Notowania

polska
04.12.2009 16:43

Związek Harcerstwa Polskiego wybiera nowe władze

Związek Harcerstwa Polskiego wybiera nowe władze. Na trwającym w Warszawie 36. Zjeździe ZHP delegaci wybiorą przewodniczącego i naczelnika, debatować będą nad zmianami w statucie i dyskutować o problemach i wyzwaniach na najbliższe cztery lata.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Związek Harcerstwa Polskiego wybiera nowe władze. Na trwającym w Warszawie 36. Zjeździe ZHP delegaci wybiorą przewodniczącego i naczelnika, debatować będą nad zmianami w statucie i dyskutować o problemach i wyzwaniach na najbliższe cztery lata. *

Zjazd rozpoczął się w czwartek, jednak uroczyste otwarcie miało miejsce w piątek; potrwa do niedzieli. W piątek wieczorem odbędą się wybory nowych władz ZHP. W zjeździe bierze udział 209 delegatów z 17 chorągwi ZHP (w każdym województwie chorągiew skupia wszystkie środowiska harcerskie z danego terenu; w województwie mazowieckim działają chorągiew mazowiecka i stołeczna).

"Raz na cztery lata wybieramy nasze władze naczelne. Dziś będziemy wybierać naczelnika i przewodniczącego oraz członków Głównej Kwatery. Wczoraj dyskutowaliśmy o statucie. Były trzy projekty, wybraliśmy projekt asygnowany przez Główną Kwaterę ZHP. Kandydatów na przewodniczącego mamy dwóch. Zadeklarowali kandydowanie druh Jan Orgelbrand i nasz poprzedni przewodniczący druh hm. Adam Massalski. Wiemy oficjalnie o jednej kandydatce na naczelnika, to jest obecna naczelniczka hm. Małgorzata Sinica" - poinformował PAP rzecznik ZHP phm. Adam Zawadzki.

Jak dodał, w programie Zjazdu zaplanowano także obrady nad projektami dokumentów kluczowych dla przyszłości Związku - uchwałą w sprawie 100-lecia harcerstwa oraz projektem poprawek w podstawach wychowawczych ZHP.

"Co cztery lata staramy się zmieniać nasz program, tak aby był on lepiej adresowany do młodych ludzi, i dokonywać zmian, które lepiej wpisują się w to, co się dzieje dookoła nas. Dzisiejsze ZHP to organizacja, która liczy ponad 110 tys. osób. Jest bardzo różnorodna - zajmuje się zarówno programem na wsi, jak i stara się sprostać wymaganiom młodzieży w małych miejscowościach, ale też jest szeroko reprezentowana w środowiskach wielkomiejskich. To związek, który znany jest z tego, że zajmuje się specjalnościami, od spadochroniarstwa po żeglarstwo. ZHP jest jedyną polską organizacją harcerską, działającą w strukturach międzynarodowych" - mówił hm. Rafał Bednarczyk, członek Głównej Kwatery ZHP, komisarz zagraniczny.

Dodał, że ZHP to również organizacja, która ma stuletnią historię, ale ma również szereg problemów, m.in. finansowych. "Dzisiaj dużym problemem i wyzwaniem jest pozyskiwanie środków na działalność bieżącą. Państwo stwarza warunki do realizowania zadań, które określa, natomiast niezbyt troszczy się o byt organizacji, która wychowuje po godzinach 110 tys. młodych ludzi. Chcemy rozpocząć reformę programu, reformę zarządzania majątkiem" - mówił Bednarczyk.

Jak dodał, delegaci chcą także podjąć decyzje, które ułatwią młodym ludziom działanie w tej organizacji. "Dzisiejszy drużynowy, który zajmuje się 20 dzieciaków, oprócz tego, że robi coś z pasji, ma szereg obowiązków natury formalno-prawnej. Który 25-latek potrafi zorganizować wypoczynek dla grupy 150 dzieciaków od momentu pozwolenia na budowę, od momentu uzyskania wszystkich zgód z sanepidu, straży pożarnej, lokalnej placówki służby zdrowia - a to jest udziałem osób, które organizują obozy harcerskie. Chcemy tłumaczyć, że tego rodzaju działania powinny być przez państwo ułatwiane i promowane" - podkreślił.

Zdaniem Bednarczyka, ruch harcerski w Polsce powinien mieć ustawę o harcerstwie. Jak dodał, ZHP gotowe jest taki dokument przygotować. "Mamy nadzieję, że to będzie nasze wyzwanie na najbliższy czas i że temu podołamy. Tworząc taką ustawę, chcemy zwrócić uwagę, że takie organizacje jak harcerstwo są powołane, aby zajmować się przyszłością młodych Polaków, harcerstwo kształci elity. Jeżeli tak ma być, to państwo powinno być tym szczerze zainteresowane" - zaznaczył.

Jak powiedział PAP kandydujący na przewodniczącego ZHP Jan Orgelbrand (zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego), najpoważniejszym problem harcerstwa jest obecnie problem organizacyjno-finansowy. "Jest dla mnie rzeczą bardzo ważną, aby państwo włączyło się w pomoc harcerstwu, nie na zasadzie jałmużny, bo harcerstwo oferuje państwu taki zasób wartości wychowawczych, że może uczestniczyć w wychowaniu jako partner państwa. To jest wymierny wysiłek, który objawia się np. w zmniejszeniu patologii społecznych. Jaką wartość ma wychowanie porządnego człowieka? Tego nie wiemy, ale wartość ta jest wielka" - mówił Orgelbrand.

Jak podkreślił, choć harcerstwo jest uniwersalne w sensie wartości i idei, w dzisiejszych czasach musi bardzo konkretnie odpowiadać na wyzwania i oczekiwania młodych ludzi. "Dzisiaj młodzież ma wiele ofert - turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, młody człowiek dzisiaj jest zagospodarowany od rana do nocy, myśli o swojej przyszłości, karierze. My proponujemy mu harmonijny rozwój - zachęcamy: nie uczestnicz w wyścigu szczurów, pomyśl, czemu ma służyć twoje życie" - mówił Orgelbrand.

W uroczystym otwarciu zjazdu wzięli udział m.in. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister obrony narodowej Czesław Piątas, kard. Józef Glemp.

Harcerstwo w Polsce powstało w 1910 r. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego. Przyszły rok będzie rokiem 100-lecia harcerstwa.

Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 r. tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach 20. Związek był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Gdy wybuchła II Wojna Światowa ZHP nie zawiesił swojej działalności, lecz stał się organizacją konspiracyjną, przyjmując kryptonim Szare Szeregi i kontynuował swoją misję wychowawczą. Po wojnie, na skutek zmian politycznych, ZHP utracił członkostwo w WOSM i WAGGGS. Odzyskał je ponownie w 1996 r.(PAP)

akw/ itm/ jbr/

Tagi: polska, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz