Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
W przypadku karty obciążeniowej (ang. Charge Card) warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku bankowego w danym banku przez określony czas, np. trzy miesiące. W tym czasie bank analizuje dochody oraz sprawdza czy rachunek jest wykorzystywany w sposób prawidłowy. Po upływie tego okresu czasu, bank wydaje kartę obciążeniową i ustala indywidualny limit wydatków dla tej karty.

Posiadacz karty może w ciągu miesiąca wykonywać transakcje do wysokości tego limitu (niezależnie od kwoty jaka znajduje się na jego rachunku). Określonego dnia, bank sumuje wszystkie transakcje wykonane z użyciem karty i samodzielnie obciąża kwotą transakcji rachunek posiadacza karty. Najczęściej w przypadku kart obciążeniowych bank nalicza również pewną prowizję od wszystkich transakcji (w wysokości np. 1%) za to, iż kredytował wydatki posiadacza karty przez okres od momentu ich wykonania aż do momentu obciążenia rachunku.Dane dostarcza serwis www.karty.pl
Podział kart bankowych
Według funkcjonalności:
Karty bankomatowe
Karty płatnicze
Karty identyfikacyjne
Karty wstępnie opłacone
Karty wirtualne

Według sposobu rozliczenia transakcji:
Karty debetowe
Karty kredytowe
Z odroczonym terminem płatności
Karty obciążeniowe

Według:
Segmentacji klientów
Zasięgu funkcjonowania kart