Notowania

wiadomości
21.02.2014 15:21

Zysk netto grupy GPW w IV kwartale 2013 roku 28,5 mln zł

# dochodzą kolejne informacje z konferencji #

Podziel się
Dodaj komentarz

# dochodzą kolejne informacje z konferencji #

21.02. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto GPW w czwartym kwartale 2013 roku wyniósł 28,5 mln zł wobec 21,1 mln zł rok wcześniej i był wyższy od konsensusu na poziomie 24,1 mln zł. W całym 2013 r. giełda zarobiła na czysto 113,5 mln zł, czyli o 6,9 proc. więcej niż w 2012 r.

Jak podkreśliła podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes GPW Beata Jarosz, biorąc pod uwagę sytuację na polskim i międzynarodowych rynkach, wyniki grupy należy uznać za dobre.

Z zaprezentowanych przez nią danych wynika, iż w minionym roku przychody grupy GPW sięgnęły 283,8 mln zł, co okazało się rekordowym wynikiem. Porównując to z 2012 r., przychody grupy zwiększyły się o 9,9 mln zł, czyli o 3,6 proc. To efekt m.in. wzrostu przychodów z rynku towarowego (odpowiadają za 26,8 proc. przychodów całej grupy), które osiągnęły 76 mln zł, czyli urosły o 21,3 proc. rok do roku.

Z kolei przychody z rynku finansowego wyniosły w 2013 r. 205,3 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 1,4 proc. Był to skutek znaczącej obniżki opłat transakcyjnych na rynku akcji i instrumentów pochodnych wprowadzonej na początku 2013 r. Spadek przychodów mógł być tu większy, gdyby nie rosnące obroty sesyjne akcjami, których wartość w 2013 r. wyniosła 220,2 mld zł i była wyższa o ponad 17 proc. w ujęciu rocznym.

Giełda poinformowała, że jej udział w obrotach akcjami w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wyniósł w 2013 r. 58,5 proc. wobec 54,3 proc. rok wcześniej.

Jarosz powiedziała, że wynik EBIT grupy GPW wyniósł w minionym roku 156,9 mln zł (plus 3,8 proc. rdr), a zysk na akcję sięgnął 2,70 zł, wobec 2,52 zł w 2012 r.

Wskazała, że włączenie TGE do grupy GPW miało istotny wpływ na koszty działalności operacyjnej, które w 2013 r. wyniosły 166,2 mln zł i były wyższe o 11,9 proc. rdr. Koszty operacyjne wzrosły również przez modernizację technologii na polskim rynku kapitałowym, którą GPW zakończyła 5 kwietnia 2013 r. wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego UTP.

Wiceszefowa giełdy przypomniała, że niedawno Rada Giełdy zatwierdziła strategię rozwoju warszawskiej giełdy - GPW.2020. Jej celem jest m.in. dywersyfikacja produktów i usług, która ma wzmocnić grupę.

Wskazała, że w 2014 roku GPW planuje wprowadzenie nowych produktów, w tym opcje na akcje, opcje binarne i miesięczne, kontrakty terminowe na energię elektryczną rozliczane finansowo, czy dywersyfikację działalności w obszarze rynku towarowego poza obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi.

Ponadto grupa chce pozyskiwać nowych uczestników rynku akcji i instrumentów pochodnych, m.in. w ramach programu High Volume Provider. "Prowadzimy też działania w celu pozyskiwania nowych emitentów. Obecnie kilkanaście podmiotów prowadzi przygotowania do debiutu na GPW. Szukamy też spółek za granicą, planujemy m.in. duży roadshow w Chinach, mamy sygnały, że przynajmniej jedna spółka z Chin chce wejść na GPW" - powiedziała.

W minionym roku na GPW zadebiutowało łącznie 65 spółek, co dało warszawskiej giełdzie siódme miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek. Na koniec zeszłego roku na obu parkietach w Warszawie notowanych było razem 895 firm. (PAP)

rbk/ morb/ mki/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz