Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Sebastian Gawłowski
|

Bierzesz kredyt? Money.pl radzi, na co zwrócić uwagę

0
Podziel się:

Sąd rozstrzygnie, na co może pozwolić sobie bank przy ustalaniu oprocentowania.

Bierzesz kredyt? Money.pl radzi, na co zwrócić uwagę
(PAP/Adam Warżawa)

*UOKiK kwestionuje możliwość dowolnych zmian oprocentowania kredytów hipotecznych. Wkrótce urząd złoży pozew w sądzie, by tego typu zapisy trafiły na listę klauzul niedozwolonych. *

Najgłośniej przeciwko takiemu postępowaniu banków protestująklienci mBanku. Bezskutecznie żądają oni obniżenia oprocentowania kredytów. W umowach mają zapisane, że o wysokości oprocentowania decyduje zarząd banku. Uważają, że skoro pozostałym klientom, którzy mają inne umowy, oprocentowanie spadło (bo spadł LIBOR, według którego jest naliczane) im zarząd również powinien obniżyć.

Tymczasem zarząd mBanku obniżać nie chce. Tłumaczy, że na podwyżki LIBOR-u reagował z opóźnieniem, więc obniżki oprocentowania również będzie wprowadzał z pewnym poślizgiem. Generalnie wysokość oprocentowania jest uzależniona od decyzji zarządu, który co prawda kieruje się różnymi ekonomicznymi parametrami, ale de facto kredytobiorcy zdani są łaskę władz banku.

*ZOBACZ TAKŻE:*

UOKiK uznał, że tego typu zapisy w umowie pozwalają bankom w sposób dowolny decydować o zmianie oprocentowania. Zaznacza jednocześnie, że protesty klientów mBanku nie mają wpływu na jego decyzje. W przypadku, gdy sąd zgodzi się ze stanowiskiem urzędu, zakazanej klauzuli nie będzie mógł stosować w umowach żaden bank.

Podpisujesz umowę z bankiem - dobrze się zastanów!

Biorąc kredytwarto pamiętać o tym, że bierzemy na siebie poważną odpowiedzialność bez względu czy jest kryzys, czy gospodarka pędzi. Warto zadbać o własne bezpieczeństwo finansowe, czyli unikanie nadmiernego zadłużania oraz rozpatrzenie umowy kredytowej pod kątem zbędnych zobowiązań lub opłat.

| Poświęć czas i sprawdź! |
| --- |
| * Sprawdź swoją zdolność kredytową, tzn. czy twoje wydatki miesięczne w porównaniu do wpływów pieniędzy w tym okresie pozwalają na zadłużenie * dowiedz się ile wynoszą odsetki oraz miesięczne raty do spłacenia; wysokość raty obliczysz na kalkulatorze Money.pl * zwróć uwagę na opłaty czy prowizje towarzyszące wzięciu kredytu. Być może w innej instytucji będziesz mógł wziąć taki sam kredyt bez niektórych dodatkowych obciążeń * biorąc kredyt sprawdź również opłaty czy obciążenia nie dotyczące go bezpośrednio, ale towarzyszące mu wręcz obowiązkowo. W zależności od kredytu i od instytucji zapłacisz za: ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki (tzw. ubezpieczenie pomostowe lub przejściowe), wycenę nieruchomości, formalności sądowe i notarialne. W wybranych wypadkach banki mogą wymagać cesji z praw do polisy na życie. Mimo że polisa
najczęściej nie jest zabezpieczeniem obowiązkowym, powinni przygotować się na nią samotni kredytobiorcy lub jedyni żywiciele rodziny. * warto sprawdzać ewentualne przyszłe opłaty, np. za wydanie wniosku o zapłaconych odsetkach czy przewalutowaniu * sprawdź zgodność z zapisami tzw. _ ustawy antylichwiarskiej _, czyli czy wysokość odsetek nie przekracza czterokrotności stopy kredytu lombardowego (obecnie 23 proc.) a łączne koszty związane z zawarciem umowy o kredyt konsumencki nie przekraczają 5 procent udzielonego kredytu (nie dotyczy to kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń)

  • zwróć uwagę na dodatkowe opłaty, które bank może pobierać np. za nieterminową spłatę (poza odsetkami karnymi), za gotówkowe wypłaty bądź spłaty kredytu, opłaty, bez określenia maksymalnego limitu * dowiedz się, w jakiej sytuacji bank, a w jakiej klient, może wypowiedzieć umowę - czy np. brak zawiadomienia banku o zmianie miejsca zamieszkanie stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy * możesz skorzystać z promocji, ale pod warunkiem że zapoznasz się dokładnie z jej warunkami. Niewykluczone, że obniżenie oprocentowania czy zwolnienie z opłat dotyczy np. pierwszych trzech miesięcy trwania kredytu, a w następnych okresach zapłacisz za to zwolnienie dodatkowo, sprawdź czy haczyk nie sprawi, że później będziesz musiał zapłacić więcej niż w przypadku zwykłego kredytu * jeśli korzystasz z karty kredytowej, długi związane z transakcją spłacaj jak najszybciej i to w całości, spłacanie tzw. minimalnej wymaganej kwoty zadłużenia jest prostym sposobem, aby wpaść w pętlę zadłużenia * zawsze pytaj, czy istnieje możliwość negocjacji poszczególnych zapisów. Najważniejsze warunki powinny być zawarte w umowie. Pamiętaj, że odwołanie się do regulaminu czy tabeli opłat i prowizji, oznacza, że te warunki mogą się zmieniać w trakcie spłaty kredytu |

