Notowania

pomoc
27.07.2009 06:25

Jak zdobyć dopłatę do kredytu, jeśli straciłeś pracę

Rusza program pomocy dla bezrobotnych. Rząd zamierza wydać na nią blisko 440 mln złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fantasista/Dreamstime.com)

*5 sierpnia wejdzie w życie ustawa o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowychosobom, które straciły pracę. Rząd zamierza przeznaczyć na nią blisko 440 mln złotych. Może z niej skorzystać ponad 46 tysięcy osób. *

Parlament w czerwcu przyjął ustawę o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom, które utraciły pracę. Prezydent podpisał ją przed dwoma tygodniami. To część rządowego pakietu walki z kryzysem.

- _ Gdy tylko ustawa wejdzie w życie podpiszemy z Ministerstwem Pracy umowę o współpracy. Potem jak tylko wydane zostaną odpowiednie rozporządzenia zaczniemy przyjmować wnioski o pomoc. Myślę, że zaczniemy je _ _ przyjmować już pod koniec sierpnia _ - powiedziała Money.pl Ewa Balicka-Sawiak z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będzie w myśl ustawy dysponował pomocą.

| Dla kogo i jaka pomoc ? |
| --- |
| * Pomoc będzie ograniczona do kwoty równej racie kapitałowej kredytumieszkaniowego wraz z bieżącymi odsetkami nie przekraczającej jednak 1200 zł miesięcznie. * Beneficjent w czasie pobierania pomocy musi posiadać status bezrobotnego. * Na pomoc mogą też liczyć osoby, które prowadziły samodzielną działalność gospodarczą, ale w związku z kryzysem musiały z niej zrezygnować. * Pomocy nie dostaną ci kredytobiorcy, którzy zostali zwolnieni z pracy dyscyplinarnie lub sami z niej zrezygnowali. * W przypadku małżeństw mających wspólnotę majątkową pomoc może otrzymać osoba, która straciła pracę, nawet jeśli to nie ona brała kredyt. * Ubiegający się o pomoc może posiadać tylko jedno mieszkanie lub dom jednorodzinny. * Pomoc będzie dotyczyła wyłącznie osób, które stały się bezrobotne po 1 lipca 2008 roku. * Wnioski o jej przyznanie będą mogły być składane do 31 grudnia 2010 roku. * Przyznana pomoc będzie udzielona po wydaniu decyzji przez starostę, przy czym w przypadku
gdy spłata kredytu jest objęta ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy - po wygaśnięciu tego ubezpieczenia. _ źródło: Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. _ |

Pieniądze w całości będą pochodziły z Funduszu Pracy, będą wypłacane przez BGK bezpośrednio na rachunek kredytobiorcyw banku w którym zaciągnął pożyczkę. O przyznaniu, wysokości pomocy, ratach oraz ewentualnych umorzeniach będą decydowali starości w porozumieniu z urzędami pracy.

* [ Sprawdź czy możesz skorzystać z dopłaty w ramach Rodziny na swoim ]( http://www.money.pl/rodzina-na-swoim/ )

Z czym i do kogo zgłaszać się po pomoc?

* Kredytobiorca najpierw musi udać się do **Powiatowego Urzędu Pracy** aby się zarejestrować jako bezrobotny. Wtedy też powinien złożyć **wniosek o dopłatę do kredytu**.
* Złożenie wniosku będzie polegało na wypełnieniu specjalnego formularza. Na pewno warto mieć przy sobie **dokument tożsamości**, najlepiej dowód osobisty.
* Do wniosku trzeba będzie dołączyć **oświadczenie z banku**, w którym zaciągnięto kredyt. Bank poinformuje w jakiej ten kredyt jest walucie oraz o terminach spłaty rat i ich wysokości przez najbliższe 12 miesięcy. Gdyby w tym okresie firma ubezpieczeniowa miała za nas spłacać raty, to bank poinformuje o ich wysokości, ale po zakończeniu wypłaty tego typu świadczenia przez ubezpieczyciela. W przypadku kredytów w walucie obcej, **bank przelicza ratę na złote** według średniego kursu NBP.
* Dokumenty składamy **pod rygorem odpowiedzialności karnej**. Zatajenie informacji o innym mieszkaniu lub świadczeniu z firmy ubezpieczeniowej grozi ponadto koniecznością zwrotu pieniędzy **powiększonych o ustawowe odsetki** od pomocy uzyskanej nienależnie - obecnie wynoszą one 13 proc. w skali roku.

