ewidencji odpadów, pozwalające marszałkowi województwa zweryfikować dane dostarczane przez posiadaczy odpadów. Nowelizacja precyzuje też obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów.(PAP)

ago/ je/ jbr/

bEhhKShu
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)