Obok powyższych czynników warto również pamiętać, że niektóre zapisy w umowie mogą stawiać kredytobiorcę w wyjątkowo niekorzystnej pozycji wobec instytucji. Banki mają zwykle przygotowane standardowe wzory umów kredytowych, które przedstawiają klientowi. Przeglądając taką umowę zwróć uwagę chociażby na poniższe zapisy.

| Uważaj na takie zapisy w umowie jak: |
| --- |
| * _ Bank może podwyższyć oprocentowanie uchwałą zarządu, jeśli uzasadnia to (...) zmiana kosztów działalności banku lub zmiany w przepisach prawa. Ogólne określenie przyczyny zmian może oznaczać, że bank może dokonywać ich dowolnie. Korzystniejszy jest zapis warunkujący zmiany oprocentowania na skutek zmian stopy międzybankowej LIBOR bądź WIBOR. * Umowa rozwiązuje się (lub ochrona nie jest udzielana) w przypadku braku płatności kolejnej raty (składki). Najmniejsze opóźnienie w płatności, np. z powodu braku środków na koncie przy poleceniu przelewu powoduje brak ochrony ubezpieczeniowej - co jest szczególnie istotne przy kredytach hipotecznych. Z punktu widzenia klienta korzystniejszy jest zapis mówiący o braku ochrony dopiero w momencie braku odpowiedzi na monit o składkę ze strony towarzystwa. * Bank może wypowiedzieć umowę z powodu (...) i innych ważnych przyczyn. _ Oznacza to, że z punktu widzenia banku każda przyczyna wypowiedzenia
umowy może stać się ważna źródło: Instytut Finansów i Rachunkowości POU |

*Prawa klienta banku *

Warto również znać swoje prawa w momencie negocjacji z bankiem zaciągnięcia kredytu.

| Masz prawo do: |
| --- |
| * odstąpienia od umowy, najczęściej w ciągu w ciągu 14 dni * jeśli bank odmawia ci udzielenia kredytu, masz prawo dowiadywać o przyczynę odmowy * jeśli bank odstąpi od umowy kredytowej już po decyzji o przyznaniu kredytu masz prawo oczekiwać wzięcia przez bank odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji gdy z zaistniałą sytuacją powstała szkoda klienta * jeśli zauważysz nieterminowe wpłaty transz kredytu we frankach szwajcarskich (z powodu braku CHF na rynku) i jeżeli stanowi to naruszenie umowy kredytowej kredytobiorca ma prawo żądać odszkodowania pokrywającego wszelką szkodę którą poniósł * promesa kredytowa nie zapewnia w 100 proc. otrzymania kredytu, wycofanie się banku z kredytowania może być przyczyną dochodzenia od niego odszkodowania |

Klauzule zakazane, czyli jakich zapisów nie może stosować bank

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji prowadzi rejestr łącznie ponad 1,5 tys. klauzul zakazanych. W ostatnich siedmiu latach, m.in. w wyniku inicjatyw urzędu, sąd prawomocnym wyrokiem zakazał stosowania około 20 klauzul dotyczących usług bankowych w umowach, zarówno kredytowych jak i na prowadzenie rachunków bankowych. Możemy je zakwestionować przed podpisaniem umowy.

| Prawomocną decyzją sądu zakazano w Polsce stosowania w umowach na usługi bankowe klauzul dotyczących: |
| --- |
| * opłat za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji * obciążenia kosztami klienta za częściowe lub całkowite nieuznanie reklamacji * traktowania przez bank korespondencji jako doręczonej po upływie ponad 30 dni od nieodebrania jej w placówce instytucji, jeśli zobowiązałeś się do odbierania jej w placówce banku * zakazania klientowi żądania zwrotu nadpłaty * żądania przez bank zobowiązania się przez kredytobiorcę do otwarcia rachunku ROR i zadeklarowania stałych wpłat na to konto * uzależniania przez bank decyzji o uruchomieniu kredytu od otwarcia rachunku ROR w tym banku * możliwości wypowiedzenia przez bank w części lub całości umowy kredytu ze względu na niespłacenie w terminie należności, czy znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia * opłaty za spóźnioną spłatę minimalnej kwoty * możliwości korzystania przez bank z zabezpieczenia innymi przepisami w sprawach nie uregulowanych swoim regulaminem * żądania przez bank wyniku opłaty za zastrzeżenie
karty w wyniku jej zgubienia lub kradzieży * stosowania przez bank zobowiązania klienta do złożenia podpisanej umowy rachunku bankowego przed rozpoznaniem wniosku o otwarcie konta osobistego * żądania przez bank opłaty za wypłatę gotówkową z konta osobistego * stosowania przez instytucję klauzuli uchylającej instytucję od odpowiedzialności finansowej za transakcje dokonane kartą po dniu zgłoszenia jej kradzieży lub zgubienia oraz zakazywać oferowania usługi, w ramach której przejmuje odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane kartą od chwili zgłoszenia jej kradzieży lub zagubienia, a dodatkowo także, do wysokości limitu wydatków, za transakcje dokonane w okresie jednej godziny przed zgłoszeniem utraty karty * stosowania klauzuli pozwalającej mu na wypłatę kredytu w miesięcznych ratach pomniejszonych o prowizję poprzez przelew na rachunek w banku * ogłaszania przez bank zmiany w regulaminie jedynie przez
wywieszenie informacji w placówkach Źródło: UOKiK |

*ZOBACZ TAKŻE:*

ekspert
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)