Na jaką dopłatę można liczyć?

* Pomocy będzie wypłacana najwyżej **do 12 miesięcy**.
* Wysokość pomocy nie będzie uzależniona od dochodów, jednak **nie przekroczy 1200 zł miesięcznie**. Jeśli zaś rata kredytu okaże się większa, kredytobiorca będzie musiał sam dopłacać różnicę.

Wypłata pomocy może zostać wstrzymana przed terminem

* Beneficjent, który znajdzie pracę **automatycznie traci prawo do pomocy** z upływem miesiąca od chwili rozpoczęcia pracy.
* Prawo do pomocy traci się z chwilą **sprzedaży nieruchomości**, **rozwiązania umowy kredytowej** lub rozpoczęcia **postępowania egzekucyjnego**.
* Prawo do pomocy traci się także z chwilą **spłaty kredytu**.

Pomoc trzeba będzie oddać, ale będą wyjątki

* Maksymalnie **po dwóch latach** od chwili ustania pomocy, kredytobiorca będzie musiał **zacząć ją spłacać**. Ustawa daje na to **osiem lat**.
* Należność trzeba będzie spłacać w równych, nieoprocentowanych, miesięcznych ratach, płatnych **do 15 dnia każdego miesiąca**, na rachunek bankowy Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.
* Starosta uznaniowo będzie mógł **odroczyć termin płatności**, a nawet **umorzyć w części lub w całości spłatę** pomocy. Ustawa nie określa, jakie trzeba spełnić warunki, żeby skorzystać z takiego umorzenia.

*Ile osób może sięgnąć po pomoc? *

Liczba osób _ podwyższonego ryzyka _, czyli zalegających ze spłatą zobowiązań ponad 60 dni systematycznie rośnie. W maju łączna wartość _ zagrożonych kredytów _ wyniosła już 1,36 mln złotych. Oznacza to wzrost w ciągu roku o ponad 164 tys. Jednak kredyty hipoteczne są spłacane stosunkowo najrzetelniej, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

W przypadku kredytów w obcych walutach ilość rachunków _ z zaległościami _ wzrosła z 0,63 proc. we wrześniu, do 1,04 proc. w marcu tego roku. Trochę gorzej jest ze spłacalnością w przypadku kredytów mieszkaniowych w złotym. We wrześniu ubiegłego roku opóźnienia w spłacie odnotowywano na 1,36 proc. rachunków, w marcu tego roku na 1,43 proc. Dla porównania odsetek osób spłacających pożyczki gotówkowe przekroczył w tym okresie 10 proc. kredytobiorców.

_ _Jak szacuje Ministerstwo Pracy do końca 2009 roku liczba bezrobotnych sięgnie 1,9 mln osób. W grudniu przyszłego roku może sięgnąć nawet 2,2 mln. Biorąc pod uwagę liczbę osób spłacających kredyty mieszkaniowe - 1,3 mln, grono beneficjentów programu dopłat oszacowano na 46,5 tysięcy osób do końca przyszłego roku. Jak wyliczyło Ministerstwo Pracy średnia wysokość pomocy nie będzie wyższa niż 775 zł miesięcznie.

Wprowadzenie regulacji spowoduje wzrost wydatków Funduszu Pracy w latach 2009 - 2011 o odpowiednio 108, 225 i 106 mln zł. W sumie na pomoc zadłużonym rząd zamierza wydać 439 mln zł.

Część tej kwoty nie uda się odzyskać

Jak szacuje Ministerstwo Pracy koszt wprowadzenia regulacji i jej rozliczenia w latach 2009 - 2020 to 73,5 mln zł, w tym 6,6 mln zł wyłącznie jako koszty obsługi BGK.

Przy założeniu braku możliwości egzekucji udzielonej pomocy (np. w wyniku przepisów o upadłości konsumenckiej) na poziomie 10 proc. dodatkowy koszt wyniesie ok. 44 mln złotych co daje łączny koszt rozwiązania w wysokości 117,5 mln zł.

* [ Wskaźniki makroekonomiczne w Money.pl ]( http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/pkb/ )
* [ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )
Tagi: pomoc, kredyty, spłata, bgk, mieszkaniowe, hipoteczne, ustawa, program, kredytobiorcy, giełda, praca, czołówki, ekspert, wiadomości, poradniki i raporty, porady, gospodarka, baza wiedzy, porady bankowe, poradniki, banki, nieruchomości